Våre løsninger
Industrial Tools & Solutions
Løsninger
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energy Storage Systems
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Produkter og løsninger
Løsninger
Oljefrie boostere for luft og nitrogen

ISO 22000

Sertifiserte systemer for næringsmiddelindustrien

Næringsmiddelindustri Klasse 0

Vi er den første trykkluftprodusenten som mottar ISO 22000-sertifisering for oljefrie produksjonsanlegg. Disse ligger i Antwerpen i Belgia. Det betyr at vi har implementert de samme prosedyrene som brukes av ledende matvareselskaper


Forenklede sertifiseringsprosesser

Z kompressorene, samt relaterte tørkere og filtre er ISO 22000-sertifisert, noe som gjør ISO 22000-sertifiseringsprosessen enklere

Ekspertservice

Kontakt ekspertene våre om ISO 22000 sertifiseringsprosessen din. Når ISO 22000-standarden revideres, kan vi hjelpe deg med oppdateringen

Åpenhet og sikkerhet

Utstyret til den oljefrie kompressoren ble utformet og satt sammen i et kontrollert, rent og trygt miljø. Vi har et transparent og dokumentert matvaresikkerhetssystem på plass

ISO 22000-sertifiseringskriterier

ISO logo Lloyds registe

ISO 22000 spiller en viktig rolle i å sikre kvalitet og åpenhet i næringsmidler og produksjonsanlegg, inkludert matingsanlegg. Det finnes tre primære sikkerhetsrisikoer i næringsmiddelindustrien som ISO 22000 passer på: biologiske, kjemiske og fysiske. 

De viktigste komponentene i ISO 22000-sertifiseringen fokuserer på disse farene ved å identifisere og håndtere dem. Oppnåelse av ISO 22000-sertifiseringen omfatter:

  1. et dokumentert matsikkerhetssystem 
    for å administrere prosessene i hele anlegget
  2. etablere forutsetningsprogrammer
    for å sikre et hygienisk miljø
  3. Innsette en HACCP-ansvarlig (Hazard Analysis Critical Control Point)
    som identifiserer, hindrer og eliminerer farer

Som ledende matvareselskaper

I 2015 har vi mottatt ISO 22000-sertifisering for de oljefrie produksjonsanleggene våre, som produserer oljefrie kompressorer, blåsere og luftbehandlingsprodukter i Antwerpen i Belgia. For å oppnå samsvar implementerte vi de samme HACCP- (Hazard Analysis Critical Control Point) og sikkerhetsprosedyrene som brukes av ledende matvareselskaper.
ISO 22000 er utledet fra ISO 9001-kvalitetssikringssertifiseringen og retter seg mot enhver organisasjon i næringsmiddelindustrien som ønsker å implementere systemer som konsekvent sikrer trygg matvareprodukter. I henhold til standarden må organisasjonen vise evne til å kontrollere risikoene ved matvaresikkerhet