ISO 22000 - Atlas Copco Norway
Atlas Copco Norway - Kompressorer
Våre løsninger
Industriverktøy og monteringssystemer
Løsninger
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og monteringssystemer
Luftfart
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Products and solutions
Løsninger
Drills
Products and solutions
Rental fleet
Products and solutions
Energy Storage Systems
Products and solutions

ISO 22000

Sertifiserte systemer for næringsmiddelindustrien

Næringsmiddelindustri Klasse 0

Vi er den første trykkluftprodusenten som mottar ISO 22000-sertifisering for oljefrie produksjonsanlegg. Disse ligger i Antwerpen i Belgia. Det betyr at vi har implementert de samme prosedyrene som brukes av ledende matvareselskaper

Forenklede sertifiseringsprosesser

Z kompressorene, samt relaterte tørkere og filtre er ISO 22000-sertifisert, noe som gjør ISO 22000-sertifiseringsprosessen enklere

Ekspertservice

Kontakt ekspertene våre om ISO 22000 sertifiseringsprosessen din. Når ISO 22000-standarden revideres, kan vi hjelpe deg med oppdateringen

Åpenhet og sikkerhet

Utstyret til den oljefrie kompressoren ble utformet og satt sammen i et kontrollert, rent og trygt miljø. Vi har et transparent og dokumentert matvaresikkerhetssystem på plass

ISO 22000-sertifiseringskriterier

ISO logo Lloyds registe

ISO 22000 spiller en viktig rolle i å sikre kvalitet og åpenhet i næringsmidler og produksjonsanlegg, inkludert matingsanlegg. Det finnes tre primære sikkerhetsrisikoer i næringsmiddelindustrien som ISO 22000 passer på: biologiske, kjemiske og fysiske. 

De viktigste komponentene i ISO 22000-sertifiseringen fokuserer på disse farene ved å identifisere og håndtere dem. Oppnåelse av ISO 22000-sertifiseringen omfatter:

  1. et dokumentert matsikkerhetssystem 
    for å administrere prosessene i hele anlegget
  2. etablere forutsetningsprogrammer
    for å sikre et hygienisk miljø
  3. Innsette en HACCP-ansvarlig (Hazard Analysis Critical Control Point)
    som identifiserer, hindrer og eliminerer farer

Som ledende matvareselskaper

I 2015 har vi mottatt ISO 22000-sertifisering for de oljefrie produksjonsanleggene våre, som produserer oljefrie kompressorer, blåsere og luftbehandlingsprodukter i Antwerpen i Belgia. For å oppnå samsvar implementerte vi de samme HACCP- (Hazard Analysis Critical Control Point) og sikkerhetsprosedyrene som brukes av ledende matvareselskaper.
ISO 22000 er utledet fra ISO 9001-kvalitetssikringssertifiseringen og retter seg mot enhver organisasjon i næringsmiddelindustrien som ønsker å implementere systemer som konsekvent sikrer trygg matvareprodukter. I henhold til standarden må organisasjonen vise evne til å kontrollere risikoene ved matvaresikkerhet