Arviointi testikeskuksessa

Jokaisen koulutettavan on suoritettava muodollinen koulutus, joka käsittelee työssä tarvittavia tietoja, taitoja ja kykyjä mekaanisten liitosten pitävyyden eri osa-alueilla.

Yhteystiedot