Ratkaisumme
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Teollisuuskokoonpano
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Tuotteet
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Kokoonpanotyökalut ja -ratkaisut
Materiaalinpoistotyökalut
Tuotteet
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Tuotteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Huolto
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Huolto
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Asiantuntijaosio
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Tuotteet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Atlas Copco Rental
Ratkaisuja
Vuokrakalusto
Palvelemamme teollisuudenalat
Atlas Copco Rental
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Lauhdeveden käsittely
Process gas and air equipment
Typpi- ja happigeneraattorit
Huolto ja varaosat
Kompressorit
Huoltosuunnitelmat
Tehokkuuden maksimointi
Huolto ja varaosat
Tehokkuuden maksimointi
Tehokkuuden maksimointi

Moottorien kokoonpanohaasteet

Moottorin kokoonpanolinjan hallinta on haastavaa työtä, ja jokainen tehdas on omanlaisensa. Esittelemme kolme yleisintä haastetta, jotka tunnemme hyvin ja joissa meillä on vahva osaaminen ja kokemus asiakkaiden auttamisesta.

Kaiken hallitseminen

Jos olet vastuussa moottorin tuotantolinjasta, tiedät, että koskaan ei voi ottaa rennosti ja antaa asioiden sujua omalla painollaan. Jotain voi aina tehdä paremmin, ja kokoonpanoprosessissa on aina kehittämisen varaa.
Tässä työssä ensimmäinen askel on hallita kaikki, mitä linjalla tapahtuu, kerätä kaikki mahdollinen tieto ja kyetä aina analysoimaan tulokset oikealla tavalla.
Atlas Copcon edistyneet kokoonpanoratkaisut tuottavat tarvittavat tiedot, jotka voit kerätä ja analysoida ToolsNet-ohjelmistomme avulla.

Useiden liitosten kiristäminen samanaikaisesti

Yksi linjan keskeisistä tehtävistä on varmistaa valmistetun moottorin laatu. Vaatimusten kasvaessa ja toleranssien tiukentuessa kokoonpanon on oltava entistäkin tarkempaa. Valitsemalla jonkin edistyneistä kokoonpanojärjestelmistämme tuet tätä tärkeää tehtävää.
Seuraava vaihe on käyttää useita karoja samanaikaisesti, jotta kahden komponentin välille saadaan tasaisesti jakautuva puristusvoima. Samalla myös tuottavuus lisääntyy.

Toimintojen automatisointi

Kokoonpanolinjalla on monia tehtäviä, jotka eivät muutu lainkaan vaan toistuvat samankaltaisina kuukaudesta toiseen.
Miksi siis tällaista asemaa ei automatisoitaisi?
Tulokset ovat välittömiä: tuottavuus kasvaa, laatu paranee ja käyttökustannukset alenevat. Tutustu Atlas Copcon tarjoamiin vaihtoehtoihin ja lue, miten voimme tukea liiketoimintaasi.