Ratkaisumme
Atlas Copco Rental
Solutions
Vuokrakalusto
Atlas Copco Rental
Lisävarusteet
Vuokrakalusto
Lisävarusteet
Typpigeneraattorit
Vuokrakalusto
Öljytöntä ilmaa tuottavat kompressorit
Vuokrakalusto
Öljytöntä ilmaa tuottavat kompressorit
Öljytöntä ilmaa tuottavat kompressorit
Öljyvoidellut kompressorit
Vuokrakalusto
Öljyvoidellut kompressorit
Öljyvoidellut kompressorit
Palvelemamme teollisuudenalat
Atlas Copco Rental
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Tuotteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Industrial Tools & Solutions
Kompressorit
Solutions
Tuotteet
Kompressorit
Process Gas and Air Equipment
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Tuotteet
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Huolto ja varaosat
Kompressorit
Tehokkuuden maksimointi
Huolto ja varaosat
Tehokkuuden maksimointi
Tehokkuuden maksimointi
Vacuum solutions

Digitalisaatio – miten teollisuus vastaa sen tuomiin haasteisiin?

Digitalisaation tarve asettaa uusia vaatimuksia teollisuusyrityksille. Teollisuudenalat, jotka eivät pysty vastaamaan automatisoidun ja datapohjaisen toiminnan haasteisiin, ovat vaarassa menettää kilpailukykynsä. Kehitystä seuraavilla teollisuudenaloilla on puolestaan paljon voitettavaa. Yritykset voivat myös kehittää toimintaansa omaksumalla uusia ammattitaitoja ja työtapoja olemassa oleviin organisaatioihin.

Suomalaiset yritykset ovat jo useiden vuosien ajan siirtäneet tuotantoaan alhaisempien kustannusten maihin. Siirtopäätös on ollut helppo tehdä, sillä työvoimakustannusten on koettu olevan Suomessa korkeat. Uuden digitaalisen teknologian saatavuus ja uudet automatisoinnin mahdollisuudet ovat kuitenkin johtaneet siihen, että monet yritykset ovat päättäneet investoida jälleen kotimaiseen tuotantoon. Monet yritykset haluavat myös tuoda toimintansa takaisin kotimaahan, koska ovat huomanneet siitä olevan paljon hyötyä, että koko tuotantoketju on omassa hallinnassa aina kehityksestä valmiiseen tuotteeseen asti. Monille valmistusteollisuuden aloille on välttämätöntä vähentää uusien tuotesukupolvien kehitykseen, suunnitteluun, tuotantoon ja päivittämiseen kuluvaa aikaa nopeamman time-to-market -ajan saavuttamiseksi. Silloin koko tuotantoketjun hallussa pitämisestä ja tuotanto-, tutkimus- ja kehitysosastojen tiiviistä yhteistyöstä on paljon hyötyä.

Tulevaisuuden tehtailla digitalisaatio loistaa läsnäolollaan.

Digitalisaatio ja datapohjainen toiminta ovat ennen kaikkea mahdollisuus suomalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille. Näillä yrityksillä on suuri merkitys Suomen valtion yhteisen vaurauden kannalta, joten on tärkeää, että näiden yritysten toiminta on edelleen kannattavaa ja kilpailukykyistä. Teknologiateollisuuden yrityksissä on noin 300 000 työpaikkaa ja niiden toiminta muodostaa 51,5 % Suomen tavaraviennistä sekä 49 % Suomen palveluviennistä.

Älykkäämpiä, digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäviä tehtaita pitää kehittää lisää, jotta Suomen teollisuus säilyttää kilpailukykynsä. Muuten vaarana on, että Suomi jää jälkeen maailmanlaajuisessa kilpailussa. Yhdysvalloissa ja Kiinassa rakennetaan tällä hetkellä enemmän uusia tuotantolaitoksia kuin Euroopassa. Arvioiden mukaan näiden tuotantolaitosten digitalisaatio- ja automatisointiaste tulee olemaan korkeampi kuin monien muiden maiden olemassa olevissa tuotantolaitoksissa.

Digitalisaatio on asiakkaan tarpeisiin mukautetun tuotannon edellytys

Teollisuudessa toiminnan digitalisaation lisääntyminen tulee todennäköisesti liittymään vahvasti siihen, että se tuo lisää asiakashyötyä. Digitalisaation odotetaan nopeutuvan, kun asiakashyötyä tavoittelevan tuotannon ymmärretään edellyttävän digitalisaatiota.

Jotta teollisuus pystyy vastaamaan mukautetun tuotannon lisääntyneisiin vaatimuksiin, toimintojen pitää olla joustavia ja mukautuvia. Tulevaisuudessa yrityksen pitää pystyä käsittelemään laajempia valikoimia, jotka sisältävät useita samassa tuotantojärjestelmässä valmistettuja malleja ja pienempiä eriä. Maailmanlaajuisen valmistusteollisuuden tulee mukautua suurista eristä ja suppeasta valikoimasta asiakkaan tarpeisiin mukautettuihin pieniin eriin ja laajaan valikoimaan, joka toteutetaan lähempänä asiakkaita ja ammattitaitoisempien työntekijöiden avulla. Mukautumisen keskiössä ovat asiakkaat erilaisine toiveineen. Digitaalisten ratkaisujen avulla tuotantojärjestelmät pystyvät käsittelemään useiden erilaisten mallien valikoimia ja erikokoisia eriä. Joustavuutta lisäämällä ja digitaalisten työkalujen avulla yritys voi valmistaa asiakkaan tarpeisiin mukautettuja tuotteita samoin kustannuksin kuin massatuotannossa. Digitalisaation mukanaan tuoma joustavuus on avain menestykseen asiakkaiden vaatimusten kasvaessa ja muuttuessa yhä monimutkaisemmiksi.


Teemme myös maksuttomia konsultaatiokäyntejä ja autamme yrityksesi digitalisaatiossa askel askeleelta.
Konsultaatiokäynnin aikana hahmotamme, miten yrityksesi toimii tällä hetkellä. Sen perusteella voimme ehdottaa strategiaa yrityksesi tavoitteiden saavuttamiseksi askel askeleelta.

Lue lisää ja varaa ilmainen konsultaatiokäynti täältä!

operator guidance Kokoonpano total control of assembly process error proofing workstation high accuracy torque seating control teollisuus 4.0