Ratkaisumme
Atlas Copco Rental
Ratkaisuja
Vuokrakalusto
Palvelemamme teollisuudenalat
Atlas Copco Rental
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Teollisuuskokoonpano
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Tuotteet
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Materiaalinpoistotyökalut
Tuotteet
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Tuotteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Huolto
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Huolto
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Industrial Tools & Solutions
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Lauhdeveden käsittely
Process gas and air equipment
Typpi- ja happigeneraattorit
Huolto ja varaosat
Kompressorit
Huoltosuunnitelmat
Tehokkuuden maksimointi
Huolto ja varaosat
Tehokkuuden maksimointi
Tehokkuuden maksimointi
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Tuotteet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut

Kitkaporauskiinnitysliitosten tarkistaminen viidessä vaiheessa

Laadukas kitkaporauskiinnitysprosessi on tärkeä osa jokaisen autonvalmistajan toimintaa. Kitkaporauskiinnitysliitosten tarkastaminen tuotantolinjalla voi kuitenkin olla haastavaa. Asiantuntijamme kertovat, miten liitosten laadun tarkastaminen onnistuu viidessä yksinkertaisessa vaiheessa.

Kitkaporauskiinnitys Industrial Tools & Solutions Liitäntäratkaisut Toimialat Tuotteet Artikkelit Liitäntäratkaisut

Vaihe 1: kiinnikkeen pinnoitus

Ennen kuin valmista liitosta edes aletaan arvioimaan, ensin tulisi aina tarkastaa kiinnike silmämääräisesti. Kiinnikkeessä on oltava tasainen sinkki-nikkeli- tai sinkkihiutalekerros, jotta se on suojassa korroosiolta. Jos pinnoitteessa on suuri vaurio, myös korroosion riski on suuri.

Asiantuntijoidemme suositukset:

Jos haluat suojata osasi korroosiolta, tarkista aina ennen käyttöä, että kiinnikkeissäsi on ehjä pinnoite ja että kiinnikkeet vastaavat pakkauksen tuotekuvausta.

Vaihe 2: Kiinnikkeen asento

On erittäin tärkeää tarkastaa kiinnikkeen kannan lopullinen asento. Virheellinen asennus vaikuttaa liitoksen lujuuteen ja korroosionkestävyyteen. Jos koottavat osat eivät ole kunnolla kiinni, ne saattavat liikkua liitosprosessin aikana, mikä saattaa heikentää asennusta. On tärkeää erottaa toisistaan prosessipisteet ja rakennepisteet, sillä niiden vaatimukset eroavat toisistaan.

2.1 Prosessipisteet

Prosessipisteillä ei ole rakenteellisesti merkittäviä ominaisuuksia, ja niitä käytetään vain liitoksen sijainnin vakauttamiseen. Niitä käytetään usein yhdessä rakenneliimojen kanssa, jotta liitos ei pääse liikkumaan ennen kuin liima on täysin kovettunut.

K-Flow Process Spot requirements
Prosessipisteiden liitoslaatu on OK, kun
• kiinnike on täydessä syvyydessä, mikä estää materiaalipinoa liikkumasta
• liitos luo puristusvoimaa päällimmäisen levyn esireiän avulla.

Laatu on NOK, kun
kiinnike on asennettu kulmassa, jolloin kiinnikkeen pään ja pinnan väliin jää pieni rako.


Kun tulos on NOK, asiantuntijamme suosittelevat seuraavaa:


tarkista kierteitysprosessin pyörimisnopeus Jos pyörimisnopeus on liian pieni, haluttu kierteitysmomentti ylittyy ja prosessiohjain luokittelee asennuksen virheelliseksi. Tuloksena on väärin asettunut kiinnike ja epätäydellinen NOK-liitos.


tarkista lopullisen kiristyksen vääntömomentti
Jos lopullinen vääntömomentti on liian pieni, puristusvoimaa on liian vähän tai ei lankaan, eli liitos ei välttämättä ole pitävä. Jos näin käy, säädä vääntömomentin parametrejä edellisessä prosessivaiheessa ja varmista, että työkalu kiristää kiinnikkeen oikeaan arvoon.

2.2 Lujuuspisteet

Rakennepisteet ovat vahvoja, erityisesti rakenneliiman kanssa käytettynä, jolloin kyseessä on hybridiliitos. Kitkaporauskiinnityksen rakennepisteitä löytyy korikokoonpanosta useita erilaisia, erityisesti alustasta, etu- ja törmäysosista ja rungon raja-alueelta.

