Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Vuokrakalusto
Palvelemamme teollisuudenalat
Atlas Copco Rental
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Raskaat laitteet ja koneet
Palvelemamme teollisuudenalat
Teollisuuskokoonpano
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Tuotteet
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Materiaalinpoistotyökalut
Tuotteet
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Tuotteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Huolto
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Huolto
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Industrial Tools & Solutions
Kompressorit
Solutions
Tuotteet
Kompressorit
Lauhdeveden käsittely
Process gas and air equipment
Typpi- ja happigeneraattorit
Huolto ja varaosat
Kompressorit
Huoltosuunnitelmat
Tehokkuuden maksimointi
Huolto ja varaosat
Tehokkuuden maksimointi
Tehokkuuden maksimointi
Koneet
Solutions
Tuotteet
Koneet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Tuotteet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut

Skaalautuva virheentarkistusohjelmisto lisää joustavuutta liikkuvien tai paikallaan olevien asemien kokoonpanoprosesseissa

Atlas Copcon kokoonpanon kolmannen sukupolven virheentarkistusohjelmisto Scalable Quality Solution (SQS3) skaalaa virheentarkistuksen saumattomasti yksittäisestä asemasta kokonaiseen tuotantotilaan yhteistyössä asiakkaan tuotannonohjausjärjestelmän (MES) kanssa.

SQS3 vastaa kysymyksiin kuka teki mitä, milloin ja miten liitostasolla käyttämällä käyttäjän ohjeistusta, työkalun lukitusta, osan viivakoodin tarkistusta, käyttäjän tunnistusta ja tietojen keruuominaisuuksia.

SQS3-ohjelmisto voi yksittäisessä kokoonpanoasemassa toimia älykkäänä keskuksena ja tarkistaa virheet vääntimistä ja koko aseman kokoonpanoprosessista muodostamalla yhteyden erilaisiin digitaalisiin I/O-laitteisiin ja avoimen protokollan laitteisiin. Tällä varmistetaan, että kokoonpanon vaiheita noudatetaan johdonmukaisesti, jolloin laatua tuotetaan heti ensimmäisellä kerralla.

Keskitetty konfigurointi

Kun skaalataan virheentarkistusta yksittäisestä asemasta useaan asemaan, SQS3 tarjoaa keskitetyn konfiguroinnin ja kootut tulostiedot kaikista asemista yhdessä sijainnissa. Keskitetty konfigurointiominaisuus tarjoaa yksinkertaisen käyttöliittymän, jolla tuotteen kokoonpanovaiheita voidaan jakaa uudelleen asemien välillä, mikä vähentää merkittävästi uudelleentasapainotuksen tarvetta. Kunkin aseman muodostamat tiedot kerätään keskustietovarastoon yksittäisten asemien sijaan, mikä antaa kokonaisen kuvan kokoonpanoprosessista. Verkon graafinen käyttöliittymä (GUI) tarjoaa helpon tavan tarkastella tulostietoja yhdistetystä tietokoneesta, tabletista tai puhelimesta.

Linjan lopussa SQS3 tarjoaa uudelleenkäsittely- ja korjaustoiminnon, joka perustuu suoraan edeltävien kokoonpanoasemien virhetietoihin. Käyttäjät näkevät eritellyt purku- ja uudelleenkäsittelyohjeet, ja SQS3 ottaa automaattisesti käyttöön oikean työkalun oikealla kiristysohjelmalla, mikä takaa johdonmukaisen uudelleenkäsittelyn joka kerta.

Tuotteen kokoonpanon lisäksi SQS-virheentarkistusta käytetään laajalti seuraavissa käyttökohteissa:

  • Tuotteen korjaus ja uudelleenkäsittely, jotta vähennetään linjan pysähdyksiä ja saavutetaan johdonmukainen uudelleenkäsittely ja täysi jäljitettävyys.
  • Elektroniikan kokoonpano, jotta vähennetään hylkäysten määrää, säästetään koulutuskustannuksissa yksityiskohtaisella käyttäjän ohjeistuksella ja parannetaan laatua yhdistämällä MicroTorque-työkalut SQS3:een.
  • U-pulttikokoonpano, jotta vähennetään käyttäjän virheistä johtuvaa uudelleenkäsittelyä, lisätään tuottavuutta monikaroja käyttämällä ja vähennetään hylkäysten määrää.
  • Nopea prototyyppien kokoonpano käyttämällä helppoa käyttäjän ohjeistuksen määritystä ja liitostason tietojenkeruuta täyden jäljitettävyyden varmistamiseksi.

Onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä Atlas Copcoon, jos haluat lisätietoja SQS-ohjelmistosta.