Ratkaisumme
Atlas Copco Rental
Ratkaisuja
Vuokrakalusto
Palvelemamme teollisuudenalat
Atlas Copco Rental
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Raskaat laitteet ja koneet
Palvelemamme teollisuudenalat
Teollisuuskokoonpano
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Tuotteet
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Isojen pulttiliitosten kiristysratkaisut
Materiaalinpoistotyökalut
Tuotteet
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Tuotteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Huolto
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Huolto
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Industrial Tools & Solutions
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Lauhdeveden käsittely
Process gas and air equipment
Typpi- ja happigeneraattorit
Huolto ja varaosat
Kompressorit
Huoltosuunnitelmat
Tehokkuuden maksimointi
Huolto ja varaosat
Tehokkuuden maksimointi
Tehokkuuden maksimointi
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Tuotteet
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut
Kevyet rakennus- ja purkutyökalut

VEO Oy panostaa henkilöstön kouluttamiseen

11. marraskuuta 2016

Atlas Copco Tools järjesti yhdessä Solution Expert –jälleenmyyjän, Michael Westerlundin, kanssa kokoonpanotekniikan Hands On -koulutukset VEO Oy:n henkilökunnalle toukokuussa 2016. VEOlta koulutukseen osallistui kaikkiaan 120 henkilöä, joka tarkoittaa heidän koko tuotantonsa henkilöstöä.

Veolla panostettiin kiristystekniikan Hands On -koulutukseen

VEO panosti koko henkilökunnan kokoonpanotekniikan koulutukseen

Koulutuksen järjestäminen oli VEOlta merkittävä investointi, sillä koulutuksen suunnittelu koko henkilöstölle vaatii aikaa niin järjestelyiltä kuin itse koulutuksen ajalta. Lisäksi heidän oli muokattava tuotannon aikatauluja voidakseen antaa kaikille mahdollisuuden osallistua Hands On -koulutukseen.
VEOn tuotantojohtaja Juha Saranpää näkee koulutuksen kuitenkin loistavana investointina, sillä kokoonpanon laadun merkitys on tärkeässä roolissa asiakastyytyväisyyttä ja kokonaiskustannusten hallintaa mitattaessa: ”Työntekijöiden koulutus on tärkeää VEOlla muun muassa siksi, että lähes jokainen valmistettava keskus tai paneeli on erilainen, jolloin tarkkojen työohjeiden laatiminen on haastavaa.”

VEO valmistaa sähkönjakelu- ja ohjausjärjestelmiä vaativiin kohteisiin, kuten laivoihin ja voimalaitoksiin. ”Näissä kohteissa löysät virtaliitokset saattavat aiheuttaa suurta vahinkoa. Laivan toimintakyvyttömyys tai voimalaitoksen alasajo aiheuttaa myös taloudellista vahinkoa”, kertoo Juha, joka oli Atlas Copcon järjestämään koulutukseen erittäin tyytyväinen,
”Tällä koulutuksella jokainen työntekijä sai koulutuksen momenttityökalujen toiminnasta teoriassa sekä käytännössä mittaustuloksineen, joka auttaa saavuttamaan parhaan lopputuloksen kokoonpanotyötä tehtäessä.”

Atlas Copco Toolsin kokoonpanotyöntekijöille suunnattu Hand On –koulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot kiristysliitoksesta ja –prosessista, auttaa ymmärtämään miten saavuttaa paras mahdollinen lopputulos käytettävällä kokoonpanolaitteella sekä antaa eväät suorittaa kokoonpano tuottaen mahdollisimman laadukasta lopputuotetta.

Atlas Copco Tools tarjoaa kolmea eri kokonpanotekniikkakoulutusta, jotka ovat sovellettavissa kunkin asiakkaan tarpeisiin; Kokoonpanotekniikka Basic, Kokoonpanotekniikka Hands On sekä Kokoonpanotekniikka Advanced. Tarkemmat tiedot näistä koulutuksista löydät Atlas Copco Toolsin koulutukset –esitteestä.

Industrial Tools & Solutions Kiristystekniikka