Våre løsninger
Atlas Copco Rental
Solutions
Utleiepark
Atlas Copco Rental
Nitrogengeneratorer
Oljefrie luftkompressorer
Utleiepark
Oljefrie luftkompressorer
Oljefrie luftkompressorer
Oljesmurte kompressorer
Utleiepark
Oljesmurte kompressorer
Oljesmurte kompressorer
Tilbehør
Utleiepark
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Bransjer som betjenes
Industrial Tools & Solutions
Luftfart
Bransjer som betjenes
Luftfart
Luftfart
Bransjer som betjenes
Støperier og metallproduksjon
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Bearbeidende verktøy
Produkter
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Monteringsverktøy og systemløsninger
Tilbehør til luftledninger
Produkter
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Industrial Tools & Solutions
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Produkter
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process Gas and Air Equipment
Service og deler
Kompressorer
Luftkompressordeler
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Vakuumløsninger
Birdfood

Spar energi og forbedre kvaliteten med komprimert luft og nitrogen

Oppdag våre generatorer Les flere historier fra kunder

Pakke med fuglemat

På Haith's bird foods i Grimsby har Atlas Copco installert en komprimert luft- og nitrogeninstallasjon. Selskapet trenger nitrogen for å øke holdbarheten på produktene sine og samtidig oppnå best mulig energieffektivitet.
Det brede utvalget av Haiths pakker med fuglemat, og det kjente ansiktet til Bill Oddie, er utstilt i omtrent 1500 dyrebutikker og supermarkeder over hele landet.

Den nye anleggsinstallasjonen var planlagt å sammenfalle med at selskapets flyttet til sitt splitter nye, 30 000 ft2 store produksjonsanlegg, hvor Haith's måtte sørge for best mulig energibruk ved anlegget og samtidig sørge for fremtidig utvidelse.

Løsningen på disse kravene og økt holdbarhet ble oppfylt da de installerte av et energieffektivt trykkluftsystem fra Atlas Copco sammen med en nitrogengenerator.

Anleggsluft med et gjennomsnittstrykk på mellom 7–10 bar og utgangseffekt i området 15–82 l/s leveres av en GA 30 VSD roterende skruekompressor som også mater luft til en Atlas Copco nitrogengenerator. Den variable hastigheten tillater automatisk justering av mengde og trykk slik at de samsvarer med kravene til generatorenheten, og når det er nødvendig, kan mengden oppjusteres ved å justere trykket på VSD-kompressoren.

Modifisert gasspakking-metoder (MGP) brukes fordi mange matvarer forringes raskt i luft på grunn av fuktighetstap eller -opptak, reaksjon med oksygen og veksten av aerobe mikroorganismer, det vil si bakterier og mugg. Lagring av lettfordervelige produkter i en modifisert atmosfære i gassform kan opprettholde kvaliteten og forlenger produktets holdbarhet ved å bremse kjemiske og biokjemiske nedbrytende reaksjoner og ved å bremse, eller i noen tilfeller hindre veksten av forråtnelsesorganismer.

Nitrogen er ideell til MGP-bruk. Den er en tørr, inert gass uten lukt, smak eller farge og har en lavere tetthet enn luft, er ikke-brennbar og har en lav løselighet i vann og andre mat-bestanddeler.

Nitrogen støtter ikke fremveksten av aerobe mikrober, og hemmer dermed fremveksten av aerob forråtnelse. Produktpresentasjonen blir også bedre fordi lav løselighet av nitrogen i pakkede produkter kan brukes til å forhindre at pakken faller sammen.

Arbeidsprinsippet til Atlas Copcos første PSA-nitrogengeneratorenheter var basert på PSA-teknologi (Pressure Swing Absorption), og leverer en kontinuerlig strøm av nitrogen ved ønsket renhet ved å bruke en karbonmolekylsikt (CMS).

Oksygen skilles selektivt mens kontinuerlig nitrogenproduksjon er sikret med en hastighet på 12–24 m3/t med et renhetsnivå på 98–99 %. Dette er for å begrense tilstedeværelse av oksygen i fuglematpakkene til en absolutt maksimum på 1,4 %.

Hele røropplegget for luft-/nitrogenforsyning på Grimsby-anlegget består av Atlas Copcos modulbaserte nettverkssystem AIRnet. Den glatte innvendige overflaten til korrosjonsbestandige aluminiumsrør, sammen med selvjusterende, fullstendig forseglede polymer-rørdeler, eliminerer muligheten for lekkasjer. Det sikrer også at lufttilførselen holdes ren for å beskytte utstyr og produksjonsprosesser nedstrøms. Den glatte boringen bidrar til å opprettholde ønsket strømningshastighet og systemtrykk og dermed redusere energikostnadene.

Trykkluftsystemet er komplettert med en Atlas Copco OSC-olje-/vannutskiller enhet for økologisk effektiv innsamling og deponering av kondensat fra kompressoren.

I en kommentar til den nye installasjonen sa Carl Boyington, Haiths assisterende leder: «Med Atlas Copcos ekspertise både på trykkluft- og nitrogenteknologi har vi vært i stand til å tilfredsstille alle parter. Det pakkede produktet er sterilt og har lengre holdbarhet, og vi har et energieffektivt system med innebygd kapasitet for fremtidig utvidelse».