Yleiskuvaus kitkaporauskiinnitystekniikasta

Lue lisää kitkaporauskiinnitystekniikasta ja sen eduista autoteollisuudessa

Ota yhteys asiantuntijoihimme

Yhdeltä puolelta käsiteltävät monimateriaaliliitokset

Autojen korit kehittyvät yhä monimutkaisemmiksi tavoiteltaessa pienempiä hiilidioksidipäästöjä ja parempaa kolarikestävyyttä. Tämän myötä myös valmistusprosessit monimutkaistuvat. On pystyttävä liittämään toisiinsa useita vahvuusominaisuuksiltaan erilaisia materiaaleja, kuten erikoislujia teräksiä, alumiinia, valumateriaaleja, magnesiumia, hiilikuitua ja muovia. Rajatut käsittelymahdollisuudet ja valmistusprosessin tiivis tahti asettavat lisäksi omat haasteensa.


Tehokas ja joustava kitkaporauskiinnitys on vastaus näihin haasteisiin. Tässä tekniikassa monimateriaaliitokset tehdään yhdeltä puolelta käyttäen kiinnikettä sekä porana että liitoselementtinä. Kiinnikettä pyöritetään suurella nopeudella ja paineella joka lämmittää materiaalin. Näin se pääsee työntymään materiaalikerrosten läpi muodostaen samalla kierteen. K-Flow-tuotemallistomme korkealaatuiset järjestelmäratkaisut on suunniteltu tarkkaan työhön vaativissa valmistusympäristöissä.

Monimateriaaliliitokset

Kitkaporauskiinnityksellä voidaan liittää useita eri materiaalikerroksia

Käsittely onnistuu yhdeltä puolelta

Yhdeltä puolelta tehtävä vahva ja luotettava liitos

Luotettava prosessi

Kun liitostekniikka, kiinnike ja materiaalit sovitetaan saumattomasti yhteen, tuloksena on nopea ja luotettava prosessi

Huollettavuutta

Irrotettavat liitokset voidaan purkaa huoltoa ja korjausta varten

Hybridiliitokset

Käyttämällä sekä kitkaporauskiinnitystä että liimausta voidaan parantaa liitoksen dynaamista vahvuutta ja korroosionkestävyyttä

Kitkaporauskiinnitysprosessi

Luomme liitosanalysoijiemme ja prosessiasiantuntijoidemme kattavan osaamisen pohjalta yrityksesi tarpeisiin ja eri materiaaliyhdistelmille sopivimmat prosessiparametrit.

Lue lisää tuotteistamme ja palveluistamme: