VEO Oy panostaa henkilöstön kouluttamiseen

11. marraskuuta 2016

Atlas Copco Tools järjesti yhdessä Solution Expert –jälleenmyyjän, Michael Westerlundin, kanssa kokoonpanotekniikan Hands On -koulutukset VEO Oy:n henkilökunnalle toukokuussa 2016. VEOlta koulutukseen osallistui kaikkiaan 120 henkilöä, joka tarkoittaa heidän koko tuotantonsa henkilöstöä.

Veolla panostettiin kiristystekniikan Hands On -koulutukseen

VEO panosti koko henkilökunnan kokoonpanotekniikan koulutukseen

Koulutuksen järjestäminen oli VEOlta merkittävä investointi, sillä koulutuksen suunnittelu koko henkilöstölle vaatii aikaa niin järjestelyiltä kuin itse koulutuksen ajalta. Lisäksi heidän oli muokattava tuotannon aikatauluja voidakseen antaa kaikille mahdollisuuden osallistua Hands On -koulutukseen.
VEOn tuotantojohtaja Juha Saranpää näkee koulutuksen kuitenkin loistavana investointina, sillä kokoonpanon laadun merkitys on tärkeässä roolissa asiakastyytyväisyyttä ja kokonaiskustannusten hallintaa mitattaessa: ”Työntekijöiden koulutus on tärkeää VEOlla muun muassa siksi, että lähes jokainen valmistettava keskus tai paneeli on erilainen, jolloin tarkkojen työohjeiden laatiminen on haastavaa.”

VEO valmistaa sähkönjakelu- ja ohjausjärjestelmiä vaativiin kohteisiin, kuten laivoihin ja voimalaitoksiin. ”Näissä kohteissa löysät virtaliitokset saattavat aiheuttaa suurta vahinkoa. Laivan toimintakyvyttömyys tai voimalaitoksen alasajo aiheuttaa myös taloudellista vahinkoa”, kertoo Juha, joka oli Atlas Copcon järjestämään koulutukseen erittäin tyytyväinen,
”Tällä koulutuksella jokainen työntekijä sai koulutuksen momenttityökalujen toiminnasta teoriassa sekä käytännössä mittaustuloksineen, joka auttaa saavuttamaan parhaan lopputuloksen kokoonpanotyötä tehtäessä.”

Atlas Copco Toolsin kokoonpanotyöntekijöille suunnattu Hand On –koulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot kiristysliitoksesta ja –prosessista, auttaa ymmärtämään miten saavuttaa paras mahdollinen lopputulos käytettävällä kokoonpanolaitteella sekä antaa eväät suorittaa kokoonpano tuottaen mahdollisimman laadukasta lopputuotetta.

Atlas Copco Tools tarjoaa kolmea eri kokonpanotekniikkakoulutusta, jotka ovat sovellettavissa kunkin asiakkaan tarpeisiin; Kokoonpanotekniikka Basic, Kokoonpanotekniikka Hands On sekä Kokoonpanotekniikka Advanced. Tarkemmat tiedot näistä koulutuksista löydät Atlas Copco Toolsin koulutukset –esitteestä.

Kiristystekniikka Industrial Tools & Solutions