Älykäs autoteollisuus - Atlas Copco Finland
Atlas Copco Finland - Industrial Tools & Solutions
Ratkaisumme
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Power Technique
Ratkaisuja
Tuotteet
Power Technique
Energianvarastointijärjestelmät
Vuokrakalusto
Ratkaisuja
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Paineilmawiki
Tuotteet ja ratkaisut
Ratkaisuja
Porakoneet
Vuokrakalusto
Tuotteet ja ratkaisut
Energianvarastointijärjestelmät

Älykkään tehtaan ratkaisumme autoteollisuuden tarpeisiin

Autoteollisuus on tällä hetkellä kokoonpano- ja valmistusalan konseptien ja prosessien johtava kehittäjä. Kehityksen taustalla ovat ympäristövaatimukset, jotka ovat johtaneet vaihtoehtoisten voimansiirtotekniikoiden luomiseen, ja markkinoilla käytävä kiivas kilpailu, kun uusia malleja ja versioita valmistetaan yhä enemmän. Nämä kaksi trendiä edellyttävät tuotannolta aiempaa enemmän joustavuutta, ja johtavat autovalmistajat saavuttavat pian massatuotannon toteuttamisen yhdessä sijainnissa; useiden eri automallien tai jopa autojen ja moottoripyörien valmistaminen samalla kokoonpanotehtaalla on uusi normi.Kysy meiltä lisätietoja!

Kokoonpanolinjan joustavuus

Joustavien valmistusjärjestelmien suosio kasvaa, ja niiden joustavuus voi liittyä kahteen eri osatekijään: koneiden ja reitityksen joustavuuteen. Koneiden joustavuus tarkoittaa sitä, että useita koneita voidaan käyttää samoihin toimintoihin ja että esimerkiksi järjestelmän tuotantomäärää ja suorituskykyä voidaan mukauttaa. Reitityksen joustavuus tarkoittaa järjestelmän kykyä sopeutua uusiin tuotteisiin ja muutoksiin kokoonpanon järjestyksessä.

Cobotit

Älykkäässä valmistuksessa hyödynnettävät kognitiiviset robotit voivat ratkaista monimutkaisia valmistukseen liittyviä ongelmia itsekseen havaitsemalla tietojen epävarmuuden, muuttamalla aikataulutuksen hallintaa ja säätämällä valmistustapaa. Itsestään uudelleenmäärittyvien robottien uudelleenmäärittämiseen käytetyt hajautetut algoritmit helpottavat robottien määrittämistä merkittävästi. Cobotit voivat työskennellä itsenäisesti ja mukautua yhdistettyjä kokoonpanolinjoja käyttävän älykkään tehtaan muuttuvaan aikataulutukseen.

Laatu

Teollisuus 4.0 voi tukea tuotteiden laadun paranemista esimerkiksi seuraavilla alueilla: parempi räätälöinti, lisääntynyt asiakaspalvelu, tietoon pohjautuva arvonluonti ja muutokset tuotetarjonnasta palvelutarjontaan.

Tulevaisuuden älykkäät tehtaat

Autoteollisuus on tällä hetkellä kokoonpano- ja valmistusalan konseptien ja prosessien johtava kehittäjä. Kehityksen taustalla ovat ympäristövaatimukset,jotka ovat johtaneet vaihtoehtoisten voimansiirtotekniikoiden luomiseen, ja markkinoilla käytävä kiivas kilpailu, kun uusia malleja ja versioita valmistetaan yhä enemmän. Nämä kaksi trendiä edellyttävät tuotannolta aiempaa enemmän joustavuutta, ja johtavat autovalmistajat saavuttavat pian massatuotannon toteuttamisen yhdessä sijainnissa; useiden eri automallien tai jopa autojen ja moottoripyörien valmistaminen samalla kokoonpanotehtaalla on uusi normi.Kokoonpanotuotannon alalla massatuotannon toteuttaminen yhdessä sijainnissa on pian todellisuutta, kun perinteisiä liikkuvia kokoonpanolinjoja korvataan uusilla AGV:hin (Automated Guided Vehicles, vihivaunu) pohjautuvilla ratkaisuilla, jotka mahdollistavat useita joustavia työvirtoja yhdessä tuotantotilassa. Kokoonpanolinjalle asetetaan päätyövirta ja useita polkuja tai lisäsilmukoita, joiden avulla linjalla voidaan käsitellä erilaisia malleja ja versioita. Tämä edellyttää myös uusia materiaalivirtaukseen liittyviä konsepteja ja työkaluilla ja ohjausohjelmistoilla varustettuja kokoonpanoasemia.Autoteollisuuden tulevaisuus muuttuu, eikä kukaan osaa sanoa, kuinka pitkälle kehitys etenee. Uusia ratkaisuja ja standardeja tulee syntymään. Atlas Copco antaa oman panoksensa kehityskulkuun yhteistyössä asiakkaidensa kanssa ja on luotettava kumppani tällä matkalla.

Meillä on yhdistetyn ekosysteemin suunnittelemiseen tarvittava osaaminen ja tieto

Atlas Copco on tarjonnut yhdistettyjä tuotteita jo yli vuosikymmenen ajan. Olemme vuosien ajan kasvattaneet yhdistettyihin kokoonpanoprosesseihin liittyviä tietojamme ja meillä on yhdistetyn ekosysteemin suunnittelemiseen tarvittavaa laajaa kokemusta. Olemme nykyään yhdistettyjen työkalujen markkinajohtaja ja meillä on työkalutoimittajista laajin huoltoverkosto. Sen ansiosta olemme ainutlaatuisessa asemassa, jossa voimme myös analysoida keräämäämme tietoa. Kokoonpanoon ja kiristyksiin liittyvän ammattitaitomme avulla voimme antaa yhdistetyn kokoonpanoprosessin parantamiseen liittyviä yksityiskohtaisia suosituksia tai suositella huoltoa preskriptiivisen analyysin pohjalta. Todistetut ratkaisumme ovat nyt entistäkin tiiviimmin horisontaalisesti integroituja ja jakavat tietoa saumattomasti kaikkien kokoonpanon vaiheita (tuotekehityksestä tuotantoon ja huoltoon sekä analyysiin) tukevien sovellusten välillä.Integroitu silmukka sisältää valikoiman työkaluja, järjestelmiä ja palveluita älykkääseen yhdistettyyn kokoonpanoon;- Työkalun ohjelmointi- Työkalun käyttäminen- Prosessin ohjausjärjestelmä- Käyttäjän tuki- ja opastusjärjestelmät- Laadunvalvonta- Huoltojärjestelmät- Tietojen kerääminen ja analysointi- Tietopohjaiset huoltopalvelut
Älykkään tehtaan kokoonpanoratkaisut – tutustu
Älykkään tehtaan kokoonpanoratkaisut – tutustu
 
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
 
Katso esittelyvideomme!
Katso esittelyvideomme!
 
Lataa Smart Connected Assembly -julkaisu
Lataa Smart Connected Assembly -julkaisu