Tarkistuslista turvalliseen hiomakoneilla työskentelyyn

Tässä artikkelissa kerrotaan lyhyesti hiomakoneiden turvallisesta käytöstä.
Ymmärrämme turvallisen työympäristön merkityksen ja sen, että koulutus on ensimmäinen vaihe kaikkien koneiden turvallisessa käytössä.
Hiontatöihin ei pidä suhtautua leikiten, sillä niistä saattaa aiheutua haittaa terveydelle. Laitteita on käsiteltävä asianmukaisesti, ja itse hiontatilanteeseen on suhtauduttava asiaankuuluvalla vakavuudella. Turvallisuuteen vaikuttavien tekijöiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa vaaratilanteita. Käyttäjän onkin aina toimittava erityistä varovaisuutta noudattaen.

Käyttäjän on huomioitava seuraavat asiat ennen töiden aloittamista:


✔ Tarkista työkalun kuormittamaton käyntinopeus. Työkalu ei saa pyöriä laikassa ilmoitettua kierroslukua nopeammin.
✔ Käytä teräsuojusta hiomalaikalla hioessasi. Käytä oikein mitoitettua hiomalaikkaa, jotta laikan pyörimisnopeus (r/min) ei ylity.
✔ Tarkista, että hiomalaikassa ei ole halkeamia tai muita vaurioita.
✔ Varmista, että käytät oikeanlaisia kiinnityslaippoja. Tarkista, että ne on kiristetty kunnolla ja että ne ovat tasaisia eikä niistä löydy vaurioitumisen merkkejä.
✔ Käytä suojavaatteita tai muita annettuja suojavarusteita, kuten suojalaseja, kuulosuojaimia, käsineitä, kypäriä, kasvonsuojaimia jne.
✔ Tee työkalun testiajo turvallisessa ja suljetussa paikassa, kuten työtason alla.
✔ Varmista, että työkalut huolletaan säännöllisesti.
✔ Noudata aina kansallisia ja kansainvälisiä turvallisuusstandardeja ja -säädöksiä.

Muista aina, että ennaltaehkäisy on jälkihoitoa parempi vaihtoehto. Huolellinen valmistautuminen voi auttaa välttämään työtapaturmia.
Hio turvallisesti!
Lue lisää hionnasta ja turvatoimista täältä.