Våre løsninger
Atlas Copco Rental
Solutions
Utleiepark
Atlas Copco Rental
Nitrogengeneratorer
Oljefrie luftkompressorer
Utleiepark
Oljefrie luftkompressorer
Oljefrie luftkompressorer
Oljesmurte kompressorer
Utleiepark
Oljesmurte kompressorer
Oljesmurte kompressorer
Tilbehør
Utleiepark
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Bransjer som betjenes
Industrial Tools & Solutions
Bransjer som betjenes
Industriell montering
Luftfart
Bransjer som betjenes
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Bearbeidende verktøy
Produkter
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Monteringsverktøy og systemløsninger
Tilbehør til luftledninger
Produkter
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcos serviceløsninger
Service
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Produkter
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process Gas and Air Equipment
Service og deler
Kompressorer
Luftkompressordeler
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Vakuumløsninger

Tekstilindustrien

Oljefrie luftkompressorer og generatorer til tekstilproduksjon

Vi har utviklet oljefrie luftkompressorer til de svært sensitive produksjonsprosessene innen tekstilindustrien.

Leie er det fleksible og kostnadseffektive svaret på planlagte og akutte produksjonsavbruddssituasjoner for å holde driften i gang.

Luftkompressorene våre produserer ISO-sertifisert 100 % ren luft og bidrar til at du får en mer effektiv produksjon, reduserte kostnader til reparasjon og vedlikehold samt høyere produktkvalitet.


For korte og lengre perioder, for hvert bruksområde innen tekstilproduksjon:ISO-sertifisert ren luft til tekstilproduksjon av høy kvalitet

Vi har utviklet 100 % oljefrie kompressorer til bruksområder som stiller de strengeste krav til renhet

Tekstil: trådproduksjon

Oljefritt betyr mer effektiv produksjon, reduserte kostnader til reparasjon og vedlikehold samt høyere produktkvalitet med mindre svinn:  • Veving med trykkluft: mindre nedetid, reduserte kostnader til utskiftninger og færre avvisninger, ingen tilstoppede eller skadde dyser, ingen tilsmussing av stoffet forhindrer at avtrekksluft avsettes på vevkammene, som tiltrekker støv og fibrer slik at vevkammene fester seg til hverandre og knekker
  • Spinning med trykkluft: enklere produksjon, mindre vedlikehold Ren luft forhindrer tilstopping av dysene og tilsmussing av garnet
  • Pneumatisk transport: ingen skader på instrumenter eller tilstoppede rør, større sikkerhet, du unngår produkter av dårlig kvalitet, brannfare og skader på kontroller og instrumentkomponenter
  • Teksturering: mindre avbrudd i produksjonen, bedre garnkvalitet, forhindrer oljeblokkering som forårsaker ujevn blanding og skader på garnet