Ratkaisumme
Atlas Copco Rental
Ratkaisuja
Vuokrakalusto
Palvelemamme teollisuudenalat
Atlas Copco Rental
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Raskaat laitteet ja koneet
Palvelemamme teollisuudenalat
Teollisuuskokoonpano
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Tuotteet
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Materiaalinpoistotyökalut
Tuotteet
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Tuotteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Huolto
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Huolto
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Industrial Tools & Solutions
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Lauhdeveden käsittely
Process gas and air equipment
Typpi- ja happigeneraattorit
Huolto ja varaosat
Kompressorit
Huoltosuunnitelmat
Tehokkuuden maksimointi
Huolto ja varaosat
Tehokkuuden maksimointi
Tehokkuuden maksimointi
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Tuotteet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut

Kuorma- ja linja-autovalmistajien tuotantohaasteet

Ota yhteys asiantuntijaan!

Useat voimansiirtoversiot edellyttävät joustavuutta

Sähkökuorma-autojen valmistuksen integrointi perinteisiin tuotantolinjoihin on haaste, joka vaatii joustavuutta ja lisää kuorma-auton valmistusprosessin monimutkaisuutta. Tuotantolaitteiston suurempi määrä hankaloittaa työntekijöiden elämää ja lisää oikeiden työkalujen valintaan liittyvää stressiä.

Tällaisessa tilanteessa työntekijät saattavat valita väärän työkalun tai jotkin ruuvit saattavat unohtua tai tulevat kiristetyksi väärin. Laadun on aina oltava kaiken keskiössä: suuret laatuongelmat, joihin liittyy takaisinkutsuja ja poikkeuksellisen suuria takuu- tai korjauskustannuksia, vaikuttavat yrityksen maineeseen negatiivisesti.

Laatu vaikuttaa brändin imagoon

Laadukkaisiin tuotteisiin pohjaava vahva brändi-imago parantaa asiakasuskollisuutta, mikä puolestaan lisää myyntiä ja sitä kautta parantaa myös yrityksen tulosta. Siksi laatuongelmat on havaittava jo tuotantovaiheessa älykkään tuotantolaitteiston avulla. Tuotantolinjalla väärin asennetut osat aiheuttavat sitä enemmän uudelleenkäsittelykustannuksia mitä pidemmälle kuorma-auto siirtyy linjalla ja mitä myöhemmin ongelma havaitaan.

Kun samalla linjalla tuotetaan useampia eri kuorma-autoversioita, myös linjan tuottavuuden on parannuttava mutta joustavuuden ja tarkkuuden säilyttävä ennallaan.

Ergonomia on tärkeää

Hyvä työpiste-, työkalu- ja tuotantolaitosergonomia ovat tärkeitä tekijöitä moderneissa tuotantotilanteissa. Paikalliset lait kieltävät liian paljon melua aiheuttavat työkalut yhä enenevässä määrin, ja myös työkalujen tärinän tasoja on rajoitettu. Iskevien työkalujen tärinä siirtyy käyttäjän käsiin, mikä saattaa ajan myötä vaurioittaa verisuonia, lihaksia ja luustoa ja näin aiheuttaa käyttäjille terveysongelmia. Raskaiden momenttiavainten käyttö saattaa aiheuttaa rasitusta ja ongelmia käsivarsiin ja olkapäihin. Kaikki nämä tekijät lisäävät käyttäjiin kohdistuvaa rasitusta ja saattavat siten aiheuttaa laatuongelmia ajoneuvojen tuotannossa.

Paineilma on kallista

Paineilman käyttö tuotantolaitteiden, kuten iskevien mutterinvääntimien, voimanlähteenä on kallista. Paineilma tuotetaan sähkökäyttöisissä kompressoreissa ja siirretään sitten letkuja pitkin paineilmatyökaluihin. Jos tuotantoa laajennetaan huomioimatta paineilmalinjojen muutostarpeita, linjan loppupuolella oleville työkaluille ei saada oikeaa 6,3 baarin dynaamista työpainetta, jolloin niiden tarkkuus heikkenee.
Monissa tuotantolaitoksissa vain kasvatetaan kompressorista lähtevän paineilman painetta yli optimaalisen, 7,3 baarin, mikä nostaa kompressorin sähkönkulutusta. Lähes kaikissa tuotantojärjestelmissä on vuotoja keskimäärin jopa 30 prosentin edestä tai sen yli, mikä kasvattaa sähkökustannuksia ja aiheuttaa epäsuorasti enemmän hiilidioksidipäästöjä. Rahallisia menetyksiä laskettaessa nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että halkaisijaltaan 1 cm:n reikä aiheuttaa vuodessa 10 000 euron kustannukset energiahävikin muodossa. Kompressorien ja niiden moottorien huoltokustannukset lisäävät paineilman kokonaiskäyttökustannuksia, ja väärällä ilmanpaineella käytetyt laitteet tarvitsevat enemmän huoltoa, mikä kasvattaa huoltokustannuksia sähkötyökaluihin verrattuna.