Ratkaisumme
Alipaineratkaisut

Tuotantotiedot ovat tuotantoyritysten käyttämättömiä resursseja

Teollisuudessa tuotantotietoja tallennetaan entistä enemmän tuotantolaitteisiin ja työkaluihin. Monet teollisuusyritykset eivät kuitenkaan yhdistä tuotantolaitteita, analysoi tietoja yleisellä tasolla, eivätkä muunna niitä hyödynnettävään muotoon. Yritykset eivät näin hyödynnä mahdollisuuttaan alentaa kustannuksia, optimoida tuotantoa eivätkä ennakoida huoltoa. Ymmärryksen ja ammattitaidon puute sekä yhdistämiseen tarvittavan oikeanlaisen teknologian puuttuminen ovat syitä, joiden takia tuotantotiedot pysyvät erillisinä ja hyödyntämättöminä tietosaarekkeina tuotantoalustalla.

Teollisessa tuotannossa on useita erilaisia kustannuksia, joita voidaan pienentää tuotantotietoa keräämällä ja analysoimalla. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että tuotantolaitteet ja käyttäjäystävällinen käyttöliittymä integroidaan, jolloin johtotason on helpompi päästä käsiksi tärkeisiin tuotantotietoihin. Chalmersin teknillisen korkeakoulun ja useiden suurten yritysten kanssa yhteistyössä toteutettavassa tutkimusprojektissa SMASh (Smart Maintenance Assessment) tutkijat selvittävät, voidaanko palveluita kehittää niin, että teollisuudessa voitaisiin ottaa käyttöön älykäs huolto (Smart Maintenance), ja miten se vaikuttaisi teollisuusyrityksiin.
”Yksi tärkeimmistä seikoista on se, että yritysten on kerättävä suuria määriä tietoja tuotantolaitteista ja päätettävä huoltotoimenpiteistä niihin pohjautuvien tosiasioiden eikä aiemman kokemuksen ja arvailun perusteella.”
Anders Skoogh, Chalmersin teknillisen korkeakoulun teollisuus- ja materiaalitieteen instituutin dosentti.

“ Yksi tärkeimmistä seikoista on se, että yritysten on kerättävä suuria määriä tietoja tuotantolaitteista ja päätettävä huoltotoimenpiteistä niihin pohjautuvien tosiasioiden eikä aiemman kokemuksen ja arvailun perusteella ”

Anders Skoogh , Chalmersin teknillisen korkeakoulun teollisuus- ja materiaalitieteen instituutin dosentti

Valmistusteollisuudessa käsitellään ongelmia yleensä reaktiivisesti, ja niiden ennakoinnissa on suuria puutteita. Tuotantoprosesseihin liittyvät toimenpiteet ja päätökset perustuvat usein jo tapahtuneisiin tapahtumiin, kuten laitteen pysähtymiseen ja täydellisten tilaustietojen puuttumisesta aiheutuneisiin seurauksiin. Reaktiivinen ongelmanhallinta voi johtaa kalliisiin tuotannon keskeytymisiin ja suunniteltua alhaisempaan tuottavuuteen. Myös virheelliset, viivästyneet, epäjohdonmukaiset ja/tai puutteelliset tiedot voivat vaikuttaa negatiivisesti tuottavuuteen, samoin kuin toimijat ja laitteet, jotka eivät pysty hyödyntämään tietoja/tuotantotietoja reaaliajassa. Näin voi tapahtua, kun teollisuuden tuotantolaitteita ja työkaluja ei ole yhdistetty ennakoivan tuotantoprosessin edellyttämällä tavalla eikä kaikkien saatavilla olevien tuotantotietojen tiedonkulku ole sujuvaa.

Tulevaisuuden tehtailla digitalisaatio loistaa läsnäolollaan.

Älykäs digitaalinen kokoonpano tuotantotietojen avulla

Jotta ongelma saadaan ratkaistua ja voidaan työskennellä ennakoivasti, teollisuuden on ryhdyttävä keräämään ja ennen kaikkea analysoimaan tuotantolaitteisiin tallennettuja tietoja. Tehokkaaseen tiedonkulkuun integroituvat tuotantotiedot ovat tulevaisuuden älykkään ja joustavan kokoonpanon perusta ja keskeinen tekijä. Digitaalisen tuotannon avulla teollisuus säästää aikaa ja rahaa sekä luo paremmat edellytykset tuotannon muutoksille.

Saatavilla olevia tuotantotietoja hyödyntämällä teollisuus voi siirtyä reaktiivisesta tuotannosta ennakoivaan tuotantoon, mikä lisää kannattavuutta, parantaa tuottavuutta ja alentaa kustannuksia. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että tietoja käytetään tehokkaasti. Tietojen hallinta ja analysointi ovat tuotannon optimoinnin, ennakoivan huollon, paremman tuen ja kattavamman päätöksenteon keskeisiä tekijöitä. Tuotantotietojen tehokas hyödyntäminen tekee tuotantoprosesseista vakaampia niin, että niissä esiintyy vähemmän häiriöitä ja tuotannon keskeytymisiä. Näin tärkeämmille asioille ja jatkuvalle kehittymiselle jää enemmän aikaa.

Tärkeintä on aloittaa tietojen kerääminen

Kuinka hyvin valmistusteollisuudessa sitten oikein hyödynnetään tuotantotietoja resurssina ja kehitetään tuotantoprosesseja älykkään kokoonpanon ja ennakoivan huollon pohjalta?

”Tapaamamme asiakkaat ovat tietenkin hyvin edistyneitä tällä saralla, ja suuret yritykset ovat luonnollisesti päässeet pitemmälle kuin pienemmät yritykset. Mutta myös pienemmät valmistusteollisuudet panostavat resurssien hyödyntämiseen, ja ne ovatkin jo optimoineet hienosti tuotannon ja huollon prosesseja tuotantotietoja analysoimalla. Heitä kannustaa usein tieto siitä, että tuotantotietoja hyödyntämällä on helpompaa säilyttää kilpailukyky ja pysyä alan kärjessä”, sanoo Jukka Kalasniemi, Atlas Copco Teollisuustekniikan tuotepäällikkö.

“ Asiakkaan tärkein tehtävä on pohtia, mitkä tiedot ovat tärkeitä juuri oman tuotannon kannalta, ja alkaa kerätä niitä. Kaikki kerätyt tiedot voidaan sitten muuntaa ymmärrettävään muotoon ja sen jälkeen ammattitaidoksi. Se puolestaan tuottaa arvoa toiminnalle ja yrityksen asiakkaille ”

Jukka Kalasniemi , Atlas Copco Teollisuustekniikan tuotepäällikkö

”Se, ettei tiedetä, milloin ja miten aloittaa, on haaste monille asiakkaillemme. Lisäksi monet eivät ymmärrä, miten he voivat säästää rahaa digitaalista toimintaa hyödyntämällä. Autamme heitä pääsemään alkuun askel askeleelta ja kerromme, missä tuotantovaiheessa he saavat eniten hyötyä digitalisaatiosta. Asiakkaan tärkein tehtävä on pohtia, mitkä tiedot ovat tärkeitä juuri oman tuotannon kannalta, ja alkaa kerätä niitä. Kaikki kerätyt tiedot voidaan sitten muuntaa ymmärrettävään muotoon ja sen jälkeen ammattitaidoksi. Se puolestaan tuottaa arvoa toiminnalle ja yrityksen asiakkaille”, Jukka Kalasniemi toteaa lopuksi.

***
Autamme yrityksesi digitalisaatiossa askel askeleelta

Konsultaatiokäynnin aikana autamme ymmärtämään, miten yrityksesi toimii tällä hetkellä. Sen perusteella voimme luoda strategian yrityksesi tavoitteiden saavuttamiseksi askel askeleelta.

Lue lisää ja varaa ilmainen konsultaatiokäynti täältä!

high accuracy torque seating control operator guidance Kokoonpano total control of assembly process error proofing workstation teollisuus 4.0