Ratkaisumme
Atlas Copco Rental
Solutions
Vuokrakalusto
Atlas Copco Rental
Lisävarusteet
Vuokrakalusto
Lisävarusteet
Typpigeneraattorit
Vuokrakalusto
Öljytöntä ilmaa tuottavat kompressorit
Vuokrakalusto
Öljytöntä ilmaa tuottavat kompressorit
Öljytöntä ilmaa tuottavat kompressorit
Öljyvoidellut kompressorit
Vuokrakalusto
Öljyvoidellut kompressorit
Öljyvoidellut kompressorit
Palvelemamme teollisuudenalat
Atlas Copco Rental
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Teollisuuskokoonpano
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Tuotteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Huolto
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Huolto
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Huolto
Kompressorit
Solutions
Tuotteet
Kompressorit
Process Gas and Air Equipment
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Tuotteet
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Huolto ja varaosat
Kompressorit
Tehokkuuden maksimointi
Huolto ja varaosat
Tehokkuuden maksimointi
Tehokkuuden maksimointi
Vacuum solutions

Meiltä löytyy ratkaisu

Haluat varmasti soveltaa tuotannossa lean-ajattelua paremmin ja tehdä siitä joustavampaa kilpailluilla markkinoilla sekä vähentää kuorma- tai linja-autojen valmistamiseen tarvittavien vaiheiden määrää. Kannattavuuden maksimoimiseksi useita malliversioita pitää pystyä valmistamaan samalla linjalla – ja samalla pitää pystyä tarjoamaan parasta laatua ja vähentämään uudelleenkäsittelyjen tai takuukustannusten tarvetta. Lisäksi tarvitaan uusien liitäntätekniikoiden yhdistelmää komposiittimateriaalien käsittelemiseksi sekä uusia komponentteja kevyitä sähköajoneuvoja varten.Smart Connected Assembly

Teollisuus 4.0 – offroad-maatalouskuljetus Kiinassa

Smart Connected Assembly on Atlas Copcon oma käytännönläheinen teollisuus 4.0 -ratkaisu. Se yhdistää kokoonpanoon liittyvät ratkaisusi ja luo näin ainutlaatuista arvoa. Kokoonpanoratkaisut verkotetaan keskenään ja integroidaan tuotantoverkkoon. Smart Connected Assembly on helppokäyttöinen ja tuottaa tuloksia nopeasti.


Jäljitettävyyttä sähkötyökaluilla

Kuorma- ja linja-autojen valmistajat vaihtavat yhä enenevässä määrin Atlas Copcon sähköisiin kokoonpanojärjestelmiin, jotka tukevat useita parametriasetuksia työkalua kohden. Tämä nopeuttaa tuotantoa ja lisää kykyä tuottaa useampaa kuin yhtä malliversiota samalla linjalla. Yksi erittäin tarkka antureilla varustettu sähkötyökalu voi korvata useita paineilmatyökaluja ja momenttiavaimia vähentäen näin huoltokustannuksia ja tarjoten lean-ajattelun mukaisemman ja jäljitettävän tuotannon.

Hybridiliitokset sähköistämiseen ja keventämiseen

Atlas Copcon liitäntätekniikoihin kuuluvat tavanomaiset kiristysjärjestelmät, joita täydentävät liimaus-, niittaus- ja kitkaporausjärjestelmät (kevyiden komposiittimateriaalien liittämiseen). Työskentelemme parhaillaan asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa automatisoitujen tuotantosarjojen kehittämiseksi sähköautojen akkujen, polttokennojen ja muiden uusien komponenttien valmistusta varten. Komponentit tuotetaan joustavissa automaattisissa asemissa, joissa yhdistetään kaksi tai useampia liitäntäprosesseja.

Energiakustannusten minimointi

Atlas Copcon sähkötyökalujen käyttäminen paineilmatyökalujen sijaan minimoi tehtaan energiakustannukset ja auttaa pienentämään tuotantolaitteiston huoltokustannuksia. Hiilidioksidipäästöjen pienentäminen tekee tuotannosta ympäristöystävällisempää.

Hyvä työkalu-, työasema- ja tehdasergonomia

Käyttäjän rasituksen ja sairaudesta johtuvien poissaolojen vähentäminen on tärkeä osa tuottavuuden kasvua, ja Atlas Copco on johtavassa asemassa ergonomian alalla. Työaseman ja työkalujen suunnittelu, melu ja tärinä sekä ilmassa oleva pöly ja öljy tehtaassa ovat kaikki keskeisiä tekijöitä. Paineilmatyökaluihin verrattuna sähkötyökalut ovat hiljaisempia ja tärisevät vähemmän, eikä tehtaan lattialla ole letkuja.

Tutustu tapaustutkimuksiimme alla

Kuukauden työkalu ohjaamon ja rungon asennukseen!