Ratkaisumme
Atlas Copco Rental
Ratkaisuja
Vuokrakalusto
Palvelemamme teollisuudenalat
Atlas Copco Rental
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Raskaat laitteet ja koneet
Palvelemamme teollisuudenalat
Teollisuuskokoonpano
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Tuotteet
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Materiaalinpoistotyökalut
Tuotteet
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Tuotteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Huolto
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Huolto
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Industrial Tools & Solutions
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Lauhdeveden käsittely
Process gas and air equipment
Typpi- ja happigeneraattorit
Huolto ja varaosat
Kompressorit
Huoltosuunnitelmat
Tehokkuuden maksimointi
Huolto ja varaosat
Tehokkuuden maksimointi
Tehokkuuden maksimointi
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Tuotteet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut

Scalable Quality Solution valvoo prosesseja ja ehkäisee virheet

Vakiomalli vai yksilöity ratkaisu?

SQS3 tukee virheetöntä tuotantoa ja prosessien turvallisuutta

Teollisuus 4.0 tuo mukanaan useita muutoksia ja haasteita. Tuotteiden yksilöllistäminen yleistyy ja erilaisten mallien komponenttien määrä lisääntyy, mikä johtaa tuotantoprosessien monimutkaistumiseen. Tämä edellyttää uusia prosessistrategioita. Atlas Copcon Smart Connected Assembly yhdistää ohjelmisto- ja laitteistoratkaisut älytyökaluihin ja lisävarusteisiin niin, että tuotantoprosessi pysyy tehokkaasti hallinnassasi. Näin jopa monimutkaisten tuotantoprosessien tuotantoajat voidaan optimoida, uudelleenkäsittelyltä ja seisonta-ajoilta vältytään sekä tuotteen laatua voidaan parantaa huomattavasti. Yhteisenä haasteenamme on

saada laatu, prosessin turvallisuus ja kustannukset hyvään tasapainoon.


Scalable Quality Solution 3 (SQS3) -virheentarkistusohjelmisto tukee sinua esittämällä monimutkaiset prosessit yksinkertaistetusti tai esimerkiksi tilanteissa, joissa eri mallien suuri määrä voi johtaa sekaannuksiin tai joissa mahdollisia inhimillisiä virheitä on vähennettävä vaiheittaisella kokoonpanolla.Ohjelmistolla on näkyviä etuja:


 Scalable Quality Solution 3 – Atlas Copcon virheentarkistusohjelmisto
 • Tuotantoprosessi paranee huomattavasti. 
 • Auttaa virheettömän tuotannon varmistamisessa. 
 • Vähentää uudelleenkäsittelyn kustannuksia ja siihen kuluvaa aikaa, kalliita takaisinkutsuja sekä paikan päällä tehtäviä korjauksia. 
 • Prosessitulokset digitalisoidaan. Tuotteen käsittelyturvallisuutta tuetaan ja prosessin heikkoudet havaitaan varhaisessa vaiheessa yhdessä prosessin ohjausjärjestelmän kanssa. 
 • Tuotantotulosten läpinäkyvyys ja jäljitettävyys on erinomainen (näet, kuka teki mitä ja milloin), eli työntekijä- ja tuotetiedot pidetään tallessa. 
 • Julkaisurutiinit, turvaohjeiden näyttö ja muut toiminnot parantavat prosessien turvallisuutta entisestään.  SQS3 on verkotettavissa ja sen voi yhdistää jopa kymmeneen verkossa olevaa asemaan. Myös uudelleenkäsittely- tai korjausasema voidaan lisätä, täysin ilman palvelinta tai IT-tukea.
 Yksinkertainen sisäisten työntekijöiden käyttämä kokoonpano varmistaa nopean reagoinnin prosessimuutoksiin

Syksyllä 2018 eräs autojen sisäosien varusteiden globaali toimittaja otti SQS3:n käyttöön Pohjoismaissa sijaitsevalla tuotantolinjallaan ja asetti seuraavat tavoitteet:


 • Ohjelmiston yhdistäminen nykyiseen tuotantojärjestelmään sekä paikallisten järjestelmien eri käyttöliittymiin
 • Saumaton tuotantodatan jäljitettävyys ja paremmat analysointikyvyt
 • Skaalautuva ja laajennettavissa oleva järjestelmäratkaisu, johon on helppoa liittää lisää kokoonpanoasemia
 • Kestävä järjestelmäratkaisu, joka pitää seisonta-ajan vähäisenä
 • Erinomainen tehokkuus joustavan ohjelmiston avulla
 • Yksinkertainen sisäisten työntekijöiden käyttämä kokoonpano varmistaa nopean reagoinnin prosessimuutoksiin 
Projektipäällikkö vahvisti, että ohjelmisto otettiin käyttöön onnistuneesti ja korosti Atlas Copcon sitoutunutta ja ammattimaista yhteistyötä. Käyttöönoton jälkeen järjestelmää muokattiin lisää asiakkaan pyynnöstä. Lyhyen koulutusjakson jälkeen asiakkaan henkilökunta pystyi ohjelmoimaan ja käyttämään ohjelmistoa ilman lisätukea. Asiakas saavutti siis tarvitsemansa itsenäisyyden ja joustavuuden. Ohjelmiston lisäksi tarjoamme myös kattavaa palvelua ja huoltoa sekä asiakkaan omiin tarpeisiin räätälöityjä mukautuksia.

Vakiomalli vai yksilöity ratkaisu? Scalable Quality Solution – SQS3 mahdollistaa molemmat.


Tutustu tästä viiteen tärkeimpään virheentarkistusmenetelmään, joilla parannat tuotteen laatua ja säästät rahaa.