AMES (Automatic Monitoring and Extinguishing System) bruker røyk- og varmedetektorer via et avstemmingssystem for først å slå av motoren/hoveddrivkraften og deretter – hvis det er relevant – slukke årsaken til den potensielle faren med CO2 (eller tilsvarende sikkerhetsmiddel).