Våre løsninger
Atlas Copco Rental
Solutions
Utleiepark
Atlas Copco Rental
Nitrogengeneratorer
Oljefrie luftkompressorer
Utleiepark
Oljefrie luftkompressorer
Oljefrie luftkompressorer
Oljesmurte kompressorer
Utleiepark
Oljesmurte kompressorer
Oljesmurte kompressorer
Tilbehør
Utleiepark
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Bransjer som betjenes
Industrial Tools & Solutions
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Industriell montering
Luftfart
Bransjer som betjenes
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Bearbeidende verktøy
Produkter
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Monteringsverktøy og systemløsninger
Tilbehør til luftledninger
Produkter
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcos serviceløsninger
Service
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Produkter
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process Gas and Air Equipment
Service og deler
Kompressorer
Luftkompressordeler
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Vakuumløsninger

ISO 22000

Sertifiserte systemer for næringsmiddelindustrien

Næringsmiddelindustri Klasse 0

Vi er den første trykkluftprodusenten som mottar ISO 22000-sertifisering for oljefrie produksjonsanlegg. Disse ligger i Antwerpen i Belgia. Det betyr at vi har implementert de samme prosedyrene som brukes av ledende matvareselskaper


Forenklede sertifiseringsprosesser

Z kompressorene, samt relaterte tørkere og filtre er ISO 22000-sertifisert, noe som gjør ISO 22000-sertifiseringsprosessen enklere

Ekspertservice

Kontakt ekspertene våre om ISO 22000 sertifiseringsprosessen din. Når ISO 22000-standarden revideres, kan vi hjelpe deg med oppdateringen

Åpenhet og sikkerhet

Utstyret til den oljefrie kompressoren ble utformet og satt sammen i et kontrollert, rent og trygt miljø. Vi har et transparent og dokumentert matvaresikkerhetssystem på plass

ISO 22000-sertifiseringskriterier

ISO logo Lloyds registe

ISO 22000 spiller en viktig rolle i å sikre kvalitet og åpenhet i næringsmidler og produksjonsanlegg, inkludert matingsanlegg. Det finnes tre primære sikkerhetsrisikoer i næringsmiddelindustrien som ISO 22000 passer på: biologiske, kjemiske og fysiske. 

De viktigste komponentene i ISO 22000-sertifiseringen fokuserer på disse farene ved å identifisere og håndtere dem. Oppnåelse av ISO 22000-sertifiseringen omfatter:

  1. et dokumentert matsikkerhetssystem 
    for å administrere prosessene i hele anlegget
  2. etablere forutsetningsprogrammer
    for å sikre et hygienisk miljø
  3. Innsette en HACCP-ansvarlig (Hazard Analysis Critical Control Point)
    som identifiserer, hindrer og eliminerer farer

Som ledende matvareselskaper

I 2015 har vi mottatt ISO 22000-sertifisering for de oljefrie produksjonsanleggene våre, som produserer oljefrie kompressorer, blåsere og luftbehandlingsprodukter i Antwerpen i Belgia. For å oppnå samsvar implementerte vi de samme HACCP- (Hazard Analysis Critical Control Point) og sikkerhetsprosedyrene som brukes av ledende matvareselskaper.
ISO 22000 er utledet fra ISO 9001-kvalitetssikringssertifiseringen og retter seg mot enhver organisasjon i næringsmiddelindustrien som ønsker å implementere systemer som konsekvent sikrer trygg matvareprodukter. I henhold til standarden må organisasjonen vise evne til å kontrollere risikoene ved matvaresikkerhet