Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Vuokrakalusto
Palvelemamme teollisuudenalat
Atlas Copco Rental
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Raskaat laitteet ja koneet
Palvelemamme teollisuudenalat
Teollisuuskokoonpano
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Tuotteet
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Materiaalinpoistotyökalut
Tuotteet
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Tuotteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Huolto
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Huolto
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Industrial Tools & Solutions
Kompressorit
Solutions
Tuotteet
Kompressorit
Lauhdeveden käsittely
Process gas and air equipment
Typpi- ja happigeneraattorit
Huolto ja varaosat
Kompressorit
Huoltosuunnitelmat
Tehokkuuden maksimointi
Huolto ja varaosat
Tehokkuuden maksimointi
Tehokkuuden maksimointi
Koneet
Solutions
Tuotteet
Koneet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Tuotteet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut

Liitoksen tarkastaminen

Kiinnitysprosessin lopuksi on tärkeää varmistaa, että liitokseen jää oikea kiristysmomentti.

Liian suuri kiristysmomentti voi heikentää liitoksen rakennetta ja rikkoa kiinnittimen. Liian pieni kiristysmomentti voi puolestaan aiheuttaa liitoksen löystymisen.

Liitosten tarkastus auttaa uuden tuotteen prototyyppivaiheen aikana valmistajia hienosäätämään tuotantoprosessia ja liitosten kiristysmomentteja. Liitostarkastukset varmistavat kiristettyjen liitosten laadun tuotantoprosessin aikana.

Perinteisesti tämä prosessi on tehty momenttiavaimilla, joilla varmistetaan, että kussakin liitoksessa on vaadittava vähimmäiskiristysmomentti. Tällaisessa tarkastuksessa on joitakin ongelmia.

Ensinnäkin on mahdotonta tietää, onko jossakin liitoksessa liian suuri kiristysmomentti. Momenttiavaimet napsahtavat, kun vähimmäismomentti saavutetaan, mutta niihin ei voi asettaa ylärajaa. Lisäksi niistä puuttuu jäljitettävyys. Kiristysmomentin arvoa ei voi lukea momenttiavaimesta, joten liitosten momentista ei voi tehdä tilastollisia arviointeja.

Yksi tapa ratkaista nämä ongelmat on käyttää mittarilla varustettua avainta tai elektronista avainta, joka lukee huippumomentin. Tämä on arvokasta tietoa, joka kertoo, jos käyttäjä on kiristänyt liitosta liikaa.

Se ei kuitenkaan kerro paljonkaan liitokseen käytetystä kiristysmomentista (jäännösmomentista). Jos käyttäjät voisivat pysäyttää avaimen vetämisen heti, kun kiinnittimet alkavat liikkua, he voisivat lukea liitoksen jäännösmomentin.

Ongelmana on, että kunkin käyttäjän reaktioaika on eri, joten tämä tarkastusprosessi olisi täysin riippuvainen käyttäjästä.

Esittelyssä Atlas Copcon STwrench

Atlas Copcon STwrench-avaimessa on patentoitu algoritmi, joka analysoi liitoksen käyttäytymistä reaaliajassa tarkastuksen aikana. Avain värisee, kun jäännösmomenttipiste havaitaan, ja kehottaa näin käyttäjää lopettamaan vetämisen.

Se ilmoittaa sekä jäännösmomenttipisteen että huippumomentin, jotta valmistajat tietävät, kuinka suurta kiristysmomenttia liitoksissa on käytetty. Samalla voidaan olla varmoja, että käyttäjät eivät ole kiristäneet liitoksia liikaa. STwrench tekee liitoksen tarkastusprosessista pomminvarman.

Jos haluat lisätietoja tai sopia tuote-esittelystä, ota yhteyttä Atlas Copcoon