Ratkaisumme
Atlas Copco Rental
Ratkaisuja
Vuokrakalusto
Palvelemamme teollisuudenalat
Atlas Copco Rental
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Raskaat laitteet ja koneet
Palvelemamme teollisuudenalat
Teollisuuskokoonpano
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Tuotteet
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Materiaalinpoistotyökalut
Tuotteet
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Tuotteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Huolto
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Huolto
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Lauhdeveden käsittely
Process gas and air equipment
Typpi- ja happigeneraattorit
Huolto ja varaosat
Kompressorit
Huoltosuunnitelmat
Tehokkuuden maksimointi
Huolto ja varaosat
Tehokkuuden maksimointi
Tehokkuuden maksimointi
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Tuotteet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut

Viisi parasta virheentarkistustekniikkaa kokoonpanossa

Katso, kuinka voit saavuttaa nollavirhestrategian käyttämällä prosessinhallintaa ja virheentarkistusta tuotekokoonpanossasi

Ota yhteys asiantuntijoihimme!

Viisi parasta virheentarkistustekniikkaa, joilla saat laatua heti ensimmäisellä kerralla tuotantolaitoksessasi

Yleisin inhimillinen virhe tuotannossa on ohjeiden laiminlyöminen, mille on useita syitä. Vaiheiden jättäminen väliin ja väärien työkalujen ja osien käyttö ovat esimerkkejä siitä, miksi virheentarkistus on tärkeää tämän päivän kokoonpanoprosesseissa. Hylkäysmäärien syynä on se, että kuluttajat vaativat erittäin räätälöityjä tuotteita. Koska monimutkaisuus ja uusien tuotteiden lisääminen kasvavat jatkuvasti, laadun tuottaminen heti ensimmäisellä kerralla on noussut tärkeäksi suorituskyvyn indikaattoriksi. Perinteisesti valmistajat ovat pitäneet inhimilliset virheet kurissa tuottamalla täysin identtistä tuotetta valtavia määriä. Sitä mukaa kun monimutkaisuus on kasvanut, lean- ja SPC-pohjaisten valmistusmallien tehokkuus on laskenut. Näiden tekniikkojen tukena oli muitakin virheentarkistuskeinoja, kuten paperille painettuja työohjeita ja laitteiston antureihin, toimilaitteisiin ja muihin virheentarkistuslaitteisiin perustuvia menetelmiä, joilla inhimilliset virheet pyrittiin pitämään kurissa. Nykyään älykkäissä tehtaissa keskitytään uusiin teollisuus 4.0 -tekniikoihin, kuten ohjelmistopohjaiseen virheentarkistukseen, joilla parannetaan laadun tuottamista ensimmäisellä kerralla. Tutustu viiteen tärkeimpään virheentarkistustekniikkaan ja siihen, miten Atlas Copco voi virheentarkistusratkaisuillaan auttaa sinua saavuttamaan nollavirhestrategian:

Error proofing solutions for assembly processes

Visuaaliset ohjeet opastavat käyttäjän helposti kokoonpanoprosessin läpi vaihe kerrallaan

Vihje 1: visuaaliset ohjeet käyttäjän osaamisen ja tuotteen kypsyyden mukaan
Interaktiiviset kokoonpano-ohjeet ja käyttäjän opastus on sidottu jokaiseen työvaiheeseen, ja ne antavat jatkuvaa palautetta käyttäjälle tämän osaamistason mukaan. Esimiehet voivat esimerkiksi näyttää yksityiskohtaisempia ohjeita viikon linjastolla olleelle työntekijälle ja viiden vuoden veteraanille puolestaan vain tärkeimmät kohdat. Sama periaate pätee linjastossa myös uuteen tuotteeseen tai prosessiin vanhaan ja tuttuun prosessiin verrattuna. Juuri interaktiivisuus on tässä avainsana, sillä se varmistaa käyttäjän osallisuuden ja virheentarkistusmenetelmien mukaiset tarkistukset kaikissa kokoonpanoprosessin kriittisissä vaiheissa. Tarkistukset estävät virheiden syntymisen tai varmistavat, että ne huomataan muutaman sekunnin kuluessa. Tämä vähentää tuotannon seisonta-aikaa huomattavasti.


SQS3 part verification

Väärien osien käytön välttäminen

Vihje 2: osien verifioinnilla vältetään uudelleenkäsittelyprosessi valmistuksessa
Osien automaattisessa verifioinnissa käytetään viivakoodi-, RFID- tai konenäköjärjestelmiä korjausten ja tuotteen takaisinkutsujen vähentämiseksi. Mallivarianttien ja tuotteen monimutkaisuuden lisääminen aiheuttaa usein inhimillisiä virheitä, kuten samankaltaisten mutta väärien osien asentamista. Esimerkiksi elektroniset ohjausmoduulit (ECU:t) näyttävät samanlaisilta ulkoapäin mutta sisältävät eri ohjelmistoja. Kun kokoonpanoprosessissa skannatut osat verifioidaan vertaamalla niitä esimääritettyihin osanumeroihin tai materiaaliluettelon tarpeisiin, voidaan saada aikaan huomattavia säästöjä uudelleenkäsittelyssä, korjauksissa ja jopa takaisinkutsukustannuksissa.


Tool interlock check with SQS3

Työkalun lukitus estää käyttäjiä valitsemasta väärää työkalua

Vihje 3: työkalun lukitus suojaa takaisinkutsuilta
Tuotteelle valitaan työasemalla oikea työkalu ja kiristysohjelma dynaamisesti. Väärillä työkaluilla tai ohjelmilla kiristettyjä ruuveja ja kiinnikkeitä sisältävät tuotteet ovat alttiita takaisinkutsuille, mikä voi vahingoittaa valmistajan mainetta. Brändin mainetta voidaan suojata ja takaisinkutsuilta välttyä, kun työkalun ja ohjelman valinta tuotantolinjalla tapahtuu automaattisesti osan perusteella osana virheentarkistusprosessia.


Industrial assembly with SQS3 error proofing

Käyttäjän henkilöllisyyden varmistamisella estetään kouluttamattomien tai valtuuttamattomien käyttäjien toiminta

Vihje 4: käyttäjien henkilöllisyyden ja sertifioinnin varmistaminen lisää vastuullisuutta
Käyttäjän käyttöoikeuksien ja sertifiointitason tarkistaminen ennen tiettyjen kokoonpanotehtävien sallimista on tärkeää vastuullisuuden ja vaatimustenmukaisuuden kannalta. Käyttäjän sitouttaminen alati dynaamisemmassa valmistusympäristössä on yksi valmistajien suurimmista haasteista. Käyttäjän vastuullisuuden varmistaminen on ensimmäinen askel kohti virheentarkistusta ja seisonta-ajan alentamista.


SQS3 process control and data documentation

Keskitetty tietojen kerääminen, tallennus ja prosessinhallinta helposti esiin verkkokäyttöliittymästä

Vihje 5: tietojen kerääminen auttaa tunnistamaan trendejä ja optimoimaan tuotantoa
Tietojen tallentaminen liitosten tasolla on tärkeää big data -analyysejä, vaatimustenmukaisuutta, jäljitettävyyttä, osien dokumentointia ja muita tarkoituksia varten. Useimmat valmistajat tallentavat tietoja lakisääteisten vaatimusten vuoksi, mutta tietojen todellinen arvo on siinä, että niitä voidaan käyttää optimointiin, trendien tunnistamiseen ja ennakoiviin toimiin virheentunnistuksessa. Mieti, mikä merkitys sillä olisi brändin maineelle, jos jokainen asiakas saisi ostamalleen tuotteelle sarjanumeron mukaiset tarkat kokoonpanotiedot sisältävän sertifikaatin, joka vahvistaisi tuotteen olevan vaatimusten mukainen?


Mitä seuraavaksi? Monet valmistajat käyttävät ohjelmistoja prosesseissaan ja ovat jo havainneet sen tuomat hyödyt virheentarkistuksessa: lyhyemmät seisonta-ajat, vähemmän uudelleenkäsittelyä ja korjauksia, pienemmät takaisinkutsukustannukset ja brändin maineen suojaaminen ovat vain muutamia esimerkkejä saavutetuista hyödyistä. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja varaa tapaaminen tai tutustu Atlas Copcon tarjoamiin virheentarkistusmenetelmiin.