Ratkaisumme
Atlas Copco Rental
Ratkaisuja
Vuokrakalusto
Palvelemamme teollisuudenalat
Atlas Copco Rental
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Raskaat laitteet ja koneet
Palvelemamme teollisuudenalat
Teollisuuskokoonpano
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Tuotteet
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Materiaalinpoistotyökalut
Tuotteet
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Tuotteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Huolto
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Huolto
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Industrial Tools & Solutions
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Lauhdeveden käsittely
Process gas and air equipment
Typpi- ja happigeneraattorit
Huolto ja varaosat
Kompressorit
Huoltosuunnitelmat
Tehokkuuden maksimointi
Huolto ja varaosat
Tehokkuuden maksimointi
Tehokkuuden maksimointi
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Tuotteet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut

Kuljetustrendit ja -haasteet

Ota yhteys asiantuntijaan!

Kuljetusalan trendit

B2B-tutkimusyrityksen Markets and Markets tekemän analyysin mukaan kuljetusalan vuoden 2018 suurimmat trendit ovat sähkö- ja polttokennokäyttöiset kuorma-autot, itsenäinen ajaminen, sähkö-/hybridilinja-autot, kuorma-autojen ketjuuntuminen ja älykkäät kuljetusratkaisut. Näillä trendeillä pyritään vastaamaan haasteisiin, joita ulkoinen liiketoimintaympäristö aiheuttaa kuorma- ja linja-autovalmistajille.

Kuorma- ja linja-autojen tuotanto kasvussa

Kaikista kuljetussegmenteistä juuri kuorma- ja linja-autot ovat johtavassa asemassa teknologisen kehityksen sekä OEM-valmistajien ja toimittajien investointien suhteen. Tuotannon kasvu johtuu rahti- ja matkustajaliikenteen kysynnän kasvusta.

OICA-julkaisujen ja Markets and Marketsin analyysin mukaan kuorma-autojen maailmanlaajuinen tuotantomäärä oli vuonna 2017 noussut 4,02 miljoonaan yksikköön vuoden 2015 3,60 miljoonasta yksiköstä. Samaan aikaan linja-autojen maailmanlaajuinen tuotantomäärä vuonna 2018 oli 429 838 yksikköä, kun vuonna 2015 se oli 390 466 yksikköä.

Kuljetukset lisääntyvät

Kuljetustoiminnan on ennustettu lisääntyvän, mikä kasvattaisi myös kuorma-autojen kysyntää ja lopulta myös kaluston omistajien liikevaihtoa. Kasvun vastapainona on kuitenkin odotettavissa oleva kuljettajapula sekä korkeammat palkat ja polttoaineen hinnat. Vaihtelevat polttoainehinnat, kuljettajapula, kuorma-autokuljetusten hintojen nousu ja mahdollinen kuorma-autojen kapasiteettivaje tuovat suuria haasteita kuorma-autoalalle tulevina vuosina.

Sähkö-/hybridiajoneuvoille kysyntää päästöjen hillitsemiseksi

Akkukäyttöisiä sähkökuorma-autoja (Battery electric trucks, BEB) ja linja-autoja, jotka voivat toimia vaihtoehtoisella polttoaineella (hybridilinja-autot), kehitetään yhä enemmän vastaamaan hiilidioksidipäästöjen maailmanlaajuisia rajoja. Linja- ja kuorma-autojen sähköistäminen edellyttää kuitenkin muutoksia niiden rakenteeseen. Sähkömoottorit asennetaan pyöriin ja liitetään akkuihin ja/tai polttokennoyksiköihin, jotka on integroitu ajoneuvon rakenteeseen.

Maailman sähkökuorma-automarkkinoiden on ennustettu vastaavan 10–15 prosenttia kuorma-autojen myynnistä eri alueilla vuoteen 2025 mennessä.

Turvallisuusvaatimukset vauhdittavat itsenäisesti ajavien kuorma-autojen markkinoita

Kasvavat turvallisuusvaatimukset stimuloivat itsenäisesti ajavien kuorma-autojen markkinoiden kasvua maailmanlaajuisesti. Markkinoiden odotetaan kasvavan 5,8 prosentin vuosittaista vauhtia (CAGR) vuosina 2018–2023 edistyneen tekniikan lisääntyessä hyötyajoneuvoissa.

Kuorma-auto-onnettomuuksien kuolonuhrien määrä on ollut kasvava huolenaihe sekä autonvalmistajille että valtioiden johdolle ympäri maailman. Inhimillinen virhe on ollut syynä noin 90 prosentissa kaikista kuorma-auto-onnettomuuksista vuosina 2014–2017. Siksi autonvalmistajat ovatkin ottaneet ajonaikaisten inhimillisten virheiden ehkäisemisen yhdeksi päätavoitteistaan.

ADAS-ominaisuudet pakollisiksi

Inhimillisistä virheistä johtuvien onnettomuuksien ehkäisemiseksi monissa maissa uudet kuorma-autot varustetaan kuljettajaa auttavilla ADAS (Advanced Driver Assistance) -ajoapuominaisuuksilla, kuten kaistavahtijärjestelmillä ja itsenäisellä hätäjarrutuksella.

Euroopan komissio oli ensimmäinen taho, joka julkaisi aihetta koskevan säännön osana turvallisuusasetusta 661/2009/EY vuodelta 2009. Siinä edellä mainitut ADAS-ominaisuudet säädettiin pakollisiksi kaikissa uusissa kaupalliseen käyttöön valmistetuissa ajoneuvoissa 1.11.2015 alkaen.

Myös muilla alueilla, kuten Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa, on noudatettu Euroopan esimerkkiä ja otettu käyttöön samat toimet, mikä on lisännyt puoli-itsenäisten kuorma-autojen tuotantoa globaaleilla markkinoilla huomattavasti.

Trendi

Kuvaus

Seuraukset kuorma-autojen valmistajalle

Seuraukset tuotannolle

Kuorma-autojen ketjuuntuminen

Vähintään kaksi kuorma-autoa kytketään ryhmään liitettävyystekniikoiden avulla, joita ovat esimerkiksi itsenäinen ajaminen, tekoäly ja tukijärjestelmät, kuten mukautuva vakionopeussäädin ja kaista-avustin.

Enemmän kuorma-autoversioita tuotantoon. Anturien ja ohjelmistoja sisältävien moduulien asentaminen.

Tarvitaan yhä enemmän joustavuutta, jotta yhdellä tuotantolinjalla voidaan valmistaa kuorma-autoja eri markkinoille.

Sähkö- tai polttokennokäyttöiset kuorma-autot

Päästörajoitusten noudattaminen edellyttää joko kehittyneitä moottoritekniikoita tai jälkikäsittelylaitteita.

Kuorma-auton rakenne muuttuu. Sähkömoottorit asennetaan pyöriin, akut ja/tai polttokennoyksiköt integroidaan ajoneuvon rakenteeseen.

Tarpeet: Osaaminen akkujen ja/tai polttoainekennojen rakentamisessa ja tarvittava laitteisto. Tuotannon joustavuus, jotta kaikki kuorma-autoversiot voidaan valmistaa samalla joustavalla tuotantolinjalla.

Sähkö-/hybridilinja-autot

Kaupungistuminen on vahvaa kaikkialla maailmassa. CO2-päästörajojen noudattaminen edellyttää akkukäyttöisiä linja-autoja (Battery electric bus, BEB) ja vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivia linja-autoja (hybridilinja-autoja).

Linja-auton rakenne muuttuu. Sähkömoottorit asennetaan pyöriin, akut ja/tai polttokennoyksiköt integroidaan ajoneuvon rakenteeseen.

Tarpeet: Osaaminen akkujen ja/tai polttoainekennojen rakentamisessa ja tarvittava laitteisto. Joustavuus kaikkien kuorma-autoversioiden rakentamiseksi. Uudet tuotantolaitteet ja -prosessit uusille rakenteille.

Älykäs kuljetus

Integroitu liikkuvuusratkaisu sisältää sellaisia ominaisuuksia kuin matkan etsimisen, kuljetusmuodon, aikataulun tarkistamisen, varaukset, reitityksen ja maksamisen. Älykkääseen julkiseen liikennejärjestelmään kuuluu valvontakamerat, GPS-laitteet, digitaalinäytöt, automaattiset pysäkki-ilmoitukset ja
Wi-Fi-laitteet.

Tuotantoon tulee lisää kuorma-autoversioita. Anturien, ohjelmistojen ja muiden osien asentaminen lisää monimutkaisuutta.

Jotta eri kuorma-autoversioita voidaan rakentaa samalla tuotantolinjalla, tarvitaan yhä enemmän joustavuutta. Tarvitaan myös erittäin hienostuneita tuotantovälineitä.

Itsenäinen ja turvallinen ajaminen

Monet kuorma- ja linja-autojen valmistajat kehittävät itsenäisiä ajotekniikoita kuorma- ja linja-autoihin, mikä kasvattaa kuorma-autojen tekniikan määrää.

Tuotantoon tulee lisää kuorma-autoversioita. Anturien, ohjelmistojen ja muiden osien asentaminen lisää monimutkaisuutta.

Jotta eri kuorma-autoversioita voidaan rakentaa samalla tuotantolinjalla, tarvitaan yhä enemmän joustavuutta.

Herkät asiakkaat ja kilpaillut markkinat

Kuorma- tai linja-auton kokonaiskustannukset, luotettavuus, laatu ja tehokkuus ovat asiakkaille entistä tärkeämpiä. Brändin imago ja asiakasuskollisuus riippuvat entistä enemmän kuorma-autobrändin tarjoaman jälkimarkkinoinnin tuen laadusta ja tehokkuudesta.

Tuotantolinjan laadun, joustavuuden ja tuottavuuden parantamiseksi tarvitaan kehittyneitä tuotantomenetelmiä. Mahdollisimman yksinkertaiset ja ergonomiset tuotantolinjat tukevat työntekijöiden hyvinvointia ja vähentävät sairastelua, työperäisiä vaivoja ja rasitusta. Vähemmän rasittuneet työntekijät tekevät laadukkaampia tuotteita.

Yrityksen käyttökate kasvaa tuotannon tehostumisen myötä. Takuu- ja laatukustannukset alenevat, minkä seurauksena brändin imago paranee.