Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Vuokrakalusto
Palvelemamme teollisuudenalat
Atlas Copco Rental
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Raskaat laitteet ja koneet
Palvelemamme teollisuudenalat
Teollisuuskokoonpano
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Tuotteet
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Materiaalinpoistotyökalut
Tuotteet
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Tuotteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Huolto
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Huolto
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Industrial Tools & Solutions
Kompressorit
Solutions
Tuotteet
Kompressorit
Lauhdeveden käsittely
Process gas and air equipment
Typpi- ja happigeneraattorit
Huolto ja varaosat
Kompressorit
Huoltosuunnitelmat
Tehokkuuden maksimointi
Huolto ja varaosat
Tehokkuuden maksimointi
Tehokkuuden maksimointi
Koneet
Solutions
Tuotteet
Koneet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Tuotteet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut

Huomio ergonomiaan: suojaa tärkeintä resurssiasi

Tehdastilat ja kokoonpanolinjat voivat olla vaarallisia. Niin suurten kuin pientenkin työkalujen käytössä on omat riskinsä. Atlas Copco suhtautuukin turvallisuuteen vakavasti.

Siitä asti kun Atlas Copco käynnisti teollisuustyökalujensa ergonomiaohjelman vuonna 1958, olemme pitäneet ergonomiaa erittäin tärkeänä tekijänä tuotantoympäristön koneiden käytössä. Atlas Copco on sitoutunut ergonomiaan, jotta työkalujen käyttäjät voisivat tehdä töitä turvallisesti ja mukavasti rasittumatta vaaralliselle ja tarpeettomalle fyysiselle kuormitukselle ja tärinälle, kun he käyttävät Atlas Copcon työkaluja ja ratkaisuja. Jokainen koneen tai työkalun osa suunnitellaan siten, että käyttäjien mukavuus ja turvallisuus on aina etusijalla.

Miksi ergonomista pitää huolehtia työpaikalla?

On tärkeää ymmärtää, miksi ergonomia on tehtaasi arvokkain resurssi. Se ei ole tuottavuus tai laatu, koska kyseiset resurssit ovat yhteydessä työpaikan vahvaan ergonomiaan. Jos turvallisuus kärsii ja onnettomuuksia tai vammoja ei voida välttää, kokoonpanolinjan tuottavuus ja laatu kärsivät. Huonosta ergonomiasta johtuvat ongelmat aiheuttavat suuria kustannuksia, eikä pelkästään työntekijöiden kuntoutuksen muodossa. Tutkimusten mukaan onnettomuuden jälkeiset menetetystä tuottavuudesta ja laadusta johtuvat kustannukset voivat olla paljon suurempia kuin kuntoutuskustannukset. Atlas Copco testaa jokaisen tuotteensa ergonomian kattavasti ennen niiden lanseerausta.

Miten työkalun suunnittelulla voidaan parantaa ergonomiaa?

Atlas Copcolla on tuhansia erilaisia työkaluja monille eri teollisuudenaloille. Vahva ergonomia merkitsee sille sitä, että työkalun suunnittelun on varmistettava käyttäjän turvallisuus, olipa kyse mistä tahansa työkalusta. Joka ikinen luettelossamme oleva tuote on suunniteltu hyvä ergonomia etusijalla. Esimerkiksi Atlas Copcon kiinteät työasemaratkaisut kattavat paljon erilaisia tuotteita, jotka on erityisesti kehitetty takaamaan käytön helppous ja mukavuus.

Yläpuolelta tuettu momenttivarsi (HTS) on riippuva vääntömomentin vastinjärjestelmä. Se vähentää väsymistä ja parantaa tuottavuutta linjalla, vaatii vain vähän käsittelyvoimaa sekä on kevyt ja sujuvaliikkeinen, mikä kaikki parantaa työpaikan ergonomiaa. Oma nivelletty AXR-vartemme on toinen esimerkki ainutlaatuisesta ergonomiasta. Nivelletty AXR-varsi on käänteinen kokoonpano, joka on tehty pään yläpuolella tehtäviin kiskoasennuksiin. Nivelletty AXR-varsi reagoi työkalun tuottamaan vääntöön, mikä poistaa käyttäjään kohdistuvan voiman. HTS-järjestelmän tapaan AXR-varsi vähentää käyttäjän väsymistä, sillä se vaatii vain vähän käsittelyvoimaa. Varren kahvan avulla käyttäjä voi liikuttaa vartta ylös ja alas liikeradalla.

Työpaikalla esiintyvä tärinä

Vahvalla työpaikan ergonomialla voidaan välttää riskit, jotka liittyvät pitkäaikaiseen tehdastyökalujen tärinälle altistumiseen. Varsinkin käsikäyttöisten työkalujen huono ergonomia ja hallitsematon työkalujen tärinä voi vaurioittaa hermosoluja ja verisuonia sekä aiheuttaa useita lihas- ja luustovammoihin. Monissa tapauksissa nämä ongelmat, kuten hermosoluvammat, johtavat väistämättä sormien herkkyyden heikkenemiseen tai mahdollisesti rannekanavaoireyhtymään, johon liittyy samanlaisia oireita. Siksi olemme kehittäneet tuotteita, jotka vähentävät mekaanikon kokemaa tärinää: niissä tärinän voimakkuus pidetään hallinnassa ja tartuntapinnat on eristetty tärinältä.

Teollisuuden hiomakoneet ovat yksi esimerkki käsikäyttöisistä työkaluista, jotka voivat vaurioittaa hermoja ja aiheuttaa lihas- ja luustovammoja, jos niiden tärinää ei vähennetä erityistoimilla. Siksi varustamme omat teollisuuden hiomakoneemme yleensä Autobalancer-ominaisuudella ja tärinänvaimennuksella, mitkä pidentävät terien käyttöikää ja vähentävät tärinään liittyviä vammoja. LSF39-viilauskoneemme on yksi hiomakoneistamme, joissa on käytetty tärinänvaimennusta ja sisäänrakennettua äänenvaimenninta melun vähentämiseen.

Tämän kaiken valossa on tärkeää muistaa, että vaikka olemme suojanneet käyttäjiä tärinältä erilaisilla toimenpiteillä, työkalumme ovat edelleen erittäin tehokkaita, koska työpaikan turvallisuus ja tehokkuus liittyvät toisiinsa.

Olemme sitoutuneet ergonomiaan

Atlas Copcon työkaluasiantuntijoiden ja -kehittäjien ryhmä on sitoutunut pitämään asiakkaat turvassa ja tyytyväisinä pitkäkestoisesti. Jokainen Atlas Copcon kehittämä työkalu ja ratkaisu on suunniteltu ergonomiseksi, koska tiedämme, että tuottavuus ja laatu kärsivät, kun teknikot altistuvat vammautumisriskille. Yläpuolelta tuettu momenttivarsi, nivelletty AXR-varsi ja monet teollisuuden hiomakoneet osoittavat, että Atlas Copco on edelleen yhtä vahvasti sitoutunut ergonomiaan kuin silloin, kun sen ergonomiaohjelma käynnistettiin vuonna 1958.

Jos haluat kuulla lisää sitoumuksestamme ergonomiaan, ota yhteyttä Atlas Copcoon ja sovi esittely jo tänään.