Ratkaisumme
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Teollisuuskokoonpano
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Tuotteet
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Kokoonpanotyökalut ja -ratkaisut
Materiaalinpoistotyökalut
Tuotteet
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Tuotteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Huolto
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Huolto
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Asiantuntijaosio
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Tuotteet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Atlas Copco Rental
Ratkaisuja
Vuokrakalusto
Palvelemamme teollisuudenalat
Atlas Copco Rental
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Lauhdeveden käsittely
Process gas and air equipment
Typpi- ja happigeneraattorit
Huolto ja varaosat
Kompressorit
Huoltosuunnitelmat
Tehokkuuden maksimointi
Huolto ja varaosat
Tehokkuuden maksimointi
Tehokkuuden maksimointi

Atlas Copco -konserni jaetaan kahteen osaan – Asiakaslähtöisyyteen panostaminen kaivos- ja louhintatekniikan saralla kasvaa.

20.1.2017
Atlas Copcon hallitus ehdottaa Atlas Copco -konsernin kahtia jakoa, jolloin kaivos- ja louhintatekniikan liiketoiminta-alue, sisältäen rakennuskonedivisioonan, eriytyisi omaksi erilliseksi yhtiöksi. Tämä uusi yhtiö keskittyy nimenomaan kaivos- ja louhintatoimintaan sekä yhteiskuntarakentamiseen liittyviin asiakkaisiin.

Louhintatekniikka eriytyy omaksi yhtiöksi vuonna 2018.
Uuteen yhtiöön kuuluu 12 000 työntekijää; määrä sisältää kaikki divisioonat kaivos- ja louhintatekniikan liiketoiminta-alueelta, rakennuskonedivisioonan sekä niihin liittyvät huoltopalvelut.

Ajatuksena on varmistaa, että sekä Atlas Copcolle että uudelle yhtiölle voidaan tarjota parhaat kasvumahdollisuudet omilla markkinasegmenteillään.

Uudelle yhtiölle valitaan oma hallitus ja pääjohtaja. Tämä johtaa ketterämpään yrityshallintoon sekä mahdollistaa nopeamman reagoinnin markkinoiden vaatimuksiin. Toiminnallisesti nykyinen rakenne säilyy, sillä vakaa organisaatio on jo olemassa valmiina. Tämä rakenne mahdollistaa investoinnit kasvualueisiin kuten automaatioon, digitalisointiin ja huoltopalveluiden kehittämiseen.

"Tämä on loistava tilaisuus. Kun uusi yritys on yksinomaan omistettu kaivos- ja louhintatoimintaa sekä yhteiskuntarakentamista varten, voimme palvella asiakkaitamme entistä paremmin myös tulevaisuudessa", sanoo Helena Hedblom, kaivos- ja louhintatekniikan liiketoiminta-alueen johtaja. "Organisatorisesta näkökulmasta katsoen ei tule mitään muutoksia. Meillä on vahvat myyntiyhtiöt, ammattitaitoiset ihmiset, erinomaiset ​​tuotteet ja laadukkaat huoltopalvelut. Asiakaspalvelumme vahvistuu, kun pystymme entistä paremmin fokusoitumaan omaan alaamme".

Uusi yhtiö tullaan listaamaan Tukholman Nasdaq-pörssissä vuoden 2018 puolivälissä, sen jälkeen kun jako on hyväksytty Atlas Copcon huhtikuussa 2018 pidettävässä yhtiökokouksessa. Suomen Atlas Copco -yhtiöiden osalta ei tapahdu merkittäviä rakenteellisia muutoksia.

Finland