Innovaatioita Kemin kaivoksessa

Kemin kaivos pyrkii yhteistyökumppaniensa kanssa pitkäaikaisiin suhteisiin, joilla saadaan varmistettua resurssien jatkuvuus.

Louhinnan viisi vaihetta Kemin kaivoksessa

”Tuotekehitys ja toiminnan kehittäminen edellyttävät vuosien yhteistyötä, päivittäisiä kontakteja paikallisesti sekä säännöllistä keskusteluyhteyttä ja tapaamisia”, linjaa kaivoksenjohtaja Jyrki Salmi.

Lista Kemin kaivoksessa alkaneista Atlas Copcon tuoteinnovaatioista onkin mittava: Cabletec, soijaputkiautomatiikka, viuhka-automatiikkaporaaminen soijaputkien läpi sekä etätukisovellus.

Outokummun omistuksessa olevia kaivoslaitteita uusitaan Kemin kaivoksen suunnitelman mukaan 5–6 vuoden välein, mikä tarkoittaa 2–3 uutta laitetta vuosittain. Syksyllä 2017 Kemiin toimitetaan tunnelinporauslaite Boomer E2C, tuotantoporauslaite Simba ME7 ja vaijeripultituslaite Cabletec EC. Erityisesti uuteen vaijeripultituslaitteeseen on ladattu suuret odotukset. Puomiston rakenne on sama kuin
tuotantoporauslaitteessa, mikä mahdollistaa viuhka-automatiikan käytön. Pultituksessa on vuorokaudessa
kuusi taukoa, ja jos jokaisen tauon aikana pystytään hyödyntämään automatiikkaa, merkitsee se paljon
vaijeroinnin kokonaiskuvassa.

“ Tuotekehitys ja toiminnan kehittäminen edellyttävät vuosien yhteistyötä, päivittäisiä kontakteja paikallisesti sekä säännöllistä keskusteluyhteyttä ja tapaamisia. ”

Jyrki Salmi , Kaivoksenjohtaja

Kaivoksen käyttöpäällikkö Henri Simpanen näkee Atlas Copcon laitteiden vahvuuksina erityisesti hyvät suoritemäärät niin pitkäreikä- kuin vaijeripulttauksessakin. ”Yhtenäinen laitekanta mahdollistaa myös työryhmän kierron laitteiden välillä, koska laitteiden perusperiaatteet ovat samat. Lisäksi Atlas Copcon laitteiden hytit ovat mukavia ja työskentely on ergonomista.”

Vajaa kaksi vuotta sitten aloitettu poranterien teroituspalvelu kirvoittaa Simpaselta kehuja:
”Aikaisemmin hoidimme teroituksen itse, mutta ajan puutteen vuoksi kruunuja jäi terottamatta.
Terotuspalvelu on aiheuttanut säästöä teräkustannuksissa, kun terien kierto on nopeaa ja kierrossa olevien
kruunujen määrä on pieni.” Porakalustohallintaa on tehostettu myös vuosittain tehtävällä porakaluston
toimitussopimuksella. Kaikki käytössä oleva kalusto on Atlas Copco Secoroc -porakalustoa ja
toimitussopimukseen sisältyy itse porakaluston lisäksi operaattoreille järjestettävät kaksi koulutustapahtumaa
vuodessa sekä laitteiden säätöjen ja teroituspalvelun sekä laitekohtaisen porakaluston käytön seuranta ja
raportointi.

Huoltoyhteistyötä ollaan laajentamassa komponenttikorjaukseen. Sen tavoitteena on
saada vähennettyä uusosien käyttöä ja vähentää varastoarvoa, jos päästään eroon osista,
joita makaa pöydillä odottamassa korjausta. Järjestelmän avulla päästään myös vikojen juurisyyn äärelle ja
voidaan välttää samojen vikojen toistuvia korjauksia. Atlas Copcon valmistumassa oleva uusi Kemin
huoltohalli tarjoaa komponenttikorjauksille hyvät tilat.

Grinding equipment Cable bolting rigs Service Boomer E