Våre løsninger
Atlas Copco Rental
Solutions
Utleiepark
Atlas Copco Rental
Nitrogengeneratorer
Oljefrie luftkompressorer
Utleiepark
Oljefrie luftkompressorer
Oljefrie luftkompressorer
Oljesmurte kompressorer
Utleiepark
Oljesmurte kompressorer
Oljesmurte kompressorer
Tilbehør
Utleiepark
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Bransjer som betjenes
Industrial Tools & Solutions
Bransjer som betjenes
Industriell montering
Luftfart
Bransjer som betjenes
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Bearbeidende verktøy
Produkter
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Monteringsverktøy og systemløsninger
Tilbehør til luftledninger
Produkter
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcos serviceløsninger
Service
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Produkter
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process Gas and Air Equipment
Service og deler
Kompressorer
Luftkompressordeler
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Vakuumløsninger

Spørsmål vi ofte får om oljefri og klasse 0

Hvilke TÜV-tester er nødvendig kvalifisere seg for ISO 8573-1 KLASSE 0?

Del 2 av testen måler aerosoler og væsker. Testing kan gjøres gjennom metoder for delvis gjennomstrømning (B2) eller full gjennomstrømning (B1) (se nedenfor). Del 5 av testen måler bare damp. Begge deler er nødvendig for å oppnå ISO 8573 KLASSE 0. Dette betyr at alle tre kilder for oljeforurensning – aerosoler, damp og væske – må måles.

Hva den viktige forskjellen mellom testmetodene for delvis gjennomstrømning (B2) og full gjennomstrømning (B1)?

Begge metodene er akseptable for måling av aerosoler og væske i henhold til ISO 8573-1 del 2. B2-metoden retter seg bare mot midten av luftstrømmen. Oljeaerosoler registreres, men olje som klistrer seg til rørveggen (veggflyt) registreres ikke. De fleste kompressorprodusenter foretrekker fremdeles denne mindre strenge metoden. B1-metoden undersøker hele luftstrømmen for å måle både aerosoler og veggflyt. Denne omfattende testmetoden ble brukt på Atlas Copco-serien med oljefrie kompressorer. Likevel har ingen spor av olje blitt påvist i uttaksluftstrømmen.

Kan kompressorer med oljeinnsprøytning med filtre for fjerning av olje levere oljefri luft?

Denne løsningen er ofte kalt "teknisk oljefri luft". Imidlertid er luftkvaliteten med hensyn til oljen suspekt, selv under optimale forhold og med flere trinn for oljefjerning. Med kompressorer med oljeinnsprøytning er det nødvendig å ha luftkjølingsenheter og flere trinn med oljefjerning med flere komponenter bare for å oppnå luftkvalitet som knapt er akseptabel. En feil på enhver av disse komponentene eller utilstrekkelig vedlikehold kan føre til oljeforurensning av en prosess. Med kompressorer med oljeinnsprøytning vil det alltid være en risiko for forurensning og mulighet for alvorlige konsekvenser for virksomheten din.

Hvor mye påvirker omgivelsestemperaturen?

Én faktor som påvirker effektiviteten og renheten til luftsystemer, er temperaturen. Når du bruker kompressorer med oljeinnsprøytning og oljefjerningsfiltre, øker oljeoverskuddet etter filtrering eksponensielt i henhold til temperaturen ved filtreringsgrensesnittet. Hvis omgivelsestemperaturen i kompressorrommet øker til 30 °C, kan kompressorens uttakstemperatur være 40 °C. Da blir oljeoverskuddet 20 ganger så høyt som den angitte verdien. Slike temperaturer er ikke uvanlig selv i kaldere land, der temperaturen i kompressorrommet er vesentlig høyere enn utetemperaturen. Temperaturer fører også til en økning i dampinnholdet i luften, noe som kan bli overført til sluttproduktet. Dessuten forkorter høye temperaturer levetiden til aktive kullfiltre. En temperaturøkning på fra 20 til 40 °C kan redusere levetiden til filteret med opptil 90 %. Enda verre er det at det aktive kullfilteret ikke varsler brukeren når det er mettet. Det vil ganske enkelt la oljen passere til produksjonsprosessene. I Atlas Copcos oljefrie kompressorer påvirkes ikke luftkvaliteten av temperaturen.

Hva med oljeforurensning i omgivelsesluft?

Omgivelsesluften har svært små spor av olje i seg som kommer fra kjøretøyer og industrielle kilder. Oljeinnholdet i forurensede områder overstiger imidlertid vanligvis ikke 0,003 mg/m3. Det er fastslått med tester utført av TÜV nær en fabrikk som bruker kraftig maskiner (inkludert dreiing, maling, sliping og boring). Tung biltrafikk og en søppelforbrenningsovn var i nærheten. Når luften blir sugd inn av en oljefri kompressor, blir dette ekstremt lave nivået av atmosfærisk olje nesten helt vasket bort av kondensatet i mellomkjøleren og etterkjøleren, noe som resulterer i ren og oljefri luft for prosessene dine.