Atlas Copco Bolt Tightening Solutions on toimittanut mukautetun Tentecin Multi-Stud-vetokiristimen ruotsalaiselle ydinvoimalalle

Vaikka ”korkeiden” Tentec-vetokiristimien suunnittelu ja valmistus näihin käyttökohteisiin ei yleensä ole ongelma, tässä tapauksessa kulkuaukon kansi sijaitsi pystytasolla, jossa pultin pään ja seinässä olevan esteen välinen minimietäisyys oli vain 100 mm. Tähän käyttökohteeseen sopivat hydrauliset vetokiristimet sisältäisivät yleensä useita rengassegmenttejä, joista jokainen sisältäisi saman määrän kuormakammioita. Kammiot ovat sisäisesti yhteydessä toisiinsa kussakin segmentissä, joten yhteen porttiin letkun kautta tuleva hydraulipaine paineistaa jokaisen kammion samanaikaisesti. Kun hydraulisesta tehonlähteestä tulee useita letkuja, kaikki segmentit paineistuvat samanaikaisesti, joten kaikki pultit kiristyvät samanaikaisesti ja samalla voimalla. Luukun suunnan ja rajallisen pääsyn vuoksi oli kuitenkin selvää, että segmentoidun renkaan kokoaminen olisi vaikeaa. Atlas Copco Bolt Tightening Solutionsin teknikot laativat epätavallisen ratkaisun – vetokiristin suunniteltiin kokonaiseksi renkaaksi yksittäisten segmenttien sijaan. Lopullisessa mallissaan se koostui kolmesta renkaasta, joista kukin oli alle 100 mm korkea ja jotka laskettiin yksitellen nostolaitteella 100 mm:n tilan läpi ja kulkuaukon kannelle. Kaikki 20 kammiota olivat sisäisesti yhteydessä toisiinsa, ja vaikka ne olisi teoriassa voitu paineistaa yhdellä letkulla tehonlähteestä, renkaassa oli 5 porttia tasaisin välein säteittäin, joten nesteensyöttö tapahtui tasaisesti ja tehokkaasti kaikkiin kammioihin. Suunnittelujohtaja Dave Evans kommentoi tätä innovatiivista ratkaisua seuraavasti: ”Olemme olleet tekemisissä atomiteollisuuden kanssa useita vuosia, emmekä ole koskaan kohdanneet vastaavaa ongelmaa. Teknikoillamme on kuitenkin runsaasti kokemusta mukautettujen ratkaisujen luomisesta kaikilla toiminta-aloillamme, ja he ovat hyödyntäneet kattavaa kiristystietämystään tämän innovatiivisen ja ainutlaatuisen MST:n suunnittelussa.”