Våre løsninger
Industrial Tools & Solutions
Løsninger
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Produkter og løsninger
Løsninger
Oljefrie boostere for luft og nitrogen
Energilagringssystemer
Produkter og løsninger

Våre etiske retningslinjer

Vi ønsker å gjøre ting på riktig måte og ha tydelige standarder for atferd i forretningsforbindelsene våre. Disse standardene hjelper oss med å opptre på en rettferdig og etisk måte som ivaretar omdømmet vårt.           

Vi lærer de ansatte hvordan man gjenkjenner interessekonflikter, bestikkelser, svindel, trakassering, diskriminering og andre former for uakseptabel atferd. Ansatte, forretningspartnere og andre parter oppfordres til å melde fra om enhver mistenkt overtredelse i det eksterne og uavhengige rapporteringssystemet vårt, Atlas Copco SpeakUp, der de anonymt kan apportere atferd eller handlinger som kan være i strid med lover, forskrifter eller de etiske retningslinjene våre.   

Bekjempelse av korrupsjon – alles ansvar

Atlas Copco har nulltoleranse for bestikkelser og korrupsjon, inkludert betalinger for tilrettelegging. Bekjempelse av korrupsjon sikrer et rettferdig forretningsmiljø og en velfungerende økonomi, samtidig som det beskytter selskapets aksjonærer og har en positiv påvirkning på samfunnet og miljøet. 

Vi har implementert interne kontroller for å sikre at vi opptrer med mest mulig integritet. Ansatte og forretningspartnere må skrive under på at de godtar de etiske retningslinjene. De ansatte får obligatorisk opplæring i etikk hvert år, og vi gir også forretningspartnerne opplæring i de etiske retningslinjene våre. Evalueringer av leverandører bidrar til at forretningspartnere overholder de høye standardene våre for HMS og kvalitet.