9 syytä, miksi kulutuselektroniikkavalmistajien kannattaa siirtyä Teollisuus 4.0 -aikaan

Älypuhelinten, tablettien ja muiden vastaavien kuluttajalaitteiden kysyntä on korkeampaa kuin koskaan ennen. Aika on kortilla, sillä monet valmistajat haluavat tuoda markkinoille yhden tai useamman mallin vuosittain. Tehtaat toimivat vuorokauden ja vuoden ympäri saavuttaakseen tuotantotavoitteet, ja tuotantolinjoja muutetaan jatkuvasti uusien tuotteiden valmistusta varten. Ongelma onkin, ettei tehtaissa tahdo riittää aikaa uusien ja älykkäämpien prosessien käyttöönottamiseen, vaikka nämä prosessit voisivat tehostaa toimintaa ja tuoda kilpailullisia etuja tiedonkäsittelyn avulla. Me Atlas Copcolla olemme varmoja siitä, että kulutuselektroniikka-ala hyötyy suuresti Teollisuus 4.0:sta tulevaisuudessa. Tässä on 9 syytä, miksi:

1. Laatu

Älykkäät sähköiset ruuvinvääntimet voivat parantaa tuottavuutta ja pienentää kustannuksia optimaalisen nopeuden ja mahdollisimman lyhyiden seisonta-aikojen ansiosta. Lisäksi parempi kiristysten laatu tarkoittaa sitä, että lopputuotteissa on vähemmän laatuongelmia, mikä säästää resursseja kaikin tavoin.

2. Jäljitettävyys

Nykypäivänä prosessit ovat luonteeltaan pääasiassa manuaalisia. Älykkäät ja verkkoon yhdistetyt työkalut tarjoavat kuitenkin aivan uudenlaisia jäljitettävyysmahdollisuuksia. Työkaluista kerättyjen tietojen ansiosta toimintaa voidaan kehittää tavalla, joka ei ollut ennen mahdollista.

3. Tehokkaat asemat

Kun tietoa on riittävästi, ohjelmistolla voidaan tehdä entistä varmempia ennustuksia. Voit seurata kunkin aseman suorituskykyä, joten tiedät, jos joku käyttäjistä ei käytä työkaluja tehokkaasti. Tehokkaammat asemat auttavat lisäämään tuottavuutta.

4. Työkustannusten pieneneminen

MicroTorque-työkalut ovat älykkäitä sähköisiä ruuvinvääntimiä, joissa on ergonominen muotoilu ja verkkoyhteys. Käyttäjän fyysinen rasitus vähenee ja data auttaa optimoimaan kunkin yksittäisen käyttäjän työprosesseja. Myös kalliit työtapaturmat vähenevät.

5. Luottamuksellisuus

Luottamuksellisuus on tärkeässä osassa kulutuselektroniikkasektorilla, jossa markkinaodotukset ja salassapitovaatimukset ovat korkeat. Turvalliset verkot ja salatut tietovirrat ovat välttämättömiä luottamuksen ja luotettavuuden takaamiseksi digitaalisessa Teollisuus 4.0 -ympäristössä.

6. Ajansäästö

Tietoon perustuvat huomiot mahdollistavat erittäin tarkan jäljittämisen: kuka käyttäjä työskenteli minkäkin ruuvin parissa, missä virhe tapahtui, millä työkalulla, missä kulmassa ja millä vääntömomentilla. Aikaa säästyy huomattavasti, kun virhettä ei tarvitse arvuutella tai etsiä. Useissa tapauksissa myös automaattinen virheenkorjaus on mahdollista.

7. Automatisoitu päätöksenteko

Tekoälyn kehitys, automaatio ja robotiikka ovat jo muuttamassa kokoonpano- ja valmistusalaa useilta osin, ja seuraavaksi vuorossa on kulutuselektroniikka. Verkkoon liitettävyys ja tiedon analysointi ovat jo tärkeä osa alaa, mikä helpottaa siirtymää. Työkalun sisäinen, komponenttivariaatiota kompensoiva automatisoitu päätöksenteko on jo käytössä ja se on yksi tärkeimmistä askelista kohti Teollisuus 4.0:n Smart Connected Assembly -ratkaisua.

8. Vähemmän koulutusta

Aikaa on käytettävissä vain vähän ja siksi Smart Connected Assembly -ratkaisu sijoitetaan yleensä jo olemassa olevien työasemien viereen. Käyttöliittymä- ja käyttökokemustiimimme varmistavat sen, että kaikki työkalut ja sovellukset ovat intuitiivisia ja helppokäyttöisiä. Yksi prioriteeteistamme Atlas Copcolla on koulutukseen käytettävien tuntien vähentäminen.

9. Huolto

Teollisuus 4.0 mullistaa myös korjaus- ja huoltosektorin. Lähitulevaisuudessa verkkoon yhdistetyt ja älykkäät työkalut ovat paljon muuta kuin pelkkiä työkaluja: niiden avulla toimittaja voi tarjota asiakkailleen ennakoivaa huoltoa ja ehkäistä seisonta-aikoja. Atlas Copcolla on tämän mahdollistava kansainvälinen huolto-organisaatio.