Forbedret kompressorstyring og -økonomi

Vårt Elektronikon® kompressor-styresystem bruker «Internet of Things»-teknologi for å aktivere fjernovervåkning og energisparing. Få fabrikken din opp i ledelsen i kappløpet mot Industri 4.0

Spar energi med smart teknologi

80 % av kostnadene i forbindelse med en kompressor kommer fra energiforbruk. Kompressor-overvåkningssystemet Elektronikon® sparer energi ved å bruke

  • forsinket andre stopp
    for å stoppe kompressoren når det er mulig
  • dobbelt trykkbånd
  •     for lavere trykk i systemene i helger og på nattestid

  • automatiske justeringer av hovedmotorturtall
  •     avhengig av luftbehovet

  • tilpasse tørkerturtall etter behov

Intelligent kompressor-systemstyring

Elektronikon® fungerer som kompressorens «hjerne» ved å samle inn data fra sensorer i kompressoren, behandle dem og gi deg oversikt. Vår erfaring med utvikling av både maskinvare og programvare har satt oss i stand til å lage et system som er perfekt utformet til å optimalisere kompressorens effektivitet.

Mobil integrering

Med Elektronikon® kan du enkelt koble styreenheten din sammen med mobile enheter som nettbrett og smarttelefoner ved hjelp av SMARTLINK-systemet vårt. Dette tillater mobil overvåkning via et sikkert nettverk.

Systembeskyttelse med løsninger for IoT og Industri 4.0

Innebygde sensorer måler elementer som temperatur og trykk. Slik gir Elektronikon® deg sinnsro fordi du vet at det automatiske varslingssystemet sender varsler til den mobile enheten via SMARTLINK hvis det oppstår uregelmessigheter.