K-Flow strength spot
Lujuuspiste on OK ainoastaan, kun
• Kiinnikkeen kanta on kokonaan tasaisesti yläpintaa vasten (ei välejä).

Laatu on NOK, kun
• Kiinnike on vaurioitunut, joka havaitaan momenttiavaimella testattaessa
• Kiinnikkeen kannan alla on vähänkään tyhjää
• Vain toinen puoli kiinnikkeestä tukee materiaalin pintaa.

Kun tulos on NOK, asiantuntijamme suosittelevat seuraavaa:

tarkista robotin sijainti
Jos robotin kulma ei ole täysin suora (eli normaali) liitettäviin pintoihin nähden, kiinnike saattaa työntyä kokoonpanoon väärin ja aiheuttaa virheellisen liitoksen. Tämän seurauksena kiinnikkeen asennus on heikompi ja liitokseen voi päästä korroosiota. Säädä robotin lähestymiskulma yläpinnan mukaan.

tarkista osien kiinnitys
Kun auton rungon osat eivät ole riittävän hyvin kiinni tai tuettuina kitkaporauskiinnitysprosessin aikana, prosessin aiheuttama suuri kuormitus saattaa johtaa toispuoleiseen tukeen.

tarkista osien keskinäinen asettuminen
Koottavien osien on sovittava toisiinsa ilman, että niihin jää rakoja. Järjestelmä esikuormittaa osat, jotta ne pysyvät paikallaan kiinnityksen aikana, mutta puristimia ja tukea tarvitaan pitämään ne liikkumattomina koko prosessin ajan.

tarkista kierteitysprosessin pyörimisnopeus
Jos karan pyörimisnopeus (r/min) on väärä, liitospinoon saattaa muodostua rakoja kiinnikkeen kannan alle. Tämä johtuu siitä, että järjestelmän ohjaimien mittaama kierteitysmomentti on tässä vaiheessa odotettua suurempi, joten ne pysäyttävät prosessin vahinkojen minimoimiseksi. Syynä saattaa olla se, että liitettäville materiaaleille käytetään liian alhaista pyörimisnopeutta (teräkselle vaaditaan hitaampi, alumiiniseokselle nopeampi kierrosnopeus).

tarkista lopullisen kiristyksen vääntömomentti
NOK-liitos saattaa aiheutua myös siitä, että riittävää puristusvoimaa ei saavuteta. Jos kitka on kiristysvaiheessa liian suuri, tavoitemomentti saavutetaan ennen kuin kiinnike välittää halutun puristusvoiman liitettäville kappaleille, koska kiinnike pysähtyy puoliväliin.

Vaihe 3: Esireiän peitto

Kiinnike peittää esireiän kokonaan

Kiinnike ei peitä esireikää

Kitkaporauskiinnitystä käytetään usein siksi, että se voidaan tehdä vain yhdeltä puolelta kokoonpanoa eikä se yleensä vaadi esireikää yläpinnan materiaaliin. Poikkeuksena tähän ovat erittäin paksut pinot, valut, monimutkaiset useiden materiaalien yhdistelmät tai erityiset liitosvaatimukset, kuten lämmönjohtavuus. Tällöin käytetään esirei’itettyjä materiaaleja ja kiinnikkeellä on toinenkin tehtävä: esireiän suojaaminen.

Esireiättömät liitokset ovat huomattavasti vähemmän alttiita korroosion mahdollisille vaikutuksille. Jos esireikää käytettäessä kiinnikkeen kannan alle jää rako, kosteutta ja korroosiota voi päästä sen alta liitoksen kerroksiin. Hybridiliitoksissa käytettävillä rakenneliimoilla ja tiivisteaineilla on tärkeä rooli tämän estämisessä.

Jos esireikä ei ole täysin peitossa, asiantuntijamme suosittelevat tarkastamaan, että…

… ylimmässä kerroksessa on oikean kokoinen esireikä ja että robotti asettaa kiinnikkeen esireiän keskelle (yleensä käytössä on 7 mm:n esireikä M5-kiinnikkeille).

