Ratkaisumme
Atlas Copco Rental
Solutions
Vuokrakalusto
Atlas Copco Rental
Lisävarusteet
Vuokrakalusto
Lisävarusteet
Typpigeneraattorit
Vuokrakalusto
Öljytöntä ilmaa tuottavat kompressorit
Vuokrakalusto
Öljytöntä ilmaa tuottavat kompressorit
Öljytöntä ilmaa tuottavat kompressorit
Öljyvoidellut kompressorit
Vuokrakalusto
Öljyvoidellut kompressorit
Öljyvoidellut kompressorit
Palvelemamme teollisuudenalat
Atlas Copco Rental
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Valimot ja metallinvalmistus
Palvelemamme teollisuudenalat
Valimot ja metallinvalmistus
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Tuotteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Industrial Tools & Solutions
Kompressorit
Solutions
Tuotteet
Kompressorit
Process Gas and Air Equipment
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Tuotteet
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Huolto ja varaosat
Kompressorit
Tehokkuuden maksimointi
Huolto ja varaosat
Tehokkuuden maksimointi
Tehokkuuden maksimointi
Vacuum solutions

Uusien tuotteiden julkaisu

Smart Connected Assembly – kuusi arvopylvästä

Uusien tuotteiden julkaisu

Nopeammat ja paremmat kokoonpanolinjat
Uusien tuotteiden kysyntä on suuri markkinoilla, ja kilpailu kiivasta. Jotta yritys pystyy säilyttämään kilpailukykynsä, sen on pystyttävä mukauttamaan ja muuttamaan kokoonpanolinjaansa. Uudet tuotantolinjat on saatava toimintaan täydellisesti nopeammin kuin koskaan, ja samalla on pystyttävä keskittymään laatuun ja kustannuksiin. Kokoonpanolinjan hallinta ei ole helppoa nykypäivän valmistusalalla.

Haasteet

Kaikkien vaadittavien muutosten tekeminen vie aikaa ja resursseja. Tehtaan kiinteitä laitteita ja työpisteitä on siirrettävä tai lisättävä tuotantolinjaan. Henkilöstö on koulutettava uudelleen, minkä lisäksi on varmistettava, että laatu pysyy huipputasolla koko prosessin ajan. Ennen kaikkea tuotanto on pidettävä jatkuvassa hallinnassa, ja sen tavoitteista on pidettävä kiinni.
Tarvitaan järjestelmä, jonka avulla muutokset voidaan tehdä luotettavasti ja joka varmistaa, että lähestymistapa on oikea heti ensimmäisellä kerralla, mikä vähentää ajan ja resurssien käyttämistä.

Mahdollisuudet

Neljäs teollinen vallankumous on alkamassa. Laitteet voivat jakaa ja kerätä suuria tietomääriä. Miten laitteiden tiedonkeruu- ja -jakamiskyvyillä voidaan helpottaa tuotantolinjan jatkuvaa muuttamista?
Tutkimuksemme ovat osoittaneet, että Smart Connected Assembly -ratkaisun käyttäminen kokoonpanolinjassa nopeuttaa uusien tuotteiden käyttöönottoa pienemmillä kustannuksilla, kuitenkaan laadusta tinkimättä. Eräs asiakas sai vähennettyä muutoskustannuksia 57 prosentilla, samalla kun laatu pystyttiin varmistamaan ja muutokset toteuttamaan oikein heti ensi yrityksellä.

Uusien tuotteiden käyttöönotto Smart Connected Assembly -ratkaisun avulla

Ihanteellisessa kokoonpanolinjassa yhdistyvät nopeat siirtymävaiheet, perusteellinen laadunvarmistus ja testaus. Jotta kaikki toteutettaisiin oikein, tarvitaan tietoa ja runsaasti suunnittelua. Tiedonkeruu ja suunnittelu perustuvat seuraavalle neljälle osa-alueelle, jotka yhdessä muodostavat tuotantojärjestelmän:
• Kokoonpanolinjatiedot, joilla koko linja voidaan optimoida
• Työpistetiedot, joilla työpisteen toimintoja hallitaan ja jotka mahdollistavat skaalautuvuuden
• Työkalujen oikea konfigurointi
• Käyttäjätiedot, jotka tukevat käyttäjää työssään
Virtuaalinen työpistelogiikka mahdollistaa toimintojen ja prosessien testauksen, punnitsemisen ja tasapainottamisen uudelleen. Kukin työpiste esimääritetään ohjauslogiikalla, joka tukee nopeaa ja intuitiivista muuttamista ja säätämistä. Uutta laitteistoa ei tarvitse kohdistaa uudelleen tai ottaa käyttöön, vaan pelkkä uuden määrityksen lataaminen työpisteeseen riittää.
Smart Connected Assembly -ratkaisu ohjaa käyttäjää työssään ja vähentää koulutuksen tarvetta. Sen myötä uusien tuotteiden käyttöönotto on nopeaa, ja huomio pysyy laadussa ja liiketoiminnassa.
Yhteenveto Kilpailukyvyn säilyttäminen vaatii jatkuvia muutoksia tuotannossa – enemmän kuin koskaan. Uusien laatutuotteiden tuotantolinjat on otettava käyttöön nopeasti ja mahdollisimman pienillä kustannuksilla. Smart Connected Assembly auttaa tämän tavoittelussa ja maksimoi kustannustehokkuuden, laadun ja nopeuden.
Tervetuloa käyttämään Smart Connected Assembly -ratkaisua!

Smart Connected Assembly tekee teollisuus 4.0 -visiosta totta: se vie meidät kohti maailmaa, jossa teknologia on helppokäyttöistä ja nopeat tulokset ovat tärkeitä.

Lue lisää Smart Connected Assembly -ratkaisusta ja teollisuus 4.0 -visiosta – NAPSAUTA TÄTÄ