Våre løsninger
Atlas Copco Rental
Solutions
Utleiepark
Atlas Copco Rental
Nitrogengeneratorer
Oljefrie luftkompressorer
Utleiepark
Oljefrie luftkompressorer
Oljefrie luftkompressorer
Oljesmurte kompressorer
Utleiepark
Oljesmurte kompressorer
Oljesmurte kompressorer
Tilbehør
Utleiepark
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Bransjer som betjenes
Industrial Tools & Solutions
Luftfart
Bransjer som betjenes
Luftfart
Luftfart
Bransjer som betjenes
Støperier og metallproduksjon
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Produkter
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process Gas and Air Equipment
Service og deler
Kompressorer
Luftkompressordeler
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Vakuumløsninger

Kolak velger ZT for oljefri luft av høy kvalitet

VSD – Drivenhet med variabel hastighet Energigjenvinningsløsninger Oljefrie kompressorer Næringsmiddelindustri Klasse 0

Kolak Snack Foods Ltd er en ledende britisk produsent av potetgull og snacks og produserer sine egne merker, for eksempel Dylans Hand Cooked Crisps, og separate merkevarer som leveres til uavhengige forhandlere og store supermarkedkjeder.

Da de opplevde en oppsving og trengte økt produksjon på produksjonsanlegget sitt i London, bestemte de seg for å oppgradere produksjonsutstyret, inkludert kompressorene. Da de vurderte dette valget, visste selskapet at det måtte sikre påliteligheten og kontinuiteten til produksjonen, men de måtte også sikre at eventuelle fare for produktforurensing under prosesser ble eliminert. Det måtte være effektivt, pålitelig og helt oljefritt.

Energieffektiviteten til ZT var avgjørende for valget

ZT 90 VSD FF

For å oppnå dette valgte Kolak å bytte ut de eksisterende enhetene med oljefrie Full Feature-skruemaskiner – to ZT 90 FF kompressorer og én ZT 90 VSD FF – noe som garanterer tilførsel av luft av høy kvalitet. Som et resultat av installasjonen, oppfyller prosessluften ved Kolak-anlegget i London ISO 8573-1 (2010) KLASSE 0 standarden for luftrenhet, som omfatter klasse 0 bransjestandarden. Klasse 0 måler alle tre former for oljeforurensning: aerosoler, damp og væske.
Skiftmønsteret for arbeid døgnet rundt ved Kolaks anlegg i London, som brukes for å oppfylle produksjonskravene, innebar at energieffektivitet også ble et viktig hensyn ved valg av nye kompressorer.

“ Atlas Copco VSD kompressoren fungerer i tandem med av-/pålast kompressorer for å dekke alle de viktigste funksjonene i bruksområdene for anleggsluft på 7 bar. Dette inkluderer varmeveksler, dampkoker og pakking. Dette sikrer at produksjonen er tilpasset etterspørselen på den mest energieffektive måten, mens VSD kompressoren tar over eventuell ekstra belastning. ”

Rikin Lakhani , Kolak Snack Foods' direktør

Investere i en fremtidsrettet løsning med en kompressor med alle funksjoner

Hver av de tre nye kompressorene utgjør et konsept med fullinstallerte Full Feature-enheter – en ferdigkoblet og rørtrukket løsning, klar til bruk ved levering. Ved å integrere kompressorens IMD tørker og drivenhet med variabel hastighet kan den kompakte pakken levere tørr trykkluft av høy kvalitet til lavest mulig kostnad.
IMD absorpsjonstørkeren fjerner fuktigheten før den slipper inn i luftnettet for å sikre en pålitelig prosess og et forurensningsfritt sluttprodukt. Det kreves ingen ekstern energi for å tørke luften, og ettersom tørkeren ikke trenger regenereringsluft, sløses det ikke bort noe trykkluft. Trykkfallet gjennom tørkeren er minimalt, noe som også reduserer driftskostnadene. Den samlede effekten er å generere betydelige besparelser sammenlignet med drift av konvensjonelle tørkertyper.
For å sikre at trykkluftinstallasjonen var fullstendig beskyttet og arbeidet med optimal ytelse, inngikk Kolak Snack Foods også en 10-års Total Care-avtale for vedlikehold og støtte av kompressorsystem med Atlas Copco, som forplikter seg til å ta ansvar for overvåking og vedlikehold av installasjonens ytelse. Som Rikin påpeker:
"Vi investerte i den best mulige servicepakken for å være fremtidsrettet."