Vaihe 4: Materiaalien väliset raot

Täydelliseen liitokseen kuuluu muutakin kuin tasaisesti asettuva kiinnike tai peittoon jäävä esireikä. Liitoksen laatu riippuu myös siitä, miten materiaalilevyt asettuvat toisiinsa nähden. Kerrosten väliin jäävät raot saattavat aiheuttaa korroosiota tai ilmakuplia, rikkoa liiman ja heikentää lujuusominaisuuksia.

K-Flow joint with gap between layers

Rako materiaalikerrosten välissä

Asiantuntijamme suosittelevat tarkastamaan…

… materiaalin paksuuden
Jos materiaali on toleranssia paksumpi, materiaalin kuumentaminen vaatii enemmän energiaa, eikä kiinnike tällöin työnny materiaalin läpi yhtä helposti, jolloin vaadittu liitoslujuus ja -kireys voi jäädä saavuttamatta.

… prosessin viimeisen vaiheen vääntömomentin
Toisinaan pienikin säätö riittää parantamaan liitoksen laatua. Erityisesti usean materiaalin rakenteissa on huomioitava jokaisen materiaalikerroksen yksilölliset vaatimukset, kun ohjelmoidaan parametreja liitoksen kehitystyön alkuvaiheessa.

… pyörimisnopeuden materiaalia läpäistäessä
Jos pyörimisnopeus on liian suuri prosessin ensimmäisessä vaiheessa, materiaali kuumenee liikaa. Se aiheuttaa ongelmia, kun järjestelmä läpäisee materiaalin ja muodostaa kohouman seuraavaa vaihetta varten. Liian pieni pyörimisnopeus (r/min) taas voi aiheuttaa tahtiaikojen pitenemistä ja muodostaa liian vähän lämpöä, jolloin materiaalikerrokset eivät asetu oikein.

Vaihe 5: Kiinnikkeen liikkuminen

Kun prosessi läpäisee kaikki aiemmat vaiheet, sen epäonnistuminen on erittäin epätodennäköistä. Ennen liitoksen hyväksymistä on kuitenkin jäljellä vielä viimeinen vaihe: kiinnikkeen tiukkuuden mittaaminen manuaalisesti tai vähintäänkin irrotusmomentin manuaalinen testaus. Jos kiinnikettä voi kiertää vastapäivään, liitosprosessissa meni jotain pieleen. Tällöin liitosta ei voida hyväksyä, vaan se on luokiteltava vialliseksi.

K-Flow movement fastener

Kiinnikkeen liikkuminen aiheuttaa usein levyjen tai osien irtoamista toisistaan (kun ei käytetä liimaa)

Asiantuntijamme suosittelevat tarkastamaan…

… vääntömomentin prosessin viimeisessä vaiheessa
Virhe on mahdollisesti siinä, että lopullisen kiristyksen vääntömomentti on asetettu liian suureksi. Kierre rikkoutuu ja vaurioittaa kohoumaa. Näin voi tapahtua myös silloin, kun liitokseen pääsee tahattomasti liimaa, joka toimii liukasteena ja suurentaa vääntömomenttia.

…onko kiinnikkeen kannan alla liimaa
Kun liimaa levitetään suoraan kiinnikkeen paikan alle, kitka alenee ja kiinnike kiristyy usein liikaa. Tästä seuraa löysä kiinnike. Se on huomattavasti harvinaisempaa liitoksissa, joiden päällimmäisessä kerroksessa ei ole esireikää.

… materiaalin paksuuden ja lämpökäsittelyn
Kokoonpanoprosessissa käytettävien materiaalien paksuus ja kovuus (vetolujuus) saattaa vaihdella, jolloin asetettu vääntömomentti onkin liian pieni.

Yhteenveto

Näitä viittä vihjettä voi käyttää lähtökohtana etsittäessä parannuskohteita luotettavien liitosten luomiseksi. Tarkastukset ovat kuitenkin vain osa tätä prosessia, ja liitosten kehittämisen tulisi koskea kaikkia rakenneliitoksia. Suosittelemme aina insinöörilähtöistä prosessikehitystä sekä suunnitteluvaiheessa että ennen tuotannon aloittamista. Meillä on ympäri maailman 16 innovaatiokeskusta, joissa varmistamme, että liitosprosessisi ovat toimivia ja luotettavia ja että ne tuottavat riittävästi tietoa valmistustavoitteidesi saavuttamiseksi. Tutustu innovaatiokeskustemme sivuun ja ota yhteyttä, jos haluat lisätietoja.

Lisätietoja tuotteistamme ja palveluistamme: