Ratkaisumme
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Teollisuuskokoonpano
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Tuotteet
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Kokoonpanotyökalut ja -ratkaisut
Tuotteet
Kokoonpanotyökalut ja -ratkaisut
Kokoonpanotyökalut ja -ratkaisut
Materiaalinpoistotyökalut
Tuotteet
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Tuotteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Huolto
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Huolto
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Asiantuntijaosio
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Tuotteet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Atlas Copco Rental
Ratkaisuja
Vuokrakalusto
Palvelemamme teollisuudenalat
Atlas Copco Rental
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Compressors
Ratkaisuja
Tuotteet
Compressors
Lauhdeveden käsittely
Process gas and air equipment
Typpi- ja happigeneraattorit
Huolto ja varaosat
Compressors
Huoltosuunnitelmat
Tehokkuuden maksimointi
Huolto ja varaosat
Tehokkuuden maksimointi
Tehokkuuden maksimointi

VAKilla panostetaan työkalujen suunnitelmalliseen huoltamiseen

11.11.2016
Vahdossa sijaitseva VAK suunnittelee, valmistaa, huoltaa ja vuokraa jo viidettä vuosikymmentä kuljetuskalustoratkaisuja. VAK on pitänyt valmistusketjun kokonaan omissa käsissään ja onkin tällä hetkellä yksi pohjoismaiden merkittävimmistä kalustovalmistajista. Perävaunuissa ja eristetyissä kuormatiloissa olevalla markkinajohtaja VAKilla on palkkalistoillaan yli 400 työntekijää, joista reilu 100 työskentelee huoltopalveluiden parissa.

Atlas Copco Finland - VAK
Atlas Copco Toolsin edustajan vieraillessa VAKilla heillä todettiin olevan suuri konekanta, joka sisälsi paljon erilaisia työkaluja. Minkäänlaista aikataulutettua huoltoa ei oltu aiemmin suunniteltu vaan koneet korjattiin aina niiden rikkoutuessa. Asiakas halusi parantaa ergonomiaa, työturvallisuutta sekä varmistaa iskevillä työkaluilla tehtyjen liitosten laatua. VAKilla suoritettiin useammassa työpisteessä liitosanalyysi, jossa kiinnitettiin huomiota erityisesti kiristystulosten hajontaan, verkoston kuntoon sekä melutasoon. ”Liitosanalyysin kautta saimme faktatietoa liitoksien laadusta. Analyysin perusteella ostimme useampia koneita, joilla oikea kiristysmomentti on saavutettavissa tarkemmin. Konekartoituksen kautta taas saimme tietoa konekannan laajuudesta ja sekavuudesta, jota lähdetään nyt tavoitteellisesti laittamaan kuntoon. Molemmat, sekä kartoitus että analyysi, ovat auttaneet meitä tekemään oikeita johtopäätöksiä ja pitkän tähtäimen suunnitelmia laitekannan uudistamiseksi ja kunnossapitämiseksi sekä liitoksien luotettavuuden ja laadun parantamiseksi”, kertoo VAKin tuotantopäällikkö Sami Kortelainen.

Konekannan kartoitus johti siis työkalujen määrän pienenemiseen ja lisäksi huoltoa tarvitseville koneille laskettiin huoltosopimustarjous, joka lopulta johti kokonaisvaltaiseen koneiden huollon ja hallinnoinnin sekä korjaustakuun sisältävään huoltosopimukseen. Huoltosopimimuksella määritellyt säännöllisesti tehtävät huoltotoimenpiteet takaavat vakaan tuotannon laadun sekä työkalun käyttöiän pidentymisen. Lisäksi seisonta-ajat ja hätäpysäytykset vähenevät. Sami Kortelainen kertoo VAKin odottavan kustannustehokkuutta ja laadun paranemista huoltosopimuksen myötä: ”Oletamme, että koneet pysyvät luotettavina ja tehokkaina ennakkohuollon avulla. Kun kone toimii kuten pitääkin, niin sillä on oma vaikutuksensa laatuun, jotta esimerkiksi heikkoja liitoksia ei pääse esiintymään koneen vajaatehoisuuden johdosta. Kustannussäästöjä haetaan korjauslaskujen pienentymisen myötä. Lisäksi konekantaa voidaan myös pienentää, kun käytössä on vain toimivia koneita.”

Atlas Copco Toolsilla on kokemusta useiden huoltosopimusten solmisesta. Yrityskohtaisesti suunnitelluissa huoltosopimuksissa otetaan aina huomioon myös asiakkaan tuotantoaikataulut. VAKin tuotantopäällikkö Sami Kortelainen painottaa luottamusta strategisen kumppanin valinnassa: ”Valinta tapahtui pääsääntöisesti ammattitaidon, palvelualttiuden ja luottamuksen kautta. Etsimme kumppania, joka ymmärtää meidän tarpeemme ja on valmis tarjoamaan kokonaisvaltaisen ja kustannustehokkaan ratkaisun. Kumppanuuden pitää rakentua luottamukseen.” Atlas Copco Toolsin edustaja toimi tiivissä yhteistyössä Solution Expert –jälleenmyyjä Petri Hakalan kanssa, kun suunniteltiin ja toteutettiin aikatauluja VAKin asiakaspalavereihin, työkaludemoihin ja käyttökoulutuksiin sekä kirjallisissa ohjeistuksissa toimipaikalle.

Industrial Tools & Solutions Huolto