Den kjemiske produsenten Kao Group i Japan sparer 52 tonn diesel per år

Som Japans største produsent av kjemikalier for forbrukere har Kao-gruppen forpliktet seg til miljøvern og implementerer dette gjennom hele utviklings- og produksjonsprosessen. Det var dette behovet for å redusere energiforbruk som gjorde at de valgte utstyr fra Atlas Copco. Utstyret leverer 100 % ren luft som oppfyller ISO 8573-1 klasse 0-sertifiseringen og øker energieffektiviteten hos Kao.

Kjemisk og petrokjemisk industri Energigjenvinningsløsninger Oljefrie kompressorer Klasse 0 Styring og overvåking

Siden oppstarten av Kao-gruppens Shanghai Kao Minhang-fabrikk (Shanghai Kao) i 1996 har flere oljefrie skruekompressorer levert trykkluft til de ulike produksjonslinjene. Nylig kjøpte selskapet fem oljefrie ZR-skruekompressorer, inkludert to ZR 110-, to ZR 75- og én ZR 90 VSD-kompressor (drivenhet med variabel hastighet).

Varmegjenvinningsenheter sparer 52 tonn dieselolje i året

Shanghai Kao overvåker også energiforbruket til kompressorene nøye. Da selskapet oppdaget at energiforbruket utgjorde over 75 % av livssykluskostnadene til kompressorene, begynte de å vurdere energigjenvinning for å varme opp vannet som ble brukt i produksjonsprosessene.
Så mye som 94 % av den elektriske energien som brukes av en kompressor, omformes til varme som går tapt gjennom stråling i komprimeringsprosessen. De resterende 6 % omformes til varmetap fra trykkluft. Derfor kan en godt utformet varmegjenvinningsenhet gjenvinne opptil 94 % av denne tilgjengelige termiske energien for å varme opp vann (opptil 90° C eller 140 °F). Forvarmet vann kan benyttes i prosessen for å redusere bruken av tradisjonelle energikilder.
Kao bruker rent vann ved en temperatur på 80 °C i fylleprosessen. Tidligere brukte de en dieselkoker for å varme vannet. Etter at det ble installert energigjenvinningsenheter i de to ZR 110-kompressorene, kan de forvarme prosessvannet til 40 °C ved hjelp av dette systemet. Kao anslår at de sparer 52 tonn dieselolje i året som følge av dette.

ES-sentralstyreenheter sikrer optimal kompressorytelse

For å oppfylle andre forespørsler fra Shanghai Kao anbefalte vi også ES-sentralstyreenheter, noe som muliggjør samtidig overvåking av flere kompressorer fra ett sted. Dette bidrar til å sikre optimal ytelse under produksjon og hjelper Kao med å spare energi, redusere vedlikehold, redusere nedetid, øke produksjonseffektiviteten og forbedre kvaliteten på produktene.

Spar opptil 30 % energi med en årlig energivurdering

Serviceteamet tilbyr også optimaliserte serviceprodukter, som årlige energivurderinger, som kan hjelpe Kao med å spare opptil 30 % på energi og sikre at alt utstyret fungerer med maksimal effektivitet og minimale kostnader.

“ "Et økende antall kunder har begynt å legge merke til livssykluskostnadene, og de ønsker alle å dra nytte av fordelene ved energibesparelser og utslippsreduksjoner for bedriftene sine". Energibesparelser og utslippsreduksjon er prioriteringer for Atlas Copco, og vi har vært engasjert i å oppfylle kravene til kundene med bærekraftige løsninger. ”

Wang Tingzhong , Salgsingeniør hos Atlas Copco Service