Ratkaisumme
Atlas Copco Rental
Solutions
Vuokrakalusto
Atlas Copco Rental
Lisävarusteet
Vuokrakalusto
Lisävarusteet
Typpigeneraattorit
Vuokrakalusto
Öljytöntä ilmaa tuottavat kompressorit
Vuokrakalusto
Öljytöntä ilmaa tuottavat kompressorit
Öljytöntä ilmaa tuottavat kompressorit
Öljyvoidellut kompressorit
Vuokrakalusto
Öljyvoidellut kompressorit
Öljyvoidellut kompressorit
Palvelemamme teollisuudenalat
Atlas Copco Rental
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Tuotteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Industrial Tools & Solutions
Kompressorit
Solutions
Tuotteet
Kompressorit
Process Gas and Air Equipment
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Tuotteet
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Huolto ja varaosat
Kompressorit
Tehokkuuden maksimointi
Huolto ja varaosat
Tehokkuuden maksimointi
Tehokkuuden maksimointi
Vacuum solutions

Vähemmän vikoja

Smart Connected Assembly – kuusi arvopylvästä

Vähemmän vikoja

Tuotteiden laatuongelmien suorat kustannukset ovat merkittävän suuret, minkä lisäksi laatuun liittyvien ongelmien käsittely aiheuttaa suuren määrän piilokustannuksia. Kaiken kukkuraksi brändin korjaamisen pitkäkestoiset vaikutukset ja menetetty tuotto ovat suunnattomat. Laadun säilyttäminen on aina merkittävä tekijä kokoonpanolinjojen laatimisessa. Lisäksi pieniä eriä on pystyttävä tuottamaan nopeammin ja mukautetummin, kun käsitellään monimutkaisia tuotteita.

Haasteet

Tuotteiden monimutkaisuuden lisääntyminen, pienemmät erät ja nopeammat käsittelyajat tekevät tuotannon laadunvarmistuksesta haastavampaa. Tuotantojärjestelmän on varmistettava, että jokainen laitokselta lähetetty tuote täyttää laatuvaatimukset. Testauksen, tarkistuksen ja uudelleenkäsittelyn kustannukset ovat usein huomattavat. Tällöin tuotannon uudelleenkäsittelytoimintoja on vähennettävä laatimalla tuotanto, joka varmistaa laadun mutta on myös joustava. Tällaisen järjestelmän luominen on kuitenkin vaikeaa, ja sen ylläpito on entistä hankalampaa.

Mahdollisuudet

Laatu on tärkeimmällä sijalla jokaisessa kehitystyössä, asennuksessa ja keskustelussa Atlas Copcolla. Pohdimme koko ajan, miten uusilla tekniikoilla voidaan vähentää laatukustannuksia.
Kun eräs asiakkaamme otti käyttöön Atlas Copcon Pick-to-Light-ratkaisun, se pystyi vähentämään uudelleenkäsittelyä 15 prosentilla. Ratkaisu varmistaa, että käyttäjät valitsevat aina oikeat osat. Tämä ehkäisee vialliset tuote-erät.
Smart Connected Assembly -konsepti on luotu laadunhallintaan, ja se tukee teollisuus 4.0 -ratkaisua.

Vikojen vähentäminen Smart Connected Assembly -ratkaisulla

Vikoja voivat aiheuttaa muun muassa rakenneviat, prosessin suunnittelu, työkalut, käyttäjät, osat ja huono koulutus. Jotta laatuongelmia voitaisiin hallita, niiden aiheuttaja on pystyttävä tunnistamaan nopeasti ja tarkasti kaikkialla järjestelmässä. Tuotannon laatuongelmia voidaan vähentää ja jopa poistaa analyysin avulla. Jotta perimmäinen syy voidaan käsittää, asiaa on tarkasteltava järjestelmän näkökulmasta, minkä Smart Connected Assembly mahdollistaa. Kaikki tuotannon osat yhdistetään yhdeksi järjestelmäksi, jonka tuotantolinjat, työpisteet, työkalut ja käyttäjät muodostavat. Tehtävänä on tunnistaa ongelman aiheuttaja, pullonkaulat ja laaturiskit.
Smart Connected Assembly -ratkaisu tarjoaa kattavan valikoiman tekniikoita, joilla viat voidaan tunnistaa ja niitä voidaan vähentää.
• Määrityksen hallintatyökalujen avulla laadukkaiksi varmistettuja määrityksiä voidaan käyttää uudelleen.
• Virtuaaliset työpisteet mahdollistavat skaalauksen ilman uutta laitteistoa siten, että laatu säilytetään.
• Käyttäjän opastus antaa suoraa palautetta ja tukee käyttäjiä uusissa prosesseissa.
• Älykäs laadunhallinta voidaan toteuttaa Pick-to-light- ja TrueAngle-ratkaisujen avulla.
Smart Connected Assembly tuottaa arvoa monilla eri tasoilla, minkä lisäksi se auttaa tunnistamaan ongelman analysoimalla prosessia.

Yhteenveto
Smart Connected Assembly ei pelkästään pienennä tuotannossa esiintyvien vikojen riskiä, vaan se varmistaa laadun säilymisen pitkällä aikavälillä. Se auttaa myös tunnistamaan ongelmien perimmäiset syyt nopeammin.

Tervetuloa käyttämään Smart Connected Assembly -ratkaisua!
Smart Connected Assembly tekee teollisuus 4.0 -visiosta totta: se vie meidät kohti maailmaa, jossa teknologia on helppokäyttöistä ja nopeat tulokset ovat tärkeitä.

Lue lisää Smart Connected Assembly -ratkaisusta ja teollisuus 4.0 -visiosta – NAPSAUTA ALLA OLEVAA LINKKIÄ