Vaihe 4 – teknisen osaamisen varmennus

Henkilön ajantasaisten taitojen, tietojen ja kykyjen vahvistamista varten ECITB:n teknisen osaamisen varmennuskoe on tehtävä kolmen vuoden välein. Näin osoitetaan myös, että kehitystä tapahtuu jatkuvasti.

Yhteystiedot