Ratkaisumme
Atlas Copco Rental
Ratkaisuja
Vuokrakalusto
Palvelemamme teollisuudenalat
Atlas Copco Rental
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Raskaat laitteet ja koneet
Palvelemamme teollisuudenalat
Teollisuuskokoonpano
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Tuotteet
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Materiaalinpoistotyökalut
Tuotteet
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Tuotteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Huolto
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Huolto
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Industrial Tools & Solutions
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Lauhdeveden käsittely
Process gas and air equipment
Typpi- ja happigeneraattorit
Huolto ja varaosat
Kompressorit
Huoltosuunnitelmat
Tehokkuuden maksimointi
Huolto ja varaosat
Tehokkuuden maksimointi
Tehokkuuden maksimointi
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Tuotteet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut

ToolsNet Rework: ota korjaus- ja uudelleenkäsittelyprosessit haltuun

Lue, kuinka uudelleenkäsittelyssä käytettävä virheentarkistus ja prosessinhallinta voivat poistaa takaisinkutsut täysin

Ota yhteys asiantuntijoihimme!

ToolsNet Rework: tarkka prosessinhallinta yhdistää tuotantotiedot ja virheentarkistuksen

ToolsNet Rework on SQS3-virheentarkistusohjelmiston moduuli, joka auttaa vähentämään korjaus- ja uudelleenkäsittelyprosessien viat nollaan ja siten parantaa myös tuottavuutta ja asiakkaiden luottamusta. ToolsNet Rework parantaa – tuotteen laatua – prosessin luotettavuutta ja – läpinäkyvyyttä. Integroi ToolsNet Rework kokoonpanoprosessisi kriittisiin kohtiin, kuten kokoonpanolinjan loppuun tai juuri ennen tuotteen ydinosan asentamista sen koteloon tai runkoon. Kun tuote saavuttaa ToolsNet Rework -tarkistuspisteen, ToolsNet lähettää kaikki tuotetunnukseen liittyvät vääntömomenttitiedot ja analysoi tiedot kokoonpanovirheiden varalta. Jos virheitä löytyy, ToolsNet Rework käynnistää korjausprosessin automaattisesti, ilmoittaa työn vaatimat työkalut ja kiristysparametrit ja antaa tuotetta korjaavalle työntekijälle visuaaliset ohjeet. Kaikki korjausprosessin aikana tehdyt kiristykset tallennetaan ToolsNetiin, mikä varmistaa koko tuotteen kokoonpanoprosessin jäljitettävyyden korjaukset mukaan lukien.

Täysi korjaus- ja uudelleenkäsittelyprosessien hallinta

ToolsNet 8:n ja ToolsNet Reworkin yhdistäminen:
Saat selkeät tiedot ja yleiskuvan tuotantotietojen keräämisestä ja analysoinnista, mikä parantaa tuotteen laatua ja vähentää tuotannon seisonta-aikaa. Kun kyse on korjauksista tai uudelleenkäsittelystä, kaikki suoritettavat korjausvaiheet ovat täysin läpinäkyviä, käyttäjä saa tarkat ohjeet ja kaikki tiedot tallentuvat ToolsNetiin, jolloin prosessin dokumentaatio pysyy aukottomana.


ToolsNet Reworkin toiminnot

– Selkeä kohdeanalyysi OK/NOK-tulostiedoista: Mistä löytyy vikoja? Mitä tehtiin oikein? Mitkä kiristysvaiheet puuttuvat?
Käyttäjien pääsyn valvonta: käyttäjän tunnistus ja valtuutus
Visuaalinen käyttäjän ohjeistus: täydet vaiheittaiset graafiset ohjeet varmistavat, että kaikki korjausvaiheet tehdään oikein ja oikeilla työkaluilla ja työkaluparametreilla
Konsolidoitu tiedonkeruu: kaikkien korjaustoimien ja tietojen synkronointi takaa täyden jäljitettävyyden


ToolsNet Reworkin hyödyt

– Täysi prosessin hallinta ja läpinäkyvyys: aukottomien uudelleenkäsittelytietojen ansiosta jokainen kiristysvaihe ja lopputulos on jäljitettävissä
Ei lainkaan kiristysvirheitä: linjaston työasemilta lähtee eteenpäin ainoastaan virheettömiä tuotteita
Parempi tuotteiden laatu ja vähemmän takuuvaatimuksia
Helppo ja riskitön asennus
– uudelleenkäsittelyasema ei vaikuta varsinaiseen tuotantoprosessiin mitenkään; ei muutoksia tuotantolaitteisiin tai prosessin kulkuun
Riippumaton muista tuotannossa käytettävistä prosessinhallintajärjestelmistä


Ota korjaus- ja uudelleenkäsittelyprosessit haltuun!

Katso, miten voit ottaa korjaus- ja uudelleenkäsittelyvaiheet haltuun kokoonpanoprosesseissa ja parantaa kokoonpanon virheentarkistusta.
ToolsNet Rework saa kiristystiedot kokoonpanolinjastolta, arvioi kiristystulokset ja osoittaa tuotteen puutteet tai puuttuvat vaiheet. Ohjelmisto ohjaa käyttäjät korjaus- tai uudelleenkäsittelyprosessin läpi ja tallentaa tiedot keskitetysti.
ToolsNet Rework integroituu saumattomasti olemassa oleviin tuotantoympäristöihin. Sen yhdistäminen prosessiin on helppoa ja riskitöntä, sillä se ei vaadi mitään muutoksia prosesseihin tai tuotantolaitteisiin. Uudelleenkäsittelyn voi suorittaa vaikka käsikäyttöisellä momenttiavaimella.

Tutustu uudelleenkäsittelyn ja korjauksen hallintakeinoihin!

Loading...

Näin vähennät seisonta-aikaa ja uudelleenkäsittelyn tarvetta lisäämällä kokoonpanoprosessiin virheentarkistuksen

Opi hallitsemaan kokoonpanoprosessia ja vähentämään seisonta-aikaa ja uudelleenkäsittelyn tarvetta.
Atlas Copcon virheentarkistusohjelmisto Scalable Quality Solution 3 opastaa työntekijöitä visuaalisesti vaihe kerrallaan oikeassa järjestyksessä. Sen avulla varmistat jäljitettävyyden ja havaitset vaaralliset poikkeamat. Se tallentaa kaikki prosessin tulokset keskitetysti ja parantaa tuotteen laatua eliminoimalla virheet.

Katso, kuinka voit vähentää seisonta-aikaa ja uudelleenkäsittelyn tarvetta!

Loading...

Viisi syytä investoida SQS ToolsNet Reworkiin:

Ei lainkaan virheitä

Varmista tuotteiden laatu ennen kuin ne lähtevät tehtaalta

Prosessin laatu

Paranna uudelleenkäsittelyn tarkkuutta ja vähennä käyttäjien koulutukseen kuluvaa aikaa

Ei vaadi muutoksia

Paranna korjausprosessia muuttamatta kokoonpanoprosesseja

Uudelleenkäsittelyn tiedot

Aukoton uudelleenkäsittelyn tietojenkeruu

Kustannustehokas

Helppo ja nopea käyttöönotto ja alhainen alkuinvestointi

Mitä seuraavaksi?
Monet valmistajat käyttävät ohjelmistoja prosesseissaan ja ovat jo havainneet sen tuomat hyödyt virheentarkistuksessa: lyhyemmät seisonta-ajat, vähemmän uudelleenkäsittelyä ja korjauksia, pienemmät takaisinkutsukustannukset ja brändin maineen suojaaminen ovat vain muutamia esimerkkejä saavutetuista hyödyistä. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja varaa tapaaminen tai tutustu Atlas Copcon tarjoamiin virheentarkistusmenetelmiin.