Keskitetty alipainejärjestelmä

Elec Cab -keskusohjainyksikkö

Elec Cab -keskusohjausyksikkö

Keskitetty alipainejärjestelmä koostuu esimerkiksi kahdesta tai kolmesta keskusalipainepumpusta, älykkäästä alipainepumppujen keskusohjaimesta ja alipaineverkostosta.

Vaihtoehto A :

Järjestelmän periaate voi olla 100 % + 100 %, jolloin yksi pumppu on aina varalla.

Vaihtoehto B:

Järjestelmän periaate voi myös olla 50 % + 50 % + 50 %, jolloin kaksi pumppua tuottavat alipaineen ja yksi on varalla.


Molemmissa vaihtoehdoissa on huomioitu varakapasiteetti, jolloin toiminta ei keskeydy missään käyttöpisteessä.

Keskitetty alipainejärjestelmä tarjoaa useita etuja:

Tuotantotilojen viihtyvyys

Pistekohtaisessa alipainejärjestelmässä alipainepumput tuottavat lämpöä ja melua tuotantotilaan. Keskitetyssä alipainejärjestelmässä pumput voidaan sijoittaa erilliseen tilaan pois tuotantotiloista, jolloin lämmöstä, öljypitoisuudesta ja melusta pääsee eroon.

Energiatehokkuus

Useammasta pistekohtaisesta alipainepumpusta koostuva järjestelmä kuluttaa usein turhaa energiaa. Lamellialipainepumppu saattaa käydä jatkuvasti tuotantokoneen ollessa päällä, vaikka alipaineen tarve ei ole jatkuvaa.

Keskitetyssä järjestelmässä keskusohjain ohjaa energiatehokkaasti alipainepumppuja. Lisäksi ohjain tasaa pumppujen välisiä käyttötunteja, mikä mahdollistaa laitteiden tasaisen käytön.

Atlas Copcon taajuusmuuttajaohjatuilla (VSD) alipainepumpuilla saavutetaan keskimäärin 50 % energiansäästöt lamellitekniikkaa käyttäviin pumppuihin verrattuna.

Pienemmät huoltokustannukset

Keskitetyssä järjestelmässä alipainepumppujen määrää voidaan yleensä vähentää pistekohtaiseen järjestelmään verrattuna. Lisäksi keskitetyssä järjestelmässä hyödynnetään usein ruuvitekniikalla varustettuja alipainepumppuja, joissa on pidempi huoltoväli kuin esimerkiksi lamellitekniikkaa hyödyntävissä alipainepumpuissa.

Jos käytössä on Atlas Copcon öljyvapaita hammasroottoritekniikkalla toimivia pumppuja, ovat huoltokustannukset erittäin vähäiset, sillä hammasroottoripumppujen huoltotarve on minimaalinen.

Etävalvonta

Atlas Copcon keskusalipainepumput ovat varustettu Atlas Copcon Elektronikon® -ohjaimilla. Ohjain yhdessä Smartlink-etävalvontapalvelun kanssa mahdollistaa alipainepumppujen etävalvonnan. Etävalvonnan avulla saat halutessasi reaaliaikaista tietoa alipainejärjestelmäsi tilasta esimerkiksi suoraan sähköpostiisi tai puhelimeen.

Vacuum Technique