Ratkaisumme
Atlas Copco Rental
Solutions
Vuokrakalusto
Atlas Copco Rental
Lisävarusteet
Vuokrakalusto
Lisävarusteet
Typpigeneraattorit
Vuokrakalusto
Öljytöntä ilmaa tuottavat kompressorit
Vuokrakalusto
Öljytöntä ilmaa tuottavat kompressorit
Öljytöntä ilmaa tuottavat kompressorit
Öljyvoidellut kompressorit
Vuokrakalusto
Öljyvoidellut kompressorit
Öljyvoidellut kompressorit
Palvelemamme teollisuudenalat
Atlas Copco Rental
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Valimot ja metallinvalmistus
Palvelemamme teollisuudenalat
Valimot ja metallinvalmistus
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Tuotteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Industrial Tools & Solutions
Kompressorit
Solutions
Tuotteet
Kompressorit
Process Gas and Air Equipment
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Tuotteet
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Huolto ja varaosat
Kompressorit
Tehokkuuden maksimointi
Huolto ja varaosat
Tehokkuuden maksimointi
Tehokkuuden maksimointi
Vacuum solutions

Parempi tuottavuus

Smart Connected Assembly – kuusi arvopylvästä

Parempi tuottavuus

Parannuksia tuottavuudessa
Tuotannon ja kokoonpanolinjojen hallinnassa on keskityttävä tuottavuuteen. Se onkin johtava tekijä tuotannon ja kokoonpanon kehittämisessä. Neljäs vallankumous on jo ovella, ja jälleen kerran muutokseen on lähdettävä tuottavuutta ajatellen. Nyt sitä voidaan lähestyä uudesta näkökulmasta.

Haasteet
Tuottavuutta pyritään jatkuvasti parantamaan ottamalla tehokkaampia työkaluja käyttöön ja hienosäätämällä työskentelyprosesseja. Kokoonpanolinjojen suunnitelmia uudistetaan koko ajan siten, että kustannuksia saataisiin vähennettyä ja tuottoa lisättyä. Millä muilla tavoilla tuottavuutta voitaisiin parantaa?
Uudelle tasolle pääseminen vaatii asioiden pohtimista uudelleen ja uusia näkökulmia. Tähän vaativaan haasteeseen on vastattava vaiheittaisella lähestymistavalla.

Mahdollisuudet
Tieto on tulevaisuuden älykkäiden kokoonpanolinjojen perusta sekä tärkeä osa suunnittelua ja suunnitelmien muuttamista. Laatua ja tuottavuutta on pystytty todistetusti parantamaan hyödyntämällä todellista tietoa. Off-road -alan johtavan valmistajan NOK-kiristysten määrä väheni 73 prosentilla, jolloin ensimmäisen läpimenon tuotteiden osuus kasvoi 98 prosenttiin. Tämä saavutettiin järjestelmällisellä lähestymistavalla, jossa kolme tärkeintä ongelma-aluetta pyrittiin tunnistamaan ja ratkaisemaan säännönmukaisesti. Tällä uudella tiedonkäsittelytavalla päästään aitoon tuottavuuteen, ja se voidaan toteuttaa vaiheittain ja hallitusti.

Smart Connected Assembly tuottavuuden parantamisessa
Tuottavuudessa keskitytään uudelleenkäsittelyn vähentämiseen, vikojen minimointiin ja tuoton maksimointiin. Tällöin pelkkä toisistaan eristettyjen alueiden analyysi ei riitä, vaan asiaa on tarkasteltava monesta eri näkökulmasta. Jokainen vaihe on huomioitava alusta loppuun, jotta tuottavuutta voidaan kehittää kokonaisvaltaisesti.

Tämä on mahdollista, kun hyödynnetään oikeaa tietoa tuotannon kaikista osista. Tuottoon, laatuun, aikaan ja kustannuksiin liittyvää kokoonpanolinjojen tietoa voidaan verrata työpisteiden ja työkalujen käyttöön. Tällöin suunnitelmien teko ja uudistaminen perustuu tosiasioihin ja tuottavuutta voidaan aidosti parantaa.

Uuden sukupolven ToolsNet 8 -tiedonkeruu- ja analyysiohjelmisto auttaa tuottavuuden parantamisessa, ja sitä käytetään tuotantoprosessin optimointiin. Kun se yhdistetään PowerFocusin kaltaisiin ohjaimiin, kokoonpanoprosessia voidaan hallita kokonaisvaltaisesti. Se tarjoaa alustan laadun ja tuottavuuden kehittämiselle.

Käyttäjät ovat keskeisessä osassa tuottavuuden parantamisessa. Operator Guidance -ratkaisu antaa käyttäjälle näytön kautta suoria ohjeita, jotka sisältävät tekstiä ja kuvia ja vähentävät virheitä. Jatkuva opastus mahdollistaa sen, että käyttäjä voi työskennellä tehokkaasti, aikaa haaskaamatta. Tämä vähentää myös työntekijöiden kouluttamisen tarvetta ja siten mahdollistaa prosessin skaalattavuuden ja joustavuuden.
Smart Connected Assembly auttaa sinua parantamaan tuottavuutta kokonaisvaltaisella ja vaiheittaisella lähestymistavalla.

Yhteenveto
Smart Connected Assembly pyrkii toteuttamaan tietyn vision. ToolsNet vie kokoonpanolinjaa kohti täydellistä digitalisaatiota ja teollisuus 4.0 -ratkaisua. Sen avulla olet valmis viemään tuottavuuden uudelle tasolle.

Tervetuloa käyttämään Smart Connected Assembly -ratkaisua!

Smart Connected Assembly tekee teollisuus 4.0 -visiosta totta: se vie meidät kohti maailmaa, jossa teknologia on helppokäyttöistä ja nopeat tulokset ovat tärkeitä.
Lue lisää Smart Connected Assembly -ratkaisusta ja teollisuus 4.0 -visiosta – NAPSAUTA TÄTÄ