Ratkaisumme
Atlas Copco Rental
Ratkaisuja
Vuokrakalusto
Palvelemamme teollisuudenalat
Atlas Copco Rental
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Raskaat laitteet ja koneet
Palvelemamme teollisuudenalat
Teollisuuskokoonpano
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Tuotteet
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Materiaalinpoistotyökalut
Tuotteet
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Tuotteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Huolto
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Huolto
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Industrial Tools & Solutions
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Lauhdeveden käsittely
Process gas and air equipment
Typpi- ja happigeneraattorit
Huolto ja varaosat
Kompressorit
Huoltosuunnitelmat
Tehokkuuden maksimointi
Huolto ja varaosat
Tehokkuuden maksimointi
Tehokkuuden maksimointi
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Tuotteet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut

Pienten komponenttien kokoonpano lääketeollisuuden laitteissa sekä elektroniikkateollisuudessa

Käyttämällä oikeita laitteita kokoonpanossa, voit nopeuttaa tuotantoa ja samalla parantaa laatua, vähentää käyttäjän vaikutusta lopputulokseen, löytää komponenttien tai ruuvien vikoja, tallentaa tietoja kiristyksestä ja seurata pitääkö kokoonpanomenetelmää parantaa tai lisätä käyttäjäkoulutusta. Tässä artikkelissa käydään läpi yleisiä haasteita sekä ratkaisuja niiden käsittelemiseen tuotannossa. Esittelemme tässä Atlas Copcon saksalaisen asiakkaan, joka on parantanut huomattavasti tuotannon tuottavuutta siirtymällä MicroTorque-kokoonpanojärjestelmään. Videolla he selittävät millaista hyötyä he kokevat saaneensa uusista työkaluistaan. 

Haasteet

Yksi suurimmista haasteista elektroniikka- ja lääketieteellisten laitteiden kokoonpanossa ja komponenteissa on alhaiset vääntömomentit ja muoviin itsekiertyvät ruuvit. Ruuvin kiristämisellä ennalta määritettyyn vääntömomenttiin muovireiässä tai muussa materiaalissa on huomioitava suuri kitkavaihtelu, joka johtuu reiän koon ja muovimateriaalin vaihtelusta. Itse kitka voi vaihdella paljon reiästä reikään ja komponenteista toisiinsa. Turvallisen ja korkealaatuisen tuotteen aikaansaamiseksi halutaan kuitenkin liitoksen lopullisen vääntömomentin olevan oikea. Muita haasteita tämän kaltaisissa kokonpanoissa ovat kelluvat ruuvit jossa ruuvia ei kiristetä täysin, puuttuvat ruuvit, vialliset kierteet tai liitoksen puuttuva tai väärä puristusvoima vaikka ruuvi näyttää kiristetyltä.

Suurimmalla osalla näistä haasteista on yhteistä, että operaattori ei näe virheen tapahtuneen tai voi jättää huomiotta inhimillisen virheen aiheuttamat viat. Potentiaalinen laatuongelma unohdetaan, jolloin tuote jossa mahdollisesti on vika luovutetaan asiakkaalle. Lisäksi ongelmana on työn uudelleen tekeminen tai vaurioituneen komponentin vaihtaminen, joka ottaa resursseja ja aikaa tuotannosta.

Ratkaisu

Vaihtamalla momenttiavaimet tai perinteiset liipasintyökalut edistyneenpiin työkaluihin, päästään tilanteeseen jossa työkalu itsessään tarkistaa laatuongelmat, varmistaa että kokoonpano on suoritettu oikein, antaa palautetta käyttäjälle ja varmistaa laadun olevan tasainen ja korkea jokaisessa tehdyssä liitoksessa.

Kehittyneissä kokoonpanotyökaluissa on vääntömomentin ja kiristyskulman valvonta sekä useita vaihtoehtoja ohjata kiristämistä hyvän tuloksen varmistamiseksi. Ohjaamalla sekä vääntömomenttia että kiristyskulmaa ja käyttämällä työkaluun ennalta määriteltyjä raja-arvoja, voit varmistaa että työkalu kiristää ruuvin kokonaan ja saavuttaa liitokseen sopivan puristusvoiman. Tätä kiristysstrategiaa käyttämällä et ole riippuvainen reiän tarkasta koosta tai kitkasta kiristämisen aikana. Kitkan vaihtelu ei vaikuta lopputulokseen, koska kiristyskulmaa ja vääntömomenttia mitataan koko kiristysvaiheen ajan ja ruuvi ohjataan haluttuihin tavoitearvoihin. Työkalu ilmoittaa kiristyksen epäonnistuneen jos esimerkiksi ruuvi jumittuu ennen kuin kiristys on valmis, jos kierteet ovat vaurioituneet tai komponenteissa on liian suurta vaihtelua, eikä työkalu näin ollen voi saavuttaa haluttuja tavoitearvoja.

Muita edistyneiden työkalujen ominaisuuksia ovat mahdollisuus laskea ruuveja ja varmistaa että kokoonpanon kaikki ruuvit on asennettu sekä käyttäjän estäminen kiristämästä samaa ruuvia kahdesti. Työkalun paikannusjärjestelmää voidaan käyttää varmistamiseen että työkalu käynnistyy oikealla kiristysohjelmalla ja kiristää oikean ruuvin sarjassa. Näin käyttäjää ohjataan kiristämään ruuvit määrätyssä järjestyksessä ja lisäksi työkalu käyttää oikeaa momenttia kunkin ruuvin kiinnittämiseen. Älykästä tyhjiöpumppua voidaan käyttää ruuvien poimintaan tai välittämään robotille tieto, että ruuvi on kiristystä varten kohdistettu oikein niin ettei kierteitä vahingoiteta. Työkalut tulevat joko käsikäyttöisinä tai kiinteinä robotti-/automatisoituihin sovelluksiin.

Tarkkailemalla kiristystuloksia ohjelmistossa, voit esimerkiksi nähdä onko komponenttierässä vaihtelua, tarvitseeko käyttäjä lisää opastusta tai onko viimeisimmässä ruuvierässä laatuongelma.

Teknologiaa voidaan käyttää ja soveltaa kaikissa kokoonpanosovelluksissa ja sitä käyttävät nykyään monet asiakkaat maailmanlaajuisesti eri toimialoilla, kuten puolustusteollisuudessa, elektroniikkatuotteissa ja osavalmistuksessa, lääketieteellisten laitteiden sekä autojen kokoonpanossa. Näillä kaikille aloille yhteistä on korkeat vaatimukset laadulle, jäljitettävyydelle ja tuottavuudelle.

Tuote

MicroTorque-kokoonpanojärjestelmä on suunniteltu kiristämään ruuveja, joiden momentti on alle 2,5 Nm. Työkalu on saatavana sekä käsikäyttöisenä että kiinteästi asennettavana versiona, mikä tarkoittaa että ne on monipuolisia ja yksinkertaisia liittää automatisoituun kokoonpanoasemaan/robottiin. Järjestelmä on modulaarinen, joten samaa ohjaintyyppiä ja ohjelmistoa käytetään kaikkiin sarjan työkaluihin. Valitset vain minkä kokoinen väännin sopii sovellukseesi ja minkä tasoiset toiminnot tarvitset kyseisen kokoonpanotyön tekemiseen. MicroTorque-kokoonpanojärjestelmää voidaan hallita RFID: llä, viivakoodinlukijalla tai etäohjauksella.

MDR ja datan kerääminen

MicroTorque-järjestelmä tarkkailee kiristämistä ja tiedot sekä tulokset voidaan tallentaa kokoonpantavan tuotteen sarjanumeron taakse. TN8 -ohjelmisto antaa asiakkaillemme täydellisen jäljitettävyyden, jota esimerkiksi lääketieteellisiä laitteita koskeva uusi MDR-laki vaatii. Tietojen varastointiin on erilaisia tarpeita. Voimme auttaa määrittelemään mitä tietoja tulisi säilyttää ja kuinka varmistaa täysi jäljitettävyys tuotannossa, mutta loppukädessä asiakas on itse aina vastuussa omien tietojensa säilyttämisestä ja suojaamisesta.

Robottisovellukset

MicroTorque-kokoonpanojärjestelmää voidaan käyttää robotin kanssa ja kommunikointi tapahtuu joko I/O:n tai Open Protocolin välityksellä. Lukemattomia automatisoituja tai puoliautomaattisia kokoonpanoasemia on käytössä hyvällä menestyksellä maailmanlaajuisesti useilla eri aloilla.

Jos sinulla on kysyttävää MicroTorquesta ja kokoonpanosta (myös yli 2,5Nm vääntömomenteista), ota meihin yhteyttä ja autamme sinua kartoittamaan, kuinka kokoonpano tuotannossanne saadaan tapahtumaan nopeammin, älykkäämmin ja laadukkaammin.