Våre løsninger
Atlas Copco Rental
Solutions
Utleiepark
Atlas Copco Rental
Nitrogengeneratorer
Oljefrie luftkompressorer
Utleiepark
Oljefrie luftkompressorer
Oljefrie luftkompressorer
Oljesmurte kompressorer
Utleiepark
Oljesmurte kompressorer
Oljesmurte kompressorer
Tilbehør
Utleiepark
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Bransjer som betjenes
Industrial Tools & Solutions
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Industriell montering
Bransjer som betjenes
Luftfart
Bransjer som betjenes
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Bearbeidende verktøy
Produkter
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Monteringsverktøy og systemløsninger
Tilbehør til luftledninger
Produkter
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcos serviceløsninger
Service
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Produkter
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process Gas and Air Equipment
Service og deler
Kompressorer
Luftkompressordeler
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Vakuumløsninger

Forskjellen et varmegjenvinningssystem utgjør

Atlas Copco og Nanium SA, en halvlederprodusent i Vila do Conde i Portugal, har hatt et vellykket samarbeid fokusert på bærekraftig produktivitet i 16 år. Fra begynnelsen valgte Nanium våre oljefrie kompressorer kombinert med tørke- og filtersystemer for å oppnå luft av høy kvalitet. Carlos Costa, direktør for styring av infrastruktur ved Nanium, legger til: "Atlas Copco hadde mye erfaring med anlegg for halvlederfabrikker med ekstremt høye krav til pålitelighet og luftkvalitet."

Energigjenvinningsløsninger Halvledere Oljefrie kompressorer

“ Valget vårt var basert på muligheten for å ha utstyr som kjører med full pålastning, mens kompressoren med variabel hastighet gjør at du kan tilpasse trykkluftproduksjonen etter forbruket til innretningene. Det er slik du når svært høye energieffektivitetsnivåer og optimale arbeidsforhold for kompressorene ”

Carlos Costa , Direktør for styring av infrastruktur ved Nanium

Oljefrie luftkompressorer for bedre energieffektivitet

picture

Selskapet valgte kompressorer for å bidra til å redusere energiforbruket ved anlegget. Nanium har for øyeblikket fem oljefrie, vannkjølte roterende skruekompressorer montert på anlegget – tre ZR 300, én ZR 315 VSD med drivenhet med variabel hastighet (VSD) og én ZR 400. Trykkluften brukes nesten utelukkende i de rene rommene, i direkte kontakt med produktene under produksjon. Derfor kombineres hver av dem med en adsorpsjonstørker med varmevifte og spyleluft eller en BD-tørker for å oppnå et høykvalitets-duggpunkt (PDP < –40 °C). Nanium er også avhengige av at luften er helt oljefri og inneholder minimalt med partikler i overensstemmelse med standarden ISO 8573 klasse 0 for å oppfylle de strenge kravene.

Redusere gassforbruket med 90 %: ER 900

I tillegg til de fem kompressorene kjøpte Nanium nylig en ER 900-enhet – et styringssystem for varmt vann for varmegjenvinning i oljefrie, vannkjølte kompressorer.

ER 900 gjenvinner varme fra kompressorene i form av varmt vann. For å oppfylle behovene til Nanium endret vi selskapets kompressorer til å tømme kjølevannet ved omtrent 80 °C. Dette varme vannet pumpes til en varmeveksler med en sekundær krets som sirkulerer returvann til kokeren. Som følge av dette er tilførselen av primær gassenergi dramatisk redusert.
"Dette ga oss muligheten til å i praksis stanse bruken av kjelene med gassbrennere, noe som resulterte i en stor reduksjon av CO2-utslipp samt på energiregningen", sier Costa. Dette har i sin tur redusert forbruket av naturgass ved anlegget med omtrent 90 prosent. I tillegg er energien som forbrukes av kompressorene også billigere på grunn av deres rolle i varmegjenvinningssystemet.

Optimalisere kompressorens driftstid

Samarbeidet mellom de to selskapet er ikke kun basert på utstyr, men omfatter også Atlas Copcos tjenester for vedlikehold av utstyr, noe som Costa gir æren for å ha holdt "kompressorene i gang i 15 år, 24 timer i døgnet uten store problemer og med betydelige innsparinger."