Våre løsninger
Atlas Copco Rental
Solutions
Utleiepark
Atlas Copco Rental
Nitrogengeneratorer
Oljefrie luftkompressorer
Utleiepark
Oljefrie luftkompressorer
Oljefrie luftkompressorer
Oljesmurte kompressorer
Utleiepark
Oljesmurte kompressorer
Oljesmurte kompressorer
Tilbehør
Utleiepark
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Bransjer som betjenes
Industrial Tools & Solutions
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Produkter
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process Gas and Air Equipment
Service og deler
Kompressorer
Luftkompressordeler
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Vakuumløsninger

Cargill når mål for fornybar energi med VSD-teknologi

Siden etableringen har Cargill Turkeys fabrikk i Orhangazi redusert det totale energiforbruket med ca. 6 000 Mwh og naturgassforbruket med ca. 1,7 millioner sm³.

Fabrikken fortsetter imidlertid å heve standarden ved å sette nye energieffektivitetsprosjekter på agendaen. Et slikt prosjekt er å bytte ut av-/pålastkompressorer med oljefrie ZT 90 VSD FF kompressorer med variabel hastighet.

Cargill har satt bærekraftige miljømål om å øke energi- og vanneffektiviteten med 5 % på et globalt nivå og forbedre tettheten av drivhusgasser med 5 %. Selskapet hadde satt seg mål om å øke bruken av fornybar energi i den totale energiporteføljen til 12,5 %.

Cargill har allerede overskredet dette målet, og i dag utgjør fornybar energi 13,5 % av Cargills energiportefølje. Cargill Turkey har som mål å nå disse globale målene, og ved deres fabrikk i Orhangazi vil nye energieffektivitetsprosjekter bidra til at selskapet bruker mindre samtidig som det produserer mer.

VSD – Drivenhet med variabel hastighet Energigjenvinningsløsninger Oljefrie kompressorer Klasse 0 Kompressorteknikk

VSD-teknologi (drivenhet med variabel hastighet) erstatter av-/pålastkompressorer

ZT 90 VSD FF

Ett av disse prosjektene har vært å bytte ut av-/pålastkompressorene med oljefrie ZT 90 VSD FF-kompressorer med variabel hastighet. Atlas Copcos oljefrie skruekompressorer har faktisk vært i bruk i fabrikken siden etableringen.

Mustafa Cem Bilge, vedlikeholdsleder ved fabrikken i Orhangazi, forklarer imidlertid at: "Spesialiteten til den nye kompressoren er evnen til å justere hastigheten, og dermed også utgangseffekten, etter kravene til produksjonsmålene våre. Siden hastigheten og utgangseffekten til en skruekompressor er direkte proporsjonal med den forbrukte effekten, fører dette til en svært effektiv prosess.”

Trykkluft brukes som en energikilde eller som en integrert del av produksjonsprosessen i nesten alle industrier over hele verden. Derfor utgjør bruken av trykkluftsystemer ca. 10 % av den totale forbrukte energien i global produksjon.

Kompressorer med drivenhet med variabel hastighet kan føre til energibesparelser på 35 %. Videre gir kompressorene våre mulighet til å gjenvinne avgitt varme og gjenbruke den i produksjonssyklusen i form av varmt vann. Dette forbedrer den generelle effektiviteten ytterligere i et hvilket som helst trykkluftsystem og reduserer det totale energiforbruket.

Null behov for kjølevann

En annen fordel med våre oljefrie kompressorer er at de ikke behøver kjølevann. Cem Bilge forteller at for å forsyne den gamle kompressoren med kjølevann, måtte han kjøre pumpen kontinuerlig.

«Jeg ble kvitt denne også. Energikostnadene reduseres betydelig, og det gir enkel betjening.»

Da Atlas Copco kom med de nye oljefrie kompressorene med drivenhet med variabel hastighet, så Cargill Turkey og Orhangazi-fabrikken at disse funksjonene ville hjelpe selskapet med å oppfylle effektivitetsmålene deres.

«Vi utformet kompressorinstallasjonen sammen med hr. Bilge», sier Veli Ozgun Senol, salgsingeniør hos Atlas Copco. «Begge selskapene er miljøbevisste, og vi er sikre på at Orhangazi-fabrikken til Cargill vil oppnå betydelige energibesparelser.»

“ Vi prioriterer energieffektive prosjekter og velger utstyr som kan utføre mer arbeid med mindre energi. Vi foretrakk oljefrie kompressorer med variabel hastighet fordi de samsvarer med målene våre for bærekraft og effektivitet. ”

Mustafa Cem Bilge , Vedlikeholdsleder ved fabrikken i Orhangazi