Ratkaisumme
Atlas Copco Rental
Solutions
Vuokrakalusto
Atlas Copco Rental
Lisävarusteet
Vuokrakalusto
Lisävarusteet
Typpigeneraattorit
Vuokrakalusto
Öljytöntä ilmaa tuottavat kompressorit
Vuokrakalusto
Öljytöntä ilmaa tuottavat kompressorit
Öljytöntä ilmaa tuottavat kompressorit
Öljyvoidellut kompressorit
Vuokrakalusto
Öljyvoidellut kompressorit
Öljyvoidellut kompressorit
Palvelemamme teollisuudenalat
Atlas Copco Rental
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Tuotteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Industrial Tools & Solutions
Kompressorit
Solutions
Tuotteet
Kompressorit
Process Gas and Air Equipment
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Tuotteet
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Huolto ja varaosat
Kompressorit
Tehokkuuden maksimointi
Huolto ja varaosat
Tehokkuuden maksimointi
Tehokkuuden maksimointi
Vacuum solutions

VAKilla panostetaan työkalujen suunnitelmalliseen huoltamiseen

25. kesäkuuta 2018

Vahdossa sijaitseva VAK suunnittelee, valmistaa, huoltaa ja vuokraa jo viidettä vuosikymmentä kuljetuskalustoratkaisuja. VAK on pitänyt valmistusketjun kokonaan omissa käsissään ja onkin tällä hetkellä yksi pohjoismaiden merkittävimmistä kalustovalmistajista. Perävaunuissa ja eristetyissä kuormatiloissa olevalla markkinajohtaja VAKilla on palkkalistoillaan yli 400 työntekijää, joista reilu 100 työskentelee huoltopalveluiden parissa.

Atlas Copcon huoltosopimus VAKille

Atlas Copco Toolsin edustajan vieraillessa VAKilla heillä todettiin olevan suuri konekanta, joka sisälsi paljon erilaisia työkaluja. Minkäänlaista aikataulutettua huoltoa ei oltu aiemmin suunniteltu vaan koneet korjattiin aina niiden rikkoutuessa. Asiakas halusi parantaa ergonomiaa, työturvallisuutta sekä varmistaa iskevillä työkaluilla tehtyjen liitosten laatua. VAKilla suoritettiin useammassa työpisteessä liitosanalyysi, jossa kiinnitettiin huomiota erityisesti kiristystulosten hajontaan, verkoston kuntoon sekä melutasoon. ”Liitosanalyysin kautta saimme faktatietoa liitoksien laadusta. Analyysin perusteella ostimme useampia koneita, joilla oikea kiristysmomentti on saavutettavissa tarkemmin. Konekartoituksen kautta taas saimme tietoa konekannan laajuudesta ja sekavuudesta, jota lähdetään nyt tavoitteellisesti laittamaan kuntoon. Molemmat, sekä kartoitus että analyysi, ovat auttaneet meitä tekemään oikeita johtopäätöksiä ja pitkän tähtäimen suunnitelmia laitekannan uudistamiseksi ja kunnossapitämiseksi sekä liitoksien luotettavuuden ja laadun parantamiseksi”, kertoo VAKin tuotantopäällikkö Sami Kortelainen.

“ Valinta tapahtui pääsääntöisesti ammattitaidon, palvelualttiuden ja luottamuksen kautta. Etsimme kumppania, joka ymmärtää meidän tarpeemme ja on valmis tarjoamaan kokonaisvaltaisen ja kustannustehokkaan ratkaisun. Kumppanuuden pitää rakentua luottamukseen. ”

VAK:in tuotantopäällikkö Sami Kortelainen

Konekannan kartoitus johti siis työkalujen määrän pienenemiseen ja lisäksi huoltoa tarvitseville koneille laskettiin huoltosopimustarjous, joka lopulta johti kokonaisvaltaiseen koneiden huollon ja hallinnoinnin sekä korjaustakuun sisältävään huoltosopimukseen. Huoltosopimimuksella määritellyt säännöllisesti tehtävät huoltotoimenpiteet takaavat vakaan tuotannon laadun sekä työkalun käyttöiän pidentymisen. Lisäksi seisonta-ajat ja hätäpysäytykset vähenevät. Sami Kortelainen kertoo VAKin odottavan kustannustehokkuutta ja laadun paranemista huoltosopimuksen myötä: ”Oletamme, että koneet pysyvät luotettavina ja tehokkaina ennakkohuollon avulla. Kun kone toimii kuten pitääkin, niin sillä on oma vaikutuksensa laatuun, jotta esimerkiksi heikkoja liitoksia ei pääse esiintymään koneen vajaatehoisuuden johdosta. Kustannussäästöjä haetaan korjauslaskujen pienentymisen myötä. Lisäksi konekantaa voidaan myös pienentää, kun käytössä on vain toimivia koneita.”

Atlas Copco Toolsilla on kokemusta useiden huoltosopimusten solmisesta. Yrityskohtaisesti suunnitelluissa huoltosopimuksissa otetaan aina huomioon myös asiakkaan tuotantoaikataulut. VAKin tuotantopäällikkö Sami Kortelainen painottaa luottamusta strategisen kumppanin valinnassa: ”Valinta tapahtui pääsääntöisesti ammattitaidon, palvelualttiuden ja luottamuksen kautta. Etsimme kumppania, joka ymmärtää meidän tarpeemme ja on valmis tarjoamaan kokonaisvaltaisen ja kustannustehokkaan ratkaisun. Kumppanuuden pitää rakentua luottamukseen.” Atlas Copco Toolsin edustaja toimi tiivissä yhteistyössä Solution Expert –jälleenmyyjä Petri Hakalan kanssa, kun suunniteltiin ja toteutettiin aikatauluja VAKin asiakaspalavereihin, työkaludemoihin ja käyttökoulutuksiin sekä kirjallisissa ohjeistuksissa toimipaikalle.