Ratkaisumme
Atlas Copco Rental
Solutions
Vuokrakalusto
Atlas Copco Rental
Lisävarusteet
Vuokrakalusto
Lisävarusteet
Typpigeneraattorit
Vuokrakalusto
Öljytöntä ilmaa tuottavat kompressorit
Vuokrakalusto
Öljytöntä ilmaa tuottavat kompressorit
Öljytöntä ilmaa tuottavat kompressorit
Öljyvoidellut kompressorit
Vuokrakalusto
Öljyvoidellut kompressorit
Öljyvoidellut kompressorit
Palvelemamme teollisuudenalat
Atlas Copco Rental
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Valimot ja metallinvalmistus
Palvelemamme teollisuudenalat
Valimot ja metallinvalmistus
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Tuotteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Industrial Tools & Solutions
Kompressorit
Solutions
Tuotteet
Kompressorit
Process Gas and Air Equipment
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Tuotteet
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Huolto ja varaosat
Kompressorit
Tehokkuuden maksimointi
Huolto ja varaosat
Tehokkuuden maksimointi
Tehokkuuden maksimointi
Vacuum solutions

Autoelektroniikkateollisuus – suuren tietomäärän mahdollisuudet

Automaation, liitettävyyden ja jäljitettävyyden yleistyessä alan seuraava haaste on kerätyn tiedon syvällisempi hyödyntäminen.

Autot ja muut moottoriajoneuvot ovat monella tapaa muuttumassa entistä monimutkaisemmiksi...

Laitteiston rakenteeseen lisätään jatkuvasti monenlaisia uusia toimintoja, lisälaitteita, ohjelmistosovelluksia ja antureita. Toisaalta ajoneuvot kevenevät – sähköistymisen ansiosta kömpelöä ja raskasta polttomoottoria ei enää tarvita. Autoteollisuus on usein muita edellä uusien tekniikoiden hyödyntämisessä tuotannossa ja kokoonpanossa. Toisaalta ajoneuvoelektroniikan kokoonpano on usein täysin erillinen prosessi, joka tehdään muualla kuin auton loppukokoonpanopaikassa.


Ihminen ja kone (yhteistyörobotit eli cobotit)

Tällä teollisuudenalalla robotiikka ja automaatio on jo laajalti monenlaisessa käytössä. Joskus ajoneuvoelektroniikka – esimerkiksi ohjaamon, mediakeskuksen, antennien (GPS-navigoinnin), ikkunoiden sähkömoottorien jne. kohteet − osoittautuvat liian pieniksi pelkästään robottien koottaviksi.
Toisin sanoen automaatio on mahdollista vain tiettyyn pisteeseen saakka ja koneenkäyttäjien on tehtävä yhteistyötä tehdasrobottien kanssa työn loppuun saattamiseksi. Sen tähden onkin ensiarvoisen tärkeää, että tukenasi on oikea kumppani.
Autoteollisuuteen on juurtunut oikea ajattelutapa tiedon keräämisen suhteen, mikä on levinnyt myös ajoneuvoelektroniikkateollisuuteen osana autoteollisuutta. Kysymys onkin siitä, mitä tiedolla tehdään.

Teollisuus 4.0

Aika, jolloin tietoja on alettava hyödyntämään, lähestyy vauhdilla ja tuo mukanaan teollisuus 4.0 -maailman tarjoamat parannukset tehokkuuteen, laatuun ja luotettavuuteen:

Tiedon kerääminen on helppoa.

Kunhan antureita on, tietoja voidaan siirtää ja tallentaa. Räjähdysmäinen esineiden internetin kasvu on tästä elävä esimerkki. Teollisuus 4.0 -ajattelussa on kyse enemmästä kuin pelkästä tietojen keruusta tulevaisuutta varten säilytettäväksi. Tiedon kerääminen on helppoa – sen analysoiminen ja ennakoiva hyödyntäminen sitä vastoin on monimutkaista.

Mutta kyse ei ole pelkästä tiedonkeruusta...

Tietojen kerääminen, analysoiminen ja päätösten tekeminen niiden pohjalta ovat luonnollinen osa päivittäistä asiakastoimintaamme. Tietojen kerääminen ja hyödyntäminen on ydinosaamistamme, ja voimme auttaa asiakkaitamme analysoimaan ja visualisoimaan kaikista ruuveista, työkaluista, käyttäjistä, työasemista ja lopulta kootuista tuotteista saatuja tietoja.

Kyse on päätösten tekemisestä tosiasioiden perusteella...

Näin päätöksiä voidaan tehdä tosiasioiden perusteella olettamuksen sijaan. Teollisuus 4.0 -menetelmä tarjoaa työkaluja tietoon perustuvaan prosessien parantamiseen, jotta vältetään monia kokoonpano-ongelmia, kuten ruuvien huono kiristys tai puuttuminen tai muiden osien puuttuminen.

...ja yhdistettyjen lähteiden aiheuttamien tulevien haasteiden tiedostamisesta.

Autoelektroniikkateollisuudessa on tarpeen entistä ennakoivampi toimintatapa, jonka avulla voidaan parantaa toimintaa ja päästä yli vanhoista rajoituksista. Seuraava haaste on kehittää järjestelmiä ja käyttöliittymiä, jotka voivat integroida kaikki erilaiset prosessit yhteen, kaikki tietolähteet yhdistävään paikkaan.

Anna meidän auttaa sinut vauhtiin teollisuus 4.0 -maailmassa.