Våre løsninger
Atlas Copco Rental
Solutions
Utleiepark
Atlas Copco Rental
Nitrogengeneratorer
Oljefrie luftkompressorer
Utleiepark
Oljefrie luftkompressorer
Oljefrie luftkompressorer
Oljesmurte kompressorer
Utleiepark
Oljesmurte kompressorer
Oljesmurte kompressorer
Tilbehør
Utleiepark
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Bransjer som betjenes
Industrial Tools & Solutions
Bransjer som betjenes
Industriell montering
Luftfart
Bransjer som betjenes
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Bearbeidende verktøy
Produkter
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Monteringsverktøy og systemløsninger
Tilbehør til luftledninger
Produkter
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcos serviceløsninger
Service
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Produkter
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process Gas and Air Equipment
Service og deler
Kompressorer
Luftkompressordeler
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Vakuumløsninger

Alt du ønsker å vite om spesialiserte utleieløsninger for LNG-anlegg

Antwerpen i Belgia – 11. mai 2015: Matthew Hobden, daglig eder for Atlas Copco Rental Oceania, skriver verdifulle bidrag til sektormagasinet LNG Industry.

11. mai 2015

Matthew har utviklet løsninger for de ulike prosjektfasene i et LNG-anleggs levetid i årevis, noe som setter ham i en god posisjon for å diskutere de typene spesialiserte utleieløsninger som kan vurderes under hver av disse prosjektfasene.

The mix of equipment required is dependent upon the particular project phase, and does change significantly as the LNG plant progresses through site preparation to construction, then pre-commissioning and commissioning, and finally to operation and maintenance. Specialized portable equipment usually supplied includes air compressors, boosters and dryers, on-site nitrogen generators, electrical power generators, and steam boilers. The optimal procurement process is typically via a total solution concept, whereby a supplier can assist right from the commencement of the design phase, providing a complete suite of services including operators and remote monitoring, and has the appropriate safety, environment, and quality systems and certification in place.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte


Atlas Copco er en verdensledende leverandør av bærekraftige produktivitetsfremmende løsninger. Gruppen leverer innovative kompressorer, vakuumløsninger og luftbehandlingssystemer, anleggs- og gruveutstyr, elektriske verktøy samt monteringssystemer. Atlas Copco utvikler produkter og tjenester som fokuserer produktivitet, energieffektiv, sikkerhet og ergonomi. Selskapet ble grunnlagt i 1873, har hovedkontor i Stockholm og driver virksomhet i mer enn 180 land. I 2015 hadde Atlas Copco en omsetning på 102 milliarder svenske kroner (11 milliarder euro) og mer enn 43 000 ansatte.


Speciality Rental er en divisjon som tilhører Atlas Copcos forretningsområde Anleggsteknikk. Den leverer også tjenester til industrisegmenter over hele verden i form av midlertidig leie av løsninger for luft, nitrogen, damp og strøm. De spesielle utleietjenestene tilbys under flere varemerker. Enhetens hovedkontor ligger i Houston i USA.