Våre løsninger
Atlas Copco Rental
Solutions
Utleiepark
Atlas Copco Rental
Nitrogengeneratorer
Oljefrie luftkompressorer
Utleiepark
Oljefrie luftkompressorer
Oljefrie luftkompressorer
Oljesmurte kompressorer
Utleiepark
Oljesmurte kompressorer
Oljesmurte kompressorer
Tilbehør
Utleiepark
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Bransjer som betjenes
Industrial Tools & Solutions
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Industriell montering
Bransjer som betjenes
Luftfart
Bransjer som betjenes
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Bearbeidende verktøy
Produkter
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Boreløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Tilbehør til luftledninger
Produkter
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcos serviceløsninger
Service
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Produkter
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process Gas and Air Equipment
Service og deler
Kompressorer
Luftkompressordeler
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Vakuumløsninger

Itubombas (Atlas Copco Rental Brazil) utformer spesiell dieselpumpeinstallasjon for statlig sanitærselskap

5. februar 2019

Visste du at i Brasil bruker hver husstand 108,4 l vann per dag? De 2,6 millioner innbyggerne i den brasilianske storbyen Salvador er intet unntak. Akkurat som alle andre byer er Salvador avhengig av et komplekst kloakksystem for å drenere bort avløpsvann. Men kloakksystemet i Salvador er utdatert og er dermed utsatt for mange lekkasjer.

Rental Pumps - installation for state sanitation company

Når en av byens kloakkledninger hadde forårsaket jordskred og trengte akutt vedlikehold, kontaktet det statlige sanitærselskapet i Salvador Atlas Copco Rental Brazil. De ba oss om å lage en bypass for kloakkstrømmen i denne skadede kloakkledningen, slik at de kunne klargjøre kloakkrørene for vedlikehold.

Vi utviklet en skreddersydd løsning med 4 dieselpumper innkapslet i støydempingsdeksler. Oppsettet var også utstyrt med den nyeste automatiske vakuumfyllingsteknologien.

Utfordringer: strømmingskrav og hurtigmontering

Vi måtte finne på en løsning for å unngå ytterligere skade på gatene og kloakksystemet. Dette viste seg å være en utfordring på mer enn én måte: bypassen ville måtte håndtere de betydelig strømmingssvingningene hele dagen og forårsake minimal forstyrrelse for beboere og forbipasserende.


Den maksimale strømmen som kunden krevde, var på 3200 m³/t. For å imøtekomme dette kravet og kontrollere strømmingsvariasjonen måtte pumpene måtte gå parallelt OG måtte være utstyrt med et strømendringssystem. Dette systemet sikrer at strømmen som pumpene gir, automatisk passer til det gjeldende strømmingskravet.


Rental Pumps - easy connected hoses

I tillegg, for å minimere avbrudd, måtte overflaterørledningene til installasjonen legges på bakken over en lengde på 350 meter. Det ekstra problemet her var rørets diameter på 2 x 16 tommer kombinert med det høye trykkbehovet. Et rør med stor diameter krever vanligvis ca. 8 ledninger med 8-tommers hull.


Det ville vært svært tidkrevende å sette inn det store antallet bolter og skruer som var nødvendig for å sveise alle disse forskjellige delene av røret sammen. Vi måtte dermed finne på en nyskapende løsning og utviklet et rør uten ledd, hvor rørendene kan stikkes inn i hverandre.


Fordelene med denne nyskapningen? Sammen med en rask montering sparer den klienten for mye penger.


Med tanke på lokalbefolkningen og forbipasserende utstyrte vi pumpeinstallasjonen med den nyeste automatiske vakuumfyllingsteknologien. Denne teknologien reduserer støynivået på dieselpumpene. Den skaper et vakuum som fjerner eventuell luft i sugerørene og pumpene. Ettersom vakuumnivået øker, stiger vannivået med forutsigbar hastighet til hver pumpe er fullstendig oversvømt. Sammenlign det med en propell som presser væsken gjennom pumpen.


«Teamet vårt var virkelig den avgjørende faktoren»

Prosjektet varte i tre måneder før det ble avsluttet.

“ Den reaktive og kreative tankegangen til teamet vårt var den avgjørende faktoren. Kunden satte pris på den nyskapende løsningen vi utviklet spesielt for dem. Dette prosjektet har skapt mange nye muligheter og har satt Atlas Copco Rental på kartet!

Kundens prosjektteam fikk til og med en spesiell bedriftspris for den nyskapende driftsteknologien. ”

Rodrigo Law , Landssjef

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte


Atlas Copco Group
Gode ideer fremmer innovasjon. I Atlas Copco har vi forvandlet industriideer til forretningskritiske fordeler siden 1873. Ved å lytte til kundene våre og kjenne deres behov leverer vi verdi og finner nye veier med tanke på framtiden.

Atlas Copco er basert i Stockholm med kunder i mer enn 180 land og ca. 37 000 ansatte. Inntekter på SEK 95 milliarder svenske kroner / EUR 9 milliarder i 2018. Finn ut mer på www.atlascopcogroup.com.

Specialty Rental er en divisjon innenfor Atlas Copcos forretningsområde Power Technique. Den betjener kunder i alle industrisegmenter verden rundt med midlertidige leieløsninger for luft, strøm, flyt, damp og nitrogen. Specialty Rental-tjenestene tilbys under flere varemerker. Divisjonens hovedkontor ligger i Belgia.