Teollisuustekniikan toimialan Eco-suunnittelukonsepti

Suunnitellessamme tuotetta tai ratkaisua otamme huomioon tuotteen koko elinkaaren, jotta voimme pienentää elinkaaren kunkin vaiheen ympäristövaikutuksia. Meille se tarkoittaa keskittymistä energiatehokkuuteen, materiaalivalintoihin, tuotteen pitkään käyttöikään, kokoonpanon suunnitteluun, huollettavuuteen, uusiokäyttöön ja kierrätettävyyteen. Suorittamalla tiheästi ekologisen suunnittelun tarkastuksia tuotekehittelyprosessissamme varmistamme ympäristön huomioimisen ja ympäristövaikutusten minimoinnin. Eco-suunnittelun tarkastus perustuu ekologisen suunnittelun kuuteen keskeiseen osa-alueeseen.

Eco-suunnittelun keskeiset osa-alueet

Teollisuustekniikassa lähestymme Eco-suunnittelua kuudelta eri alueelta. Näiden alueiden perusteella muodostetaan jokaisen kehitysprojektin Eco-suunnittelutarkastus. Tämä menettely auttaa määrittämään Eco-suunnittelukohteet projektin aikaisessa vaiheessa. Lue lisää napsauttamalla kuvaa!

Atlas Copcon teollisuustekniikan toimialalla työskennellään jatkuvasti ympäristönäkökohtien lisäämiseksi tuotekehittelyyn, jotta voimme minimoida tuotteidemme ympäristövaikutukset. Ympäristöystävällisyyteen liittyvät saavutukset ovat asiakkaiden nähtävillä Eco-suunnittelun saavutuksista kertovan viestintämateriaalin avulla. Täällä voit tutustua tietyn tuotteen Eco-suunnittelun perusteluihin.

“ Eco-suunnittelu ei ole vain lainsäädännöllisten vaatimusten noudattamista. Olen vakuuttunut siitä, että tulevaisuudessa asiakkaamme vaativat tuotteidemme olevan kestävän kehityksen mukaisesti suunniteltuja. Eco-suunnittelu on meille myös keino varmistaa, että osallistumme paremman maailman luomiseen lapsiamme varten. ”

Lars Eklöf , MVI-divisioonan johtaja

“ Näen Eco-suunnittelun keinona erottaa Atlas Copco ja tuotteemme kilpailijoistamme luomalla lisäarvoa pienemmillä elinkaarikustannuksilla. ”

James McAllister , GI-divisioonan johtaja

Eco-suunnittelukonsepti tähtää ympäristötietoisuuden kasvattamiseen ja ympäristövaikutuksia koskevan viestinnän helpottamiseen Atlas Copcon sisällä, sekä ulospäin asiakkaille ja muille sidosryhmille.

Eco-suunnittelukonsepti