Metrisk Britisk måleenhet
Spenning 400 V  
Frekvens 50 Hz  

Trykkområde

3 til 9,3 bar  44 til 135 psi
Fast luftmengde 41,2 m³/min 1455 cfm