Ratkaisumme
Atlas Copco Rental
Ratkaisuja
Vuokrakalusto
Palvelemamme teollisuudenalat
Atlas Copco Rental
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Raskaat laitteet ja koneet
Palvelemamme teollisuudenalat
Teollisuuskokoonpano
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Tuotteet
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Materiaalinpoistotyökalut
Tuotteet
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Tuotteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Huolto
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Huolto
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Industrial Tools & Solutions
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Lauhdeveden käsittely
Process gas and air equipment
Typpi- ja happigeneraattorit
Huolto ja varaosat
Kompressorit
Huoltosuunnitelmat
Tehokkuuden maksimointi
Huolto ja varaosat
Tehokkuuden maksimointi
Tehokkuuden maksimointi
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Tuotteet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut

Näin voit täyttää EU:n lääketieteellisten laitteiden asetuksen (MDR) vaatimukset

Uusi asetus määrittää entistäkin tiukemmat vaatimukset laadunhallinnalle ja dokumentoinnille. Toimi näin...

Master terminology, illustration
✔ Luokittele lääketieteelliset ja lääketeknologian alan laitteet riskiluokkiin.

✔ Anna ilmoitettujen laitosten auditoida riskin- ja laadunhallintajärjestelmät.

✔ Käytä hyviä teknisiä apukeinoja.

✔ Suojaudu yllättäviltä seurauksilta tuotevastuun näkökulmasta.

Käytännön esimerkkejä...

Symbols for web and apps 2014 - Search Icon for web and apps
✔ Jos näyttö on koottu käyttämällä tietokoneohjattuja ruuvinväänninjärjestelmiä ja tulokset on dokumentoitu, kiristystesti voidaan mahdollisuuksien mukaan jättää väliin. Näin saatetaan pienentää investointeja kalliisiin testilaitteisiin.

✔ Yhdessä yksittäisessä tuotteessa ilmenee vika, josta koituu henkilövahinkojen tai kuoleman vaara. Tästä johtuen valmistaja voitaisiin pakottaa vetämään koko sarja takaisin, jos tuotannossa olleita yksittäisiä tuotteita ei olisi dokumentoitu kokoonpanoprosessin aikana.

✔ Leikkaussalissa käytettävien näyttöyksiköiden valmistajan on todistettava, että yksiköt ovat vuotamattomia. Kun näyttöjen kokoamisessa käytetään nykyaikaisia, tietokoneohjattuja kiristysjärjestelmiä, onnistunut kiristys dokumentoidaan prosessin aikana.

Miten vastata vaatimuksiin?

Screenshot of ToolsNet station software
Kiristykseen liittyviin tehtäviin tarjoamme ratkaisuksi ToolsNet 8 -ohjelmistopakettimme, joka kerää kiristysprosessista monenlaista tietoa. Lisäksi voimme dokumentoida jäljitettävyyden ja luoda yksilöllisiä viivakoodeja. Meillä on myös kattavasti tietoa prosessien optimoinnista, minkä ansiosta voimme auttaa teollisen alan yrityksiä säästämään kustannuksia, hyödyntämään joustavia ratkaisuja ja säilyttämään kilpailukykynsä.

Tärkeää tietää...

✔ Lääketieteen alalla toimiva Federal Medical Technology Association ja monet muut yhdistykset ovat jo ilmaisseet, että jopa kolmasosa saksalaisista valmistajista voi kokea MDR:n vaatimukset ylivoimaisiksi ja näin ollen kadota markkinoilta.

✔ Viimeaikaisessa lääketieteen alan suuntauksia ja tulevaisuuden näkymiä käsitelleessä tutkimuksessa Saksan insinöörijärjestö VDI varoittaa, että tiukat määräykset voivat viivästyttää tai estää alan kehitystä. Tämä on huomattava haaste erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. On kuitenkin tärkeää olla vaipumatta epätoivoon ja sen sijaan ottaa haaste vastaan ja hankkia asianmukaiset tiedot.

Haluatko olla varma, että noudatat MDR:n vaatimuksia?
Haluatko, että käymme läpi prosessinne ja selvitämme, miten voitte varmistaa laadun ja sen dokumentoinnin mahdollisimman helposti ja edullisesti?
Kysy lisätietoja asiantuntijoiltamme napsauttamalla tätä!