Ratkaisumme
Atlas Copco Rental
Ratkaisuja
Vuokrakalusto
Palvelemamme teollisuudenalat
Atlas Copco Rental
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Raskaat laitteet ja koneet
Palvelemamme teollisuudenalat
Teollisuuskokoonpano
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Tuotteet
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Materiaalinpoistotyökalut
Tuotteet
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Tuotteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Huolto
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Huolto
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Industrial Tools & Solutions
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Lauhdeveden käsittely
Process gas and air equipment
Typpi- ja happigeneraattorit
Huolto ja varaosat
Kompressorit
Huoltosuunnitelmat
Tehokkuuden maksimointi
Huolto ja varaosat
Tehokkuuden maksimointi
Tehokkuuden maksimointi
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Tuotteet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut

Teollisuustekniikan toimialan Eco-suunnittelukonsepti

Illustration of eco design tree and family
Suunnitellessamme tuotetta tai ratkaisua otamme huomioon tuotteen koko elinkaaren, jotta voimme pienentää elinkaaren kunkin vaiheen ympäristövaikutuksia. Meille se tarkoittaa keskittymistä energiatehokkuuteen, materiaalivalintoihin, tuotteen pitkään käyttöikään, kokoonpanon suunnitteluun, huollettavuuteen, uusiokäyttöön ja kierrätettävyyteen. Suorittamalla tiheästi ekologisen suunnittelun tarkastuksia tuotekehittelyprosessissamme varmistamme ympäristön huomioimisen ja ympäristövaikutusten minimoinnin. Eco-suunnittelun tarkastus perustuu ekologisen suunnittelun kuuteen keskeiseen osa-alueeseen.

Eco-suunnittelun keskeiset osa-alueet

Teollisuustekniikassa lähestymme Eco-suunnittelua kuudelta eri alueelta. Näiden alueiden perusteella muodostetaan jokaisen kehitysprojektin Eco-suunnittelutarkastus. Tämä menettely auttaa määrittämään Eco-suunnittelukohteet projektin aikaisessa vaiheessa. Lue lisää napsauttamalla kuvaa!

Atlas Copcon teollisuustekniikan toimialalla työskennellään jatkuvasti ympäristönäkökohtien lisäämiseksi tuotekehittelyyn, jotta voimme minimoida tuotteidemme ympäristövaikutukset. Ympäristöystävällisyyteen liittyvät saavutukset ovat asiakkaiden nähtävillä Eco-suunnittelun saavutuksista kertovan viestintämateriaalin avulla. Täällä voit tutustua tietyn tuotteen Eco-suunnittelun perusteluihin.

Eco-suunnittelu ei ole vain lainsäädännöllisten vaatimusten noudattamista. Olen vakuuttunut siitä, että tulevaisuudessa asiakkaamme vaativat tuotteidemme olevan kestävän kehityksen mukaisesti suunniteltuja. Eco-suunnittelu on meille myös keino varmistaa, että osallistumme paremman maailman luomiseen lapsiamme varten.

Lars Eklöf , MVI-divisioonan johtaja

Näen Eco-suunnittelun keinona erottaa Atlas Copco ja tuotteemme kilpailijoistamme luomalla lisäarvoa pienemmillä elinkaarikustannuksilla.

James McAllister , GI-divisioonan johtaja

Eco-suunnittelukonsepti tähtää ympäristötietoisuuden kasvattamiseen ja ympäristövaikutuksia koskevan viestinnän helpottamiseen Atlas Copcon sisällä, sekä ulospäin asiakkaille ja muille sidosryhmille.

Eco-suunnittelukonsepti