Ratkaisumme
Atlas Copco Rental
Solutions
Vuokrakalusto
Atlas Copco Rental
Lisävarusteet
Vuokrakalusto
Lisävarusteet
Typpigeneraattorit
Vuokrakalusto
Öljytöntä ilmaa tuottavat kompressorit
Vuokrakalusto
Öljytöntä ilmaa tuottavat kompressorit
Öljytöntä ilmaa tuottavat kompressorit
Öljyvoidellut kompressorit
Vuokrakalusto
Öljyvoidellut kompressorit
Öljyvoidellut kompressorit
Palvelemamme teollisuudenalat
Atlas Copco Rental
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Materiaalinpoistotyökalut
Tuotteet
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Materiaalinpoistotyökalut
Ilmamoottorit
Paineilmaverkoston varusteet
Tuotteet
Paineilmaverkoston varusteet
Paineilmaverkoston varusteet
Paineilmaverkoston varusteet
Porat ja edistykselliset porausyksiköt
Tuotteet
Porat ja edistykselliset porausyksiköt
Porat ja edistykselliset porausyksiköt
Industrial Tools & Solutions
Kompressorit
Solutions
Tuotteet
Kompressorit
Process Gas and Air Equipment
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Tuotteet
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Huolto ja varaosat
Kompressorit
Tehokkuuden maksimointi
Huolto ja varaosat
Tehokkuuden maksimointi
Tehokkuuden maksimointi
Vacuum solutions

Adara Pakkaus Oy

Uudella alipainepumpulla varmuutta tuotantoon

Adara Pakkaus Oy:llä uuden alipainepumpun hankinta tuli ajankohtaiseksi, kun tuotantolinjan yksittäisiin alipainepumppuihin tuli häiriöitä, jotka lopulta johtivat aaltopahvitehtaan tuotantolinjan pysähtymiseen. Tavoitteena oli löytää ratkaisu, joka takaa tuotantovarmuuden sekä samalla parantaisi tuotantotilojen viihtyvyyttä että energiatehokkuutta. Tuotantotilojen pistekohtaiset pumput pitivät meteliä ja kesäisin ne lämmittivät tuotantotilat liian lämpimäksi.

Adara Pakkaus Oy

Valkeaskoskella sijaitseva Adara Pakkaus Oy valmistaa aaltopahvisia pakkauksia ja myynninedistämisratkaisuja. Tuotevalikoimaan kuuluvat erilaiset pakkausratkaisut, peruslaatikoista aina kauppojen myymälätelineisiin saakka. Yrityksen vuosittainen liikevaihto noin 40 m EUR.

Adara Pakkaus Oy:n valmistama myynninedistämisratkaisu.

Elec Cab -keskusohjausyksikkö

Elec Cab -keskusohjainyksikkö

Adara Oy:lla alipainetta käytetään kahteen konelinjaan, jotka koostuvat fleksopaino-osasta ja stanssileikkurista. Alipainetta tarvitaan aaltopahviarkin syöttämiseen koneeseen. Vanhassa alipainejärjestelmässä jokaisella konelinjan koneella oli oma imupumppu, joten yhden pumpun häiriötila johti siihen, että koko tuotantolinja täytyi pysäyttää.

Uuden järjestelmän myötä yrityksessä siirryttiin keskitettyyn alipainejärjestelmään. Valkeakoskelle tilattiin Elec Cab 4 -keskusohjainyksikkö ja DZS300 V -öljytön hammasroottorialipainepumppu. Lisäksi Adaran tuotantotiloihin asennettiin keskusvakuumiputkisto. Tämän projektin suoritti Fluorotech Oy avaimet käteen -periaatteella.

Solbergin Spinmeister -lisäsuodatin.

Atlas Copcon toimittamat Solbergin Spinmeister -syklonierottimet poistavat karkeamman epäpuhtauden imettävästä ilmasta ja estävät sen kulkeutumisen keskusverkostoon.

Kaikki pumput sijoitettiin pumppuhuoneeseen, pois tuotantotiloista, missä Elec Cab -keskusohjainyksikkö ohjaa uutta Atlas Copcon DZS-hammasroottoripumppua ja kolmea vanhassa järjestelmässä ollutta pumppua. Neljäs vanha pumppu voitiin siirtää varapumpuksi. Tuotannon pääpumppuna toimii DZS-pumppu, jota ohjataan energiatehokkaalla taajuusmuuttajaohjauksella (VSD).

Adara Pakkaus Oy:n kunnossapitoinsinöörin mukaan keskitetyn alipainejärjestelmän käyttöönoton jälkeen tuotannossa ei ole ollut toimintahäiriöitä. Lisäksi uuden järjestelmän myötä alipainepumppujen kunnossapito helpottui. Nyt tuotantoa ei tarvitse katkaista, vaikka yksi pumppu olisi huollettavana. Vanhassa järjestelmässä tuotantolinja täytyi pysäyttää huollon ajaksi, jos jokin pistekohtaisista pumpuista tarvitsi huoltoa.

Toimintavarmuuden lisäksi uusi alipainejärjestelmä tarjoaa muitakin hyötyjä kuin katkeamattoman tuotannon. Energiatehokkuus ei ollut suurin syy päivittää laitteistoa, mutta uuden järjestelmän myötä myös energiasäästöjä syntyy. Adara Pakkaus Oy säästää energiakustannuksissa vuositasolla noin 45 % verrattuna vanhaan alipainepumppujärjestelmään.

Atlas Copco DZS-alipainepumppu

Adara Pakkaus Oy:n keskitetyssä alipainejärjestelmässä pääpumppuna toimii Atlas Copcon DZS-alipainepumppu (etualalla).

Keskitetty alipainejärjestelmä

Keskitetyn alipainejärjestelmän käytössä on suuria etuja pistekohtaiseen järjestelmään verrattuna. Keskitetyssä järjestelmässä alipainepumput voidaan sijoittaa erilliseen tilaan pois tuotantotiloista, jolloin lämmöstä, öljypitoisuudesta ja melusta pääsee eroon.

Pumppuja ohjataan keskusohjainyksikön avulla, mikä tasaa pumppujen välisiä käyttötunteja mahdollistaen tasaisen käytön. Keskittetty alipainejärjestelmä koostuu esimerkiksi kahdesta tai kolmesta keskusalipainepumpusta, älykkäästä alipainepumppujen keskusohjaimesta ja alipaineverkostosta.

Lisätiedot: Janne Sillanpää, tuotepäällikkö, janne.sillanpaa@fi.atlascopco